post id: 25175
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=25175
  
Aktuellt, Årets folkbildare, Föredrag/Panel

Samtal med Årets folkbildare nu på video

Åsa Wikforss / Fri Tanke Förlag
Till Årets folkbildare 2020 utsågs Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi på Stockholms universitet, och Fri Tanke Förlag för deras berömvärda gärning att under året gratis distribuera 65000 exemplar av Wikforss bok Alternativa fakta till svenska gymnasieelever.

I samband med årsmötet 29 maj samtalade VoF:s Dan Katz med Åsa och Christer Sturmark från Fri Tanke, vilket sändes live. Videon av samtalet kan nu ses här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning