post id: 10009
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=10009
 
Aktuellt

Öppet brev till Aftonbladet angående artikel om currykryss

Vi har uppmärksammats på att Aftonbladet under måndagen publicerade en så kallad ”Plus-artikel” slagrutamed