post id: 27303
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=27303
 
Skeptisk måndag

Ayurveda

Nagarjuna
Nāgārjuna, indisk munk som skrev om, och praktiserade, Ayurveda (ca: 150-250 e.kr)Traditionell indisk medicin kommer i ofta lite i skymundan av traditionell kinesisk medicin (TCM), men har många anhängare, främst i Indien naturligtvis, men även i väst. Ayurveda­behandlingar är ett omfattande begrepp som inkluderar ört­mediciner, dieter, meditation, yoga, massage, laxer­medel, lavemang och oljor. Själva preparaten baseras vanligen på växter, mineraler och metaller, varav somliga är direkt hälso­farliga.

Principer

Ordet Āyurveda (sanskrit: आयुर्वेद), betyder kunskap om liv och livslängd. Traditionellt (åtminstone sedan 400-talet f.kr.) delas Ayurveda in i åtta delar eller områden:

 • Kāyachikitsā: allmänmedicin
 • Kaumāra-bhṛtya (pediatrik): Prenatal och postnatal vård av nyfödd och moder, förlossning, metoder för befruktning och för att välja barnets kön och egenskaper; även barnsjukdomar
 • Śalyatantra: kirurgiska tekniker och avlägsnande av främmande föremål
 • Śhālākyatantra: behandling av åkommor i överkroppens kropps­öppningar, såsom öron, näsa och munhåla
 • Bhūtavidyā: behandling av besatthet, exorcism
 • Agadatantra / Vishagara-vairodh Tantra (toxikologi): epidemier, gifter i djur, växter och mineraler samt motgifter
 • Rasāyantantra: föryngring, metoder för ökad livslängd, intellekt och styrka
 • Vājīkaraṇatantra: afrodisiaka; behandlingar för ökad spermamängd och sexuell njutning, infer­tilitets­problem
Doshas i Ayurveda
Doshas i Ayurveda

Kroppen anses bestå av tre huvudkomponenter: dhatus, (vävnad), malas, (restprodukter, avfall) och doshas (biologiskt material). Inom Ayurveda länkar man historiskt också kroppens substanser med fem klassiska “element”: jord, vatten, eld, luft och eter. Tre grundläggande doshas länkar till dessa: vatha (luft, eter), pitha (eld, vatten) och kaptha (jord, vatten). Dessa i sin tur hör ihop med rörelse, kyla, sammanhållning, förändring och ljus (se bild).

Allt detta saknar förstås stöd i etablerad vetenskap, och en del moderna förespråkare ser detta istället som metafysiska eller symboliska samband. Man måste dock anta att detta är en modern omtolkning och inte vad historiska utövare ansåg när begreppen definierades.

Utbredning idag

Internationellt

Som man kan förvänta sig så är Indien det land där Ayurveda fortfarande är mest populärt. 80% av den indiska befolkningen använder sig av Ayurveda antingen som enda källa för behandlingar, eller i kombination med evidensbaserad medicin. Indien har till och med en speciell regeringspost med ansvar för The Ministry of Ayurveda, Yoga, Naturopathy, Unani, Siddha, Sowa-Rigpa and Homoeopathy (förkortat AYUSH). Ministeriet ansvarar för och förespråkar Ayurveda samt flera andra alternativa behandlingsmodeller. Den nuvarande ministern, Sarabananda Sonowal, har upprepade gånger uppmanat till användning av Ayurveda mot covid-19. AYUSH har till och med tagit fram ett eget Ayurvedabaserat behandlingskit mot corona kallat “Ayurashka”1). Även i närliggande länder, som till exempel Nepal, är Ayurveda mycket utbrett och vanligt förekommande. Västvärlden importerar också en betydande mängd Ayurvedapreparat via alternativ­behandlare, privatpersoner och mindre nogräknade internetsajter.

Doshas i Ayurveda
Ayurveda som försäljningsargument

Förekomst i Sverige

Ayurveda är inte en erkänd behandlingsmetod i Sverige, men Kjell Asplund konstaterar i den statliga utredningen “Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog” (2017) att det finns utövare även här. Han nämner bland annat (sid 128) att ett privatägd företag erbjuder utbildning till “ayurvedisk hälsovägledare” på ett flertal orter. På sidan 244 skriver han vidare: “Utifrån sökningar på nätet förefaller tre typer av verksamheter dominera i Sverige: ayurvediska preparat, ayurvedisk massage och utbildning i ayurvedisk medicin för lekmän.”

Att begreppet har positiva associationer för vissa målgrupper märks till exempel på att en sökning på hemsidan för Lifebutiken (Årets förvillare 2017) ger ett tiotal träffar bland deras produkter som hänvisar till eller jämförs med Ayurveda.

