post id: 31376
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=31376
  
Skeptisk måndag

The Secret och Lucky Girl-syndromet

The Secret
The Secret – tänk dig rik!


Att tänka sig till framgång och lycka

I bestsellern the Secret (2006) sade sig författaren Rhonda Byrne ha upptäckt ett oslagbart recept till framgång och lycka: Om du bara tänker positivt så attraherar detta positiva saker i ditt liv och negativa händelser stöts bort.

Inte någon ny idé

Inspirationen till det hela fick Byrne från en bok utgiven redan 1910, The Science of Getting Rich av Wallace Wattles. Innan honom, redan på 1800-talet, förekom idén om the Law of Attraction i spirituella rörelser.

Byrne formulerade det hela som en trestegsprocess, ”ask, believe, and recieve” (ungefär: be om något, tro att det ska ske, och ta emot det). Teosofiska och religiösa företrädare hade tidigare framfört samma tankar och Byrne refererar bland annat till Bibelcitatet Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror (Matteus 21:22, SFB98). Hon hänvisar också till pseudovetenskapliga påståenden som till exempel att kvantteori skulle göra det möjligt för tankekraft att påverka den fysiska världen.

Oprah Winfrey
Oprah Winfrey (Wikimedia CC 2.0)

Oprah Winfrey

Som med så mycket annat pseudo­veten­skapligt nonsens så fångade den välkända Tv-personligheten Oprah Winfrey upp “The Secret” och gav Rhonda Byrne utrymme på sin show. Boken blev väldigt populär och har översatts till ett femtiotal språk. Den har enligt uppgift sålts i över 30 miljoner exemplar.

En del av Burnes anhängare har till hennes försvar hävdat att man inte ska ta hennes idéer bokstavligt utan istället som en slags metafor. Byrne själv har förnekat att så är fallet: tankar kan enligt henne verkligen förändra den fysiska världen, vilket solklart är ett fall av magiskt tänkande. (Byrne har bland många av sina uppföljare mycket riktigt en bok som heter ”The Magic”.)

Är det inte bra att tänka positivt?

Föreställningen att vi ska tänka ”mer positivt” i våra liv är vanligt före­kom­mande. Det finns till och med visst belägg för att optimistiska personer ofta är mer framgångsrika eller har ”mer tur” and andra.

Men det finns en viktig skillnad: sådana personer har inte bara tänkt positivt, de har också omsatt sina tankar till handling. Det är inte hur man tänker som i sig framkallar eller attraherar lycka, utan i vilken utsträckning man agerar på sin positiva inställning. Man kan varken bli miljonär eller undvika olycka genom tankekraft allena, och verkligheten omkring oss bryr sig inte om vilka tankar vi har. Om man förlitar sig på att allt ordnar sig till det bästa kan det leda till passivitet och att man missar tillfällen att agera till sin egen fördel.

Det motsatta gäller även vid olycka och sjukdom. Hur osmakligt är det inte att höra folk säga till svårt sjuka personer att de ska ”tänka positivt”? Man kan inte ”tänka bort” en tumör, och skulle man tro på det så skuldbelägger man också alla som inte lyckas med att ”tänka sig friska”.

Lucky Girl Syndrome

”The Secret” är i skrivande stund snart tjugo år gammal och har kanske trots alla uppföljare av Byrne bleknat lite i allmänhetens medvetande. Men nästan alla pseudo­veten­skapliga idéer kommer förr eller senare tillbaka och Byrnes inflytande lever kvar.

McLaren
Bil för priviligerad “lucky girl”?

På TikTok och Instagram sprids det som kallas Lucky Girl Syndrome. Det är en trend främst bland unga flickor och kvinnor som förespråkar att man blir framgångsrik bara man fokuserar att tänka på att man ”har tur” eller ”kommer att lyckas”. Utan att direkt hänvisa till The Secret handlar detta om precis samma sak: Genom att intala sig att man har tur så ska man framkalla framgång och bli en ”lucky girl”. Detta är förstås rent önsketänkande och effekten förstärks också lätt av bekräftelsebias.

Ytterligare en aspekt är att ”Lucky Girl-syndromet” kan verka fungera för personer som är mer priviligierade än andra. Om unga personer som kommer från rika och välbärgade omständigheter delar sina ”Lucky Girl”-historier på sociala media, så kan det ge ett falskt intryck av att det faktiskt ger resultat. Men självklart har en dotter till en mångmiljonär betydligt större chans än andra att skaffa sig en sportbil bara genom att önska sig en…

Länkar:

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning