post id: 24776
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=24776
 
Aktuellt, Göteborg, Medlemsnytt

VoF Göteborg har haft årsmöte 2021

Den 28:e mars har VoF Göteborg haft sitt årsmöte. Årsmöte hölls helt online via Zoom. Den nya styrelsen består av Anna Wallman, Anders Tryggvesson, Edit Helgee, Per Frost och Staffan Lückander. Staffan Lückander valdes till ordförande. Edit träder in i styrelsen för första gången och för övriga medlemmar blir det ännu ett år i VoF Göteborgs tjänst.

Den nya styrelsen tackar för förtroendet att få styra verksamheten i Göteborgs lokalförening under kommande år.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.