post id: 24892
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=24892
  
Uppsala, VoFTV

Thomas Kätterer – Framtidens hållbara jordbruk och den ekologiska drömmen

Att producera tillräckligt med livsmedel av hög kvalitet till en växande befolkning kommer att bli en av framtidens stora utmaningar. Många köper ekologiska livsmedel i tron om att det är bra för hälsan och gynnar utvecklingen mot en mer uthållig framtid. Det finns också politiska mål och statliga stöd med samma syfte. Men är det verkligen så? Får du nyttigare livsmedel och en bättre miljö om du köper ekologiskt? Är ekologisk odling klimatsmart? Hur påverkas den biologiska mångfalden? Detta är några centrala frågor som Thomas Kätterer kommer att belysa utifrån egen forskning och vetenskaplig litteratur. Thomas Kätterer är professor i systemekologi vid Sveriges Lantbruksuniversitet och en av de fyra författarna till boken ”Den ekologiska drömmen” som publicerades 2014. Han kommer att presentera sin vision av ett mera uthålligt jordbruk i framtiden som bygger på evidens och vetenskap. Samarrangörer: Folkuniversitetet, Föreningen Vetenskap och Folkbildning och Stadsbiblioteket i Uppsala.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning