post id: 24892
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=24892
 
Uppsala, VoFTV

Thomas Kätterer – Framtidens hållbara jordbruk och den ekologiska drömmen

Att producera tillräckligt med livsmedel av hög kvalitet till en växande befolkning kommer att bli en av framtidens stora utmaningar. Många köper ekologiska livsmedel i tron om att det är bra för hälsan och gynnar utvecklingen mot en mer uthållig framtid. Det finns också politiska mål och statliga stöd med samma syfte. Men är det verkligen så? Får du nyttigare livsmedel och en bättre miljö om du köper ekologiskt? Är ekologisk odling klimatsmart? Hur påverkas den biologiska mångfalden? Detta är några centrala frågor som Thomas Kätterer kommer att belysa utifrån egen forskning och vetenskaplig litteratur. Thomas Kätterer är professor i systemekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet och en av de fyra författarna till boken ”Den ekologiska drömmen” som publicerades 2014. Han kommer att presentera sin vision av ett mera uthålligt jordbruk i framtiden som bygger på evidens och vetenskap. Samarrangörer: Folkuniversitetet, Föreningen Vetenskap och Folkbildning och Stadsbiblioteket i Uppsala.

Lämna ett svar

You have to agree to the comment policy.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.