post id: 25437
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=25437
  
Skeptisk måndag

Peer review

”Granskning av likar”

Peer review, referentgranskning, betyder ungefär ”granskning av likar”, och kallas på svenska även kollegial granskning, kollegial utvärdering, kollegial fack­granskning, eller referee­granskning. Referent­granskning är en del av den vetenskapliga metoden, och går ut på att en studie granskas av andra fackmän innan den publiceras. Syftet är att upprätthålla vetenskaplig kvalitet. Processen… läs mer här

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

One response to “Peer review

  1. Peer review eller refree granskning inför publikationen i vetenskapliga tidskrifter är den centrala processen som krävs för att ett studie/artikel skall kunna kallas vetenskaplig. Man kan säga att det är (natur-)vetenskapens korrektionsmekanism och en process som pseudo-vetenskap saknar. Granskningen bestämmer om forskarens arbete vinner vetenskaplighet genom att publiceras. Det är således inte ett passivt avgörande av arbetets vetenskaplighet utan vetenskapssamhällets korrektionsmekanism som också ger forskaren möjlighet att korrigera svagheter, komplettera med extra mätningar eller referenser. Följaktligen ändras(korrigeras) oftast artikeln för att bli förenlig med den accepterade vetenskapen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning