post id: 11039
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11039
  
Aktuellt

Peter Olausson – VoFs nyvalde ordförande

I tidigare inlägg har vi presenterat de nya styrelseledamöterna i Vetenskap och Folkbildning. Nu är det dags att ta reda på lite mer om vår nyvalde ordförande. Avgående ordförande Linda Strand Lundberg ställde några frågor till  Peter Olausson.

 

Peter Olausson, ordförande
Peter Olausson, ordförande i VoF

Berätta lite om dig själv och din bakgrund

– Jag kommer från Tjörn, född 1971. Jag har alltid läst mycket och varit nyfiken på lite av varje. Efter naturvetenskaplig linje på gymnasiet läste jag datalingvistik på Göteborgs universitet/Chalmers; det är min formella utbildning. 2003 hittade jag begreppet “faktoider” som nyligen lanserats i svenskan och fann, så att säga, mitt kall. Sen dess har det blivit sju böcker om olika ämnen, men med faktoider, myter och missuppfattningar som en röd tråd.

Vad fick dig att engagera dig i Vetenskap och Folkbildning?

– En kväll i mars 2005 såg jag att hemsidan fått en mängd besök från en för mig okänd adress. Den ledde till VoF:s forum, där Kjell Strömberg (långvarig styrelseledamot) postat ett inlägg med länken. Det var så jag hittade föreningen. Att sedan gå med kändes självklart. Två år senare var vi några forumiter i Göteborg som träffades AFK och upptäckte att vi trivdes med varandra, vilket blev början till det som idag är VoF Göteborg. För mig har den sociala samvaron, engagemanget för vetenskap och engagemanget mot pseudovetenskap och förvillelser hela tiden hängt ihop och tillsammans motiverat mig.

Vad tycker du är VoF:s viktigaste uppgift?

– Som jag ser det kan föreningens verksamheter delas upp i externa och interna. De förra går ut på att uppmärksamma omvärld och makthavare på bra saker och på dåliga saker, på vetenskap och pseudovetenskap. De senare går ut på att underlätta för skeptiker att träffas och knyta kontakter, såväl på nätet som “i verkligheten”. Som jag ser det är båda delarna lika viktiga och hänger ihop. Att i en digital tid erbjuda ett socialt sammanhang med pubträffar och föreläsningar ger oss en styrka och närvaro som ingen Facebook-grupp ensamt kan erbjuda, och en solid grund för att bedriva det viktiga utåtriktade arbetet, som i sin tur ger oss uppmärksamhet och förhoppningsvis fler medlemmar.

Alternativ fakta, fake news och filterbubblor är begrepp som etablerats på sistone. Har du några idéer om hur vi som förening kan och bör arbeta under dessa förutsättningar?

– Som skeptiker vet vi att företeelserna alltid funnits. Att de nu får större uppmärksamhet än någonsin visar att folk äntligen börjat inse att felfinneri och vantolkningar inte är marginella sysselsättningar för de närmast sörjande, utan på sätt och vis vår tids viktigaste frågor. Nu har VoF sin största chans någonsin att sprida budskapet om hur man skiljer på sant och falskt, eftersom allmänheten insett att skillnaden faktiskt spelar roll.

Hur kommer vi medlemmar att märka att vi har en ny ordförande?

– Inte särskilt mycket? Visst har vi lite olika framtoningar, men VoF är en förening där de aktiva medlemmarna är viktigare än ordföranden.

 

2 responses to “Peter Olausson – VoFs nyvalde ordförande

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning