Paleodiet

Wikimedia Commans CC 2.0 Paleolitisk kost, allmänt känd som paleodiet eller stenålderskost, är en modediet som ska efterlikna den kost som människor åt under den paleolitiska eran (”stenåldern”). Med stenåldern menar förespråkarna vanligtvis en tid mellan 2,5 miljoner – 10 000 år sedan. Det underliggande antagandet är att vi människor borde vara bäst anpassade till att … Continued

Gluten

Celiaki Gluten är ett protein som finns i spannmål i varierande koncentrationer – speciellt i vete, råg och korn (men inte havre eller ris). Vissa personer kan utveckla celiaki, vilket innebär en överkänslighet mot proteinet. Detta är en erkänd autoimmun sjukdom som orsakar allvarliga och potentiellt dödliga gastrointestinala problem. Förtäring av även små mängder gluten … Continued

Vetenskap och Folkbildning