Kvantmekaniken stödjer inte parapsykologi

Psykologiprofessorn Adrian Parker vid Göteborgs universitet vill i en artikel i det senaste numret av VoF:s tidskrift Folkvett (nr. 3, 2011) hävda att kvantmekaniken på något sätt gör det troligt att parapsykologiska fenomen existerar. Han skriver (s. 51–52) Det är troligtvis inom gränsområdet mellan fysik och psykologi som vi kommer att hitta en förklaring. Läsaren … Continued

Vad är homeopati?

Homeopatin borde egentligen ha varit bortglömd vi det här laget, eftersom det inte finns en tillstymmelse till belägg från kontrollerade studier för att homeopati skulle ha någon effekt. Homeopatin bygger dessutom på en magisk lära som inte kan fungera enligt de vetenskapliga lagar och regler som vi känner till. Med anledning av VoF:s uppmärksammade homeopati-aktion … Continued

Vetenskap och Folkbildning