post id: 24947
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=24947
  
Aktuellt

KVA publicerar text om vaccin

Kungliga Vetenskapsakademien
Vetenskapen säger om vaccin

Kung­liga Veten­skaps­akadem­iens (KVA) första skrift i den nya serien “Veten­skapen säger” tillägnas vaccin. Den är författad av ledamoten Ann-Mari Svennerholm, professor i infektion och immunitet vid Göteborgs universitet, i samverkan med en expertgrupp med ledamöter vid Kungl. Veten­skaps­akademien med stor kunskap inom området.

KVA presenterar Vetenskapen säger om vaccin på sin hemsida där man också kan ladda ner den i pdf-format.

Vetenskapen säger om vaccin är först ut i en serie med populärvetenskapliga skrifter från Vetenskapsakademien som kommer att distribueras med stöd från Stiftelsen Natur & Kultur. På tur står bland annat en skrift om människans evolution och en om klimatförändringar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning