post id: 30297
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=30297
  
Föredrag/Panel, VoFTV

Därför demokrati, Åsa och Mårten Wikfors

VoF på Bokmässan 2022. Därför demokrati – om kunskapen och folkstyret, med Åsa Wikström och Mårten Wikström Samtal om demokratins fördelar och sårbarhet samt om det opålitliga informationslandskapet, polarisering och populistiska strömningar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning