Folkvett nr 1-4 årgång 1993.

Kreationismen och vetenskapen

Historiska myter

Slagrutor – och slagruteforskning

Platons Atlantis – diktning som tagits på allvar

Vetenskap och Folkbildning