post id: 19726
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=19726
  
Aktuellt

Webbföreläsning: Hur långt räcker det logiska tänkandet?

Sven Ove Hansson

Arrangör: Svenska nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi.

Föreläsning med Sven Ove Hansson.
Föreläsningen sänds live via Zoom. Deltagare har möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen. Frågestunden modereras av John Cantwell.

Föreläsningen är öppen för alla men kräver registrering via denna webbsida:
https://kva.se/sv/kalendarium/webbforelasning-hur-langt-racker-det-logiska-tankandet

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning