post id: 25175
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=25175
 
Aktuellt, Årets folkbildare, Föredrag/Panel

Samtal med Årets folkbildare nu på video

Åsa Wikforss / Fri Tanke Förlag
Till Årets folkbildare 2020 utsågs Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi på Stockholms universitet, och Fri Tanke Förlag för deras berömvärda gärning att under året gratis distribuera 65000 exemplar av Wikforss bok Alternativa fakta till svenska gymnasieelever.

I samband med årsmötet 29 maj samtalade VoF:s Dan Katz med Åsa och Christer Sturmark från Fri Tanke, vilket sändes live. Videon av samtalet kan nu ses här.

Lämna ett svar

You have to agree to the comment policy.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.