Tungmetaller och gifter

Samma invändningar mot Ayurveda gäller som för homeopati, akupunktur och traditionell kinesisk medicin – området är byggt på ovetenskapliga grunder som saknar evidens. Mycket av attraktionen bygger på felslutet Vädjan till naturen. Verkningslösa behandlings­former är farliga eftersom de kan leda till att man undviker, försenar eller avstår från evidens­baserade behandlingar. När man väl upptäcker sitt misstag så har man inte bara spenderat pengar helt i onödan, i värsta fall kan det vara för sent att få adekvat behandling eftersom sjukdoms­förloppet har fått pågå för länge.

Men Ayurvedapreparat är i värsta fall inte bara verkningslösa. Många av dem har det allvarliga problemet att de innehåller en stor mängd tungmetaller och mineraler. Detta är inte oavsiktlig kontaminering som det ibland har hävdats. Principen rasa shastra innebär att man adderar mineraler såsom svavel, arsenik, bly, kopparsulfat, guld eller kvicksilver till växtbaserade preparat, ofta i hälsofarliga mängder. Helt i strid med etablerad vetenskap anser förespråkare att dessa tillsatser är något positivt som förstärker medlens verkan. Larmrapporter om farliga Ayurvedapreparat är vanliga, nedan följer ett litet urval:

 • En amerikansk studie analyserade 2011 blodprov på personer som regelbundet använde Ayurveda och fann förhöjda nivåer av bly hos 40% av dem.2)
 • Amerikanska CDC konstaterade 2012 ett samband mellan blyförgiftning hos gravida kvinnor och användning av Ayurveda.3)
 • Ett Australiensiskt hälsodepartement utfärdade 2020 en varning mot ett Indiskt Ayurveda­preparat och uppmanade allmänheten att omedelbart upphöra att använda det.4)
 • Storbritanniens hälsodepartementet beordrade 2021 omedelbart stopp av försäljning av Dermaved, en Ayurvedisk hudvårdsprodukt som innehöll förbjudna och hälsofarliga steroider.5)

Många fler sådana rapporter kan enkelt hittas på nätet.

Eftersom Ayurveda är ett så vitt begrepp bör man tillägga att vissa områden kan var harmlösa eller rent av milt positiva – till exempel vissa typer av yoga, massage eller meditation. Men medicinska preparat som påstår sig vara ayurvediska ska man absolut undvika. De saknar inte bara evidens, de är också ofta direkt hälsovådliga.
 
 
Länkar:
1) News On Air: Sarbananda Sonowal appeals to people to use Ayuraksha kit to fight against COVID
2) US National Library of Medicine: A cluster of lead poisoning among consumers of Ayurvedic medicine
3) CDC: Lead Poisoning in Pregnant Women Who Used Ayurvedic Medications from India — New York City, 2011–2012
4) Department of Health, Victoria: Ayurvedic medicine and heavy metal contamination
5) the Skeptic (UK): Ayurvedic skin cream Dermaved found to contain powerful prescription-only steroid
Regeringen: Komplementär och alternativ medicin och vård – säkerhet, kunskap, dialog, SOU 2019:15
Skeptical Inquirer, Harriet Hall: Ayurveda: Ancient Superstition, Not Ancient Wisdom
Wikipedia: Ayurveda

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

2 responses to “Ayurveda

 1. Jag skriver böcker i historia och är intresserad av medicinhistoria. Jag har tillbringat tid i Indien och arbetat med biståndsarbete.
  Under mina resor i Indien intresserade jag mig för Ayervedisk medicin. Precis som i det västerländska samhället lockas människor av av alternativa lösningar som ofta är verkningslösa. Magisk-medicinsk framställning lockar, och “botaren” har ritualer, bränner rökelse, uttalar besvärjelser och mycket annat för att understryka sin roll som förmedlade av hälsa. Världen över går det igen och i Sverige har vi historiskt Kloka gummor (och gubbar) som använt sig av mystik, örter och besvärjelser för att nå sin kundkrets. Sannolikt vinner denna pseudomedicin mark för att “botaren” tar sig tid med patienten, något som sällan finns i ett modernt samhälle där en läkare på en vårdcentral har 10-15 minuter för varje patient. Det är inte svårt att se varför alternativa behandlingsformer vunnit mark, i Indien och även Sverige. Men Ayervedisk medicin har sannolikt mycket att lära ut när det gäller mental balans och harmoni, en ofta brist i ett nutidssamhälle med stress och krav på att prestera.

  Matz Jörgensen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning