post id: 19726
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=19726
 
Aktuellt

Webbföreläsning: Hur långt räcker det logiska tänkandet?

Sven Ove Hansson

Arrangör: Svenska nationalkommittén för logik, metodologi och filosofi.

Föreläsning med Sven Ove Hansson.
Föreläsningen sänds live via Zoom. Deltagare har möjlighet att ställa frågor efter föreläsningen. Frågestunden modereras av John Cantwell.

Föreläsningen är öppen för alla men kräver registrering via denna webbsida:
https://kva.se/sv/kalendarium/webbforelasning-hur-langt-racker-det-logiska-tankandet

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.