post id: 13185
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=13185
  
Skeptisk måndag

Är dina chakran ur balans?

Religiös bakgrund

Begreppet chakra användes först inom hinduiska och buddhistiska religioner. Själva ordet är indoeuropeiskt och släkt med grekiska cyclos, hjul, och brukar ibland översättas med “livets hjul”. De finns olika varianter av hur många chakran som finns. I hinduistisk och buddhistisk tradition är det vanligen fyra, fem eller sex. I modern västerländsk tappning talas det oftast om sju chakran, se illustration.

Chakradiagram

Inom “alternativmedicin”

Med grund i 1960-talets öppenhet för österländsk mystik används nu ofta begreppet chakra i flera varianter av så kallad alternativmedicin. Bland annat framförs tanken att det finns kroppspunkter där antagna meridianlinjer korsar varandra. Dessa menas då kunna användas för att påverka olika delar av kroppen genom någon form av manipulation. Men det har aldrig presenterats några vetenskapliga bevis för att dessa meridianlinjer eller chakran existerar.

Akupunktur

Chakrabegreppet är nära förknippat med akupunktur – utövare hävdar att de frigör “blockeringar” vid vissa chakrapunkter, vilket ökar flödet av “energi”. Diagram över kroppen som visar var dessa linjer korsar varandra och var man kan sätta nålar, används för att behandla patienter för olika sjukdomar.

Att balansera sina chakran

Så här kan det låta när någon som förespråkar existensen av chakran förklarar vad de är och varför det är viktigt att de “balanseras”:

“Varje chakra är förknippade med specifika färger, funktioner, medvetenhetsaspekter, kroppens organ, åkommor, element och mer. Som platser för livsenergi är chakrana anslutna till varandra längs energibanor kända som nadis, som korrelerar med det traditionella kinesiska medicinparadigmet meridianer eller energikanaler. När nadis sträcker sig till auragränsen, fungerar chakrana som auragrindar. Varje chakra tar också emot och överför energier till och från naturen, individer, universum och himmelska varelser.

De sju chakrana reflekterar gemensamt medvetande eller själ när de ses kollektivt. När de ses individuellt återspeglar de olika aspekter av medvetande, inklusive kropp, instinkt, vital energi, känslor, kommunikation och anslutning till det gudomliga.”

Notera att allt ovanstående bara är en uppräkning av påståenden som är breda, svårtolkade och okontrollerbara. Alla begrepp såsom “chakra”, “nadis”, “auragräns”, “meridianer” med mera, saknar både definition och objektiva bevis för sin existens. Resultatet blir bara en påhittad ordsallad utan någon saklig grund. Kanske man då inte ens behöver läsa vidare om hur man kan få sina chakran “balanserade”?

Chakran som grund för behandling

Inga trovärdiga och oberoende bevis har någonsin lagts fram för att chakran överhuvudtaget existerar. Som alltid när det gäller så kallad “alternativmedicin” kan det vara bra att ha följande i åtanke:

Om en behandling visar sig ha en verklig effekt så godkänns den inom modern medicin, och slutar därmed vara “alternativ”. Av det följer att något som kallas “alternativmedicin”, per definition inte är medicin.

Länkar:
An introduction to balancing chakras

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresseområden, dvs vetenskap, pseudovetenskap, myter, konspirationsteorier eller skeptikerrörelsen som sådan.

Publicerad 2020-07-20, uppdaterad 2022-07-18

One response to “Är dina chakran ur balans?

  1. Bra. Jag har möjligtvis bara något lite att säga om det språkliga uttrycket; grammatiken, inte om innehållet. Varför talar vi inte mer om ”alternativmedicin”? Den brer ju fullständigt ut sig. Jag känner många – mest kvinnor – som tror benhårt på dessa tokerier. Och när de talar om det med mig gör de det på ett så självklart sätt som visar att de utgår från att jag har exakt samma uppfattning och övertygelse. Det har jag inte. Tack för detta upplysande bidrag./Maria

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning