post id: 4825
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4825
  
Aktuellt

Vad är homeopati?

Homeopatin borde egentligen ha varit bortglömd vi det här laget, eftersom det inte finns en tillstymmelse till belägg från kontrollerade studier för att homeopati skulle ha någon effekt. Homeopatin bygger dessutom på en magisk lära som inte kan fungera enligt de vetenskapliga lagar och regler som vi känner till.

Med anledning av VoF:s uppmärksammade homeopati-aktion i Almedalen förra veckan kan det vara intressant att ta upp lite bakgrund om vad homeopati egentligen innebär och hur konstig och verklighetsfrämmande den är. Det är inte frågan om någon vanlig örtmedicin, utan vi talar om ett system av magiskt tänkande som är helt främmande för vetenskap och evidensbaserad medicin.

Så för att ge lite mer information för den som inte känner till homeopati så väl följer här nedanför en kort text som jag skrivit för ett annat sammanhang. För den som vill veta mer kan jag tipsa om boken ”Salvekvick och kvacksalveri – alternativmedicin under luppen” av Simon Singh och Edzard Ernst.

Homeopati
Homeopati är ett system för alternativmedicin som fungerar enligt principerna att ”lika botar lika” och att ju mer utspätt ett preparat är, desto starkare effekt har det. Behandling sker sålunda med mycket utspädda preparat av ”verksamma” ämnen, som väljs ut så att de kan framkalla liknande symptom som de symptom som ska botas. Homeopatin går tillbaka på den tyske läkaren Samuel Hahnemanns läror. Han skrev för 200 år sedan boken Materia Medica Pura som fortfarande är homeopatins bibel.

De ämnen som homeopaten vill använda späds ut så att preparaten innehåller väldigt små mängder eller oftast inget alls av ämnet. Man kan t.ex. späda en del av ett verksamt ämne i 100 delar vatten, sedan ta en del av den utspädda lösningen i 100 delar vatten, och fortsätta göra en sådan spädning trettio gånger. Det ger ett homeopatiskt preparat av typ C30, där C står för 100 gångers spädning. Ett C30-preparat är så utspätt att det motsvarar att blanda 1 ml av ett ämne i en gigantisk tank vatten: en kub med 106 ljusårs sida! Om man sedan tar en liten mängd av denna spädning och tillverkar ett homeopatiskt preparat genom att droppa vattnet på ett piller och låta det dunsta så finns inte en enda molekyl av det verksamma ämnet kvar. Enligt homeopatin ”minns” dock vattnet det verksamma ämnet. Det ska på något mystiskt sätt ha efterlämnat spår i preparatet trots att inget av ämnet faktiskt finns kvar. När lösningen späds är det också mycket viktigt att varje gång skaka blandningen på ett speciellt sätt. Enligt Hahnemann frigör detta en ande-liknande healingkraft.

Vad säger då vetenskapen om homeopatin? Det finns många vetenskapliga studier som undersökt om homeopatin fungerar och kortfattat kan man säga att det inte finns några belägg för att det skulle fungera bättre än sockerpiller (placebo). Inte heller har de teorier som homeopater använder för att förklara hur de menar att det hela fungerar något stöd i forskningen. Det finns inga mekanismer inom fysik, kemi, biologi eller medicin som skulle kunna ge de effekter homeopater hävdar, eftersom mängden verksam substans i homeopatiska preparat är noll eller astronomiskt liten. Konventionella mediciner fungerar genom att de innehåller molekyler av ett verksamt ämne, men det gör ju inte homeopatiska preparat.

Men kan inte vatten ha ett minne, som homeopater hävdar? Nej. Flytande vatten består av vattenmolekyler (H20) som hålls samman till en vätska av kemiska bindningar. Vätskan är som ett nätverk av vattenmolekyler, som ständigt ändrar och arrangerar om sig på mindre än en tiondels miljondels miljondels sekund. Det finns ingen möjlighet för vattnet att ”minnas” några strukturer från de homeopatiska ämnena längre än så, och även om vattnet kunde minnas någon sådan struktur så skulle den förstöras när vattnet droppas på ett piller och dunstar bort. Idén om ett minne hos vattnet är en efterkonstruktion, som homeopater blev tvungna att hitta på när det visade sig att homeopatin strider mot fysik och kemi. Man kan säga att det är ett misslyckat försök att förklara ett fenomen som aldrig observerats.

Så sammanfattningsvis är homeopatin inte bara helt verkningslös, den skulle dessutom omöjligt kunna fungera.

3 responses to “Vad är homeopati?

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning