VoF 40 år, Pontus Böckman

The Swedish Skeptics Association was founded 40 years ago, in 1982. Pontus Böckman, president of the S.S.A, gives a brief history of the organisation’s past, present and future. The talk was given at the Gothenburg Book fair 2022.

Freuds rykte som vetenskapsman, Billy Larsson

Freuds rykte som vetenskapsman – hur ska vi se på det? Billy Larsson, leg. psykolog och fil. dr. i psykologi, granskar Sigmund Freuds forskningspåståenden och ger argument för varför det är rimligt att betrakta Freuds teorier som pseudovetenskap.

Klimatoro hos unga och barn, David Hedlund

David Hedlund: Klimatoro hos barn och unga – David Hedlund redogör för forsknings-resultat från klimatvetenskap och barnpsykologi, för att ge en evidensbaserad grund i bemötandet av barn och unga med klimatoro.

Media och Estoniakatastrofen

VoF på Bokmässan 2022. Trampade media i klaveret när de rapporterade kring dokumentären Estonia – Fyndet som ändrar allt? Vilka blir konsekvenserna av att källkritik lämnas åt sidan till förmån för ”allmänintresset”? Panelsamtal med Lotten Kalenius, VoF; Jonathan Lindström, arkeolog och författare; Mattias Göransson, chefredaktör Magasinet Filter

Därför demokrati, Åsa och Mårten Wikfors

VoF på Bokmässan 2022. Därför demokrati – om kunskapen och folkstyret, med Åsa Wikström och Mårten Wikström Samtal om demokratins fördelar och sårbarhet samt om det opålitliga informationslandskapet, polarisering och populistiska strömningar.

Vetenskap och Folkbildning