post id: 25172
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=25172
  
Årets folkbildare, Årsmöte, Föredrag/Panel, VoFTV

Samtal med Årets Folkbildare 2020

I samband med årsmötet för Vetenskap och Folkbildning fick vi tillfälle att träffa pristagarna av utmärkelsen: Årets folkbildare 2020. Samtalet med pristagarna skedde 29 maj 2021 på Van Der Nootska palatset i Stockholm 29 maj 2021 och leddes av Dan Katz, styrelseledamot i VoF. Priset som Årets folkbildare 2020 delas mellan Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi på Stockholms universitet och förlaget Fri Tanke för deras berömvärda gärning att under året gratis distribuera 65000 exemplar av Wikforss bok Alternativa fakta till svenska gymnasieelever. Åsa Wikforss har dessutom i den allmänna debatten på ett föredömligt sätt verkat för god källkritik och tagit ställning mot vetenskapsfientlig kunskapsrelativism. Vi beklagar de tekniska problem som uppstod under första delen av intervjun.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning