kvantmystik-deepak-chopra
Deepak Chopra är en författare som ofta använder sig av kvantmystik. Hans resonemang låter kanske vetenskapliga, men saknar helt grund inom fysiken.

Kvantmystik är när termer och begrepp från vetenskapen kvantmekanik förvrids till att betyda och innebära helt andra saker än de verkligen innebär.

Kvantmekanik är den del av fysik som handlar om naturen beter sig på den mikroskopiska atomnivån. Logiken är mycket annorlunda från vår nivå, t.ex. kan en partikel samtidigt vara en våg. För ljus motsvarar det både fotodetektorer som fångar upp ljuspartiklar från rymden resp. regnbågen som delar upp solljuset i dess olika våglängder.

Ett par andra skillnader från vår värld är att man inte exakt kan veta en partikels läge och hastighet, och därmed kan den vara på lite olika ställen, ända tills den observeras. De kan t.om. passera genom hinder som skulle varit ogenomträngliga på vår nivå.

Ett känt tankeexperiment är Schrödingers katt, som befinner sig i en låda där ett dödligt gift släpps ut om en atom sönderfaller. Efter en timme är sannolikheten hälften att atomen sönderfallit, kommer då katten vara död och levande samtidigt?

Kvantmystik använder vetenskapliga termer för att låta trovärdigt

Kvantmystik är när kvantmekanik felaktigt utnyttjas som förklaring av både fenomen som finns (medvetandet) och inte finns (telepati, synkronicitet, healing). Exempelvis påstår Penrose & Hameroff att medvetandet är en kvantdator i hjärnan. Carl Jung försökte förklara synkronicitet (att sammanträffanden inte sker av slump) med kvantmekanik och Deepak Chopra kopplar Ayurveda och chi till ”quantum healing” som han påstår förhindrar åldrande. Från fysikern David Bohm kommer idén om hjärnan som ett kvanthologram, och enligt boken ”Fysikens tao” innehåller kvantmekaniken och gammal österländsk mystik samma idéer.

Läs vidare:

Vetenskap och Folkbildning