post id: 24872
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=24872
 
Skeptisk måndag

Kommunikationshandbok för vaccin mot covid-19

Hur kommunicerar man bäst fakta om covid19-vaccin?

Forskarna bakom Handbok i debunkning 2020 har presenterat ännu en handbok som översatts till svenska under ledning av Lotten Kalenius.

Kommunikationshandbok för vaccin mot covid-19 finns publicerad både av av forskarna själva och av VoF här på hemsidan. Handboken är till för journalister, läkare, sjuksköterskor, lagstiftare, forskare, lärare, studenter, föräldrar – kort sagt för alla som vill veta mer om vacciner mot covid-19 hur man talar med andra om dem hur man motverkar felaktig information om vacciner.

Kommunikationshandbok för vaccin mot covid-19

Handboken är komplett i sig men erbjuder också tillgång till en wiki med mer detaljerad information och som har fördelen att den fortsätter att uppdateras kontinuerligt. Ett internationellt forskarteam ligger bakom initiativet, koordinerande huvudförfattare är:

 • Stephan Lewandowsky, University of Bristol
 • John Cook, George Mason University
 • Philipp Schmid, University of Erfurt
 • Dawn L. Holford, University of Essex
 • Adam Finn, University of Bristol

För den svenska översättningen ansvarar Vetenskap och Folkbildnings Lotten Kalenius.

Handboken i sin helhet finns här eller alternativt här
En sammanfattning för beslutsfattare finns här och också här

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.