Folkvett - organ för VoF

Folkvett är organ för Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Medlemmar får tidskriften genom att betala årsavgiften till föreningen. Om du vill bli medlem eller prenumerant, gå till denna sida.

  • Folkvett utkommer sedan 1983 med 4 nr/år.
  • Alla historiska nummer och artiklar finns >tillgängliga i Folkvettarkivet, mer historik finns här.
  • Ett utförligt tematiskt index omfattande alla Folkvett-tidningar från 1991 till 2006 finns i pdf-format.
  • Folkvett har ISSN-nummer 0283-0795 och indexeras i Artikelsök.

Utgivningsplan:
Folkvett ges ut kvartalsvis enligt följande plan (avvikelser kan förekomma): Nr 1: april, Nr 2: juli, Nr 3: oktober, Nr 4: januari (efterföljande år)

Redaktionen tar gärna emot idéer och även färdiga textförslag – artiklar, recensioner, notiser. Vill du komma i kontakt med redaktionen så går det bra att maila till folkvett@vof.se. Om du behöver lite hjälp på vägen så har vi en skribentguide som du hittar här. Alla bidrag granskas av redaktionen. Folkvett drivs på helt ideell basis, och artikelförfattare kan därför inte arvoderas.

För information om Folkvetts redaktion och hur du kontaktar tidskriften, se denna sida.
 


Folkvett 2021-3

Senaste numret av Folkvett:

2021-3 Trädrötter och andra rötter till kunskap


För äldre nummer se Folkvettarkivet

 

Vetenskap och Folkbildning