post id: 4812
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4812
 
Aktuellt

Vad VoF borde göra

Skeptikerpoddens Jon är en före detta (och förhoppningsvis framtida) VoF:are som har lagt fram några förslag på sin blogg om vad VoF borde göra framöver. Här är några svar från nye VoF-ordföranden Martin Rundkvist.

 • Jon tycker att VoF-styrelsen borde agera mer som en partistyrelse, föra fram ledamöternas åsikter offentligt och agera inspirationskälla och förebild för medlemmarna. Han menar väl här en förebild i frågor om skeptisk aktivism och opinionsbildning. Jag håller med.
 • Jon föreslår att vi försöker få ut skeptiska artiklar i media som inte vänder sig främst till skeptiker, och marknadsför Folkvetts innehåll hårdare när vi släpper det on-line. Jag håller med.
 • Jon vill att VoF skall bli mera aktivt på nätet. Jag håller med. Joacim Jonsson har på den senaste tiden jobbat mycket med den saken och fick vid årsmötet förstärkning av Maria Berglund. Styrelsen har nyligen utsett dem till våra sociala mediemoguler. En tumregel är nu att ingenting skall arrangeras i föreningen utan att annonseras på Facebook och Twitter.
 • (Parentetiskt sagt så var skälet att Åsa Vilbäcks tal på årsmötet inte filmades följande: Joacim hade avtalat med en rikstäckande tevekanal om att de skulle göra det, men de avböjde i ett sent skede.)
 • Jon efterlyser en hårdare och mera retoriskt driven framtoning i media. Jag håller med.
 • Jon föreslår att styrelseledamöter skall anmäla kvacksalvare till ansvarig myndighet och skicka ut pressmeddelanden om saken. Jag håller med och är tacksam för förslag på lämpliga kandidater. (Skriv till m punkt rundkvist kanelbulle vof punkt se)
 • Utomstående tolkar ibland foruminlägg som officiella VoF-uttalanden. Jon tror att det skulle bli annorlunda med den saken om föreningen syntes mer i andra media. Jag tvivlar på det. De som tillskriver hela föreningen enskilda foruminlägg brukar nämligen göra det i nedsvärtande syfte, och det kan man ju göra lika bra oavsett vad föreningen säger på andra håll. Men det är inget stort problem för VoF eftersom det är så lätt att dementera. Och vad paranormalister tror om VoF på sådana grunder utan att orka kontrollera saken i mera officiella källor är inte så viktigt tycker jag.

För att åstadkomma det Jon föreslår behöver vi bättre tillgång till gammalmedia. Nya media har vi redan bra grepp om. Därför vill jag be alla skeptiska journalister och redaktörer att fundera på om ni inte har en debattsida eller morgonsoffa där det finns plats för några välformulerade och slagfärdiga skeptiker. Vi är konfrontativa. Det är bra nyhetsdramaturgi.

/Martin Rundkvist, ordförande VoF

4 responses to “Vad VoF borde göra

 1. Håller med om allt, utom detta: “Därför vill jag be alla skeptiska journalister och redaktörer att fundera på om ni inte har en debattsida eller morgonsoffa där det finns plats för några välformulerade och slagfärdiga skeptiker. ”

  Eller ja, jag håller väl med om det också i sak. Men det är för passivt. Att be journalister se om de har plats för er fungerar kanske ibland, men det är knappast en hållbar mediastrategi. Hittills har VoF varit den mobbade killen på mellanstadiediscot som bara dansar när han (väldigt sällan) blir uppbjuden. Står och trycker i hörnet och väntar och hoppas. Det spelar ingen roll att han dansar som en kung. Dags att istället bli charmören som bjuder upp alla till dans. Några kanske tackar nej, men vad gör det?

  Det finns så många vältaliga människor i VoF som sitter på stor kunskap. Se till att sprida den kunskapen istället för att bara bolla den internt. Skriv debattartiklar, kommer de inte in i tidningarna så lägg ut dem på Newsmill. Och tänk mer PR, mer jippo men förstås utan att släppa den vetenskapliga förankringen. Det måste inte alltid vara törrt och trökigt och föreläsning och zzzzzzz bara för att det är sant. Tvärtom!

  Istället för att hela tiden vara den som säger “nej det där är fel”, försök jobba mer förebyggande. Att hinna före och folkbilda, istället för att hela tiden få löpa efter lögnarna och försöka släcka bränderna.

  Kanske ska tillägga att jag själv inte är medlem. Kan inte riktigt relatera till föreningen som den ser ut nu. Men kan helt klart tänka mig att gå med om det skulle kännas lite fräschare och som om man gjorde nytta utanför medlemskretsen.

 2. Allmanheten vill veta om det finns begransningar for denna typ mobbning vilken genomfors genom en godkand bisyssla for foreningen Vetenskap och Folkbildning.Om KTH-anstallda har en godkand bisyssla bor den folja nagon form av etiska regler sarskilt om den som har bisysslan anvander sin anstallning pa KTH som referens vilket torde innebara att den som har bisysslan da har ett storre etiskt ansvar an om denne framtrader som privatperson.Enligt KTH s nuvarande policy och riktlinjer for mobbning definieras krankande sarbehandling med aterkommande negativt praglade handlingar som riktas mot enskilda pa ett krankande satt .Till krankande sarbehandling raknas vuxenmobbning diskriminering och trakasserier pa grund av olika motiv. Gransen for yttrandefrihet gar vid fortal och VoF fullstandigt alskar att rora sig fram och tillbaka over den gransen………… Det ar bra att denna morka tendens i svenska samhallet borjar rotas fram ur sina halor…………

 3. Den framsta anledningen till att VoF gav priset till dem ar uppenbarligen att deras huvudfiende Uppsalainitiativet har utnyttjat foreningen for en smutskastningskampanj. Detta genom att agna sig at ren historieforfalskning istallet for den officiella siffran 1 7 miljoner mordade kom han fram till 20 000 doda och att de som avrattades utan att ha begatt nagot brott kan man om man sa onskar beteckna som mordade .Varfor diskuterades inte Hans Isaksson som Arets Forvillare?Fallet Jesper JerkertJesper Jerkert – civilingenjoren och musikvetaren – visar pa sin hemsida upp en imponerande lang i alla fall nar han sammanstaller den sjalv hela 104 artiklar.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning