Den 26 april ska riksdagen ta ställning till två motioner om vaccinering: Obligatoriskt allmänt vaccinationsprogram (2017/18:1949) av Sofia Arkelsten (M) och och Vaccinationstvång (2017/18:3171) av Ulrika Karlsson (M). Syftet är att motverka de som inte begriper bättre.

När trenden är att allt fler aktivt väljer att inte vaccinera sina barn så riskeras hela det Svenska allmänna vaccinationsprogrammet.

– Ur Karlssons motion

Det är uppenbart att visst vaccinmotstånd är organiserat, även om det rör sig om få men högljudda individer, men de sprider desinformation som är direkt farlig.

– Ur Arkelstens motion

Vacciner är ett av mänsklighetens största medicinska framsteg: Billiga, effektiva och med så lindriga bieffekter som man kan begära. Sveriges vaccinationsprogram är den främsta anledningen till att farsoter som härjade för bara några år sedan idag är sällsynta.

Trots det är vaccinationstvång en dålig idé. Historiskt sett har vaccinationstvång uppmuntrat det irrationella vaccinmotstånd motionärerna tar upp. När tvång införts, som till exempel i Italien nyligen, så beror det på att skyddet hos allmänheten (den så kallade flockimmuniteten) är så lågt att mässlingepidemier med tusentals smittade kunnat bryta ut. Det ska jämföras med det uppmärksammade utbrottet i Göteborg i vintras där några dussin smittades. Sverige har redan mycket hög vaccinationstäckning och hög flockimmunitet. Det faktiska vaccinmotståndet är inte i närheten lika starkt som man kan få intryck av om man följer debatten. Motionerna har, kort sagt, lagts fram för att lösa ett problem som inte finns i Sverige – åtminstone inte än.

Om motionerna går igenom (mot förmodan; beredande socialutskottet föreslår avslag) riskerar de att göra mer skada än nytta. Det är därför det råder enighet mellan relevanta myndigheter som Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen, experter i frågan liksom de absolut flesta politiker: Vaccinationer ska fortsätta att vara frivilliga.

– Vi har redan i dag väldigt hög vaccinationstäckning som bygger på frivillighet och förtroende mellan föräldrar och barnavårdscentraler. Vår uppfattning är att det är jätteviktigt att upprätthålla det förtroendet. Går man vidare med tvingande lagstiftning finns det anledning att tro att det kommer att vara mycket svårare att upprätthålla.

– Statsepidemiolog Anders Tegnell i Fel att lagstifta om vaccinering, ETC 31 mars 2017

Svenska barn har aldrig varit så väl vaccinerade som idag. […] Detta grundmurade förtroende för BVC-vaccinen, som inte ens narkolepsi-katastrofen med Pandemrix ruckade på, skall vi hantera mycket varsamt.

– Mats Reimer: Sofia Arkelsten (M) har fel – obligatoriska vaccin är en dålig idé, Dagens Medicin 8 januari 2016