post id: 20312
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=20312
  
Föredrag/Panel, Uppsala, VoFTV

Dan Larhammar – Vad är fakta och vad är fake news om Covid 19

I det intensiva nyhetsflödet om pandemin blandas välgrundade forskningsresultat med önsketänkande och bluffar. Hur kan man avgöra vilka påståenden som går att lita på? Dan Larhammar, professor och ordförande i Kungliga Vetenskapsakademin, ger exempel på både förhastade forskningsslutsatser, kommersiella bedrägerier och politisk propaganda samt tipsar om källor som granskar sanningshalten i nyheter och reklam.

Samarrangörer: Folkuniversitetet, Stadsbiblioteket i Uppsala och Vetenskap och Folkbildning.

Nedan finns länkarna som Dan nämnde i föredraget, för den som vill veta mer om Covid-19:

1. EASAC interview with Dan Larhammar on alternative medicine in the covid-19 pandemic:
https://easac.eu/news/details-1/interview-with-professor-dan-larhammer-president-of-the-royal-swedish-academy-of-sciences/
2. Center for Inquiry
https://centerforinquiry.org/coronavirus/
3. Smithsonian
http://www.smithsonianmag.com/
https://bit.ly/2WJLnnW
4. WHO
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters
5. U.S. Federal Trade Commission consumer information
https://www.consumer.ftc.gov/features/coronavirus-scams-what-ftc-doing
6. Canadian Institutes of Health Research
https://covid19misinfo.org/misinfowatch/
7. Nautilus
http://nautil.us/issue/84/outbreak/why-false-claims-about-covid_19-refuse-to-die

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning