post id: 25300
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=25300
 
Aktuellt, Folkvett, pressmeddelande

Pressmeddelande – Svåra missförhållanden i Göteborgspsykiatrin

Svåra missförhållanden i Göteborgspsykiatrin avslöjade.
Chef lovar att åtgärda bristerna.

I ett grävande reportage av vetenskapsjournalisten Charlotta Sjöstedt i Vetenskap och Folkbildnings kommande nummer av ”Folkvett” avslöjas att ett stort antal patienter förvägrats att få de behandlingar mot depression och ångest som de haft rätt till. Trots att Socialstyrelsen sedan 2010 givit mycket tydliga instruktioner om att KBT skall erbjudas, har mycket få behandlare med kompetens i terapimetoden anställts. Detta kan sättas i samband med att ett betydande antal chefer inom psykiatrin tillhör ett psykoanalytiskt nätverk. Psykoanalys rekommenderas inte alls av Socialstyrelsen och har mycket lite gemensamt med moderna, evidensbaserade metoder.

I reportaget intervjuas Mathias Alvidius, chef för verksamhetsområde Psykiatri Affektiva. Han erkänner utan omsvep bristerna och lovar stora förändringar.

Vetenskap och Folkbildnings ordförande Pontus Böckman säger:

Att högutbildade legitimerade läkare intresserar sig för hundra år gammal pseudovetenskap är svårbegripligt. Att dessutom, tvärs emot Socialstyrelsens rekommendationer, inte erbjuda svårt lidande patienter fungerande behandlingar är oförsvarligt.

Journalisten Charlotta Sjöstedt gav 2020 ut boken ”Freuds sista suck” https://www.konststycke.se/om/freuds-sista-suck/ där hon belyste ovetenskapliga inslag på Göteborgs Universitet och brister inom psykiatrin.

Länk till Sjöstedts artikel och en kommenterande ledare av Folkvetts nummeransvarige hittar ni här.

Kontaktuppgifter:

Journalist Charlotta Sjöstedt: 0760-509717, charlotta.sjostedt@telia.com
Kontaktperson VoF: Dan Katz, leg psykolog, leg psykoterapeut och ansvarig för det aktuella numret: 0708-360883, dan.katz@vof.se

Lämna ett svar

You have to agree to the comment policy.

Vetenskap och Folkbildning
Added to cart.

SHOPPING CART

×

Cart is empty

  Loading...
  Back to cart

  CHECKOUT

  Please complete your shipping and payment details below.

  Shipping & Billing Information

  Payment Information


  OR

  Thanks for your order!

  We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

  Oops, payment failed.

  It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

  Powered by WP Stripe Cart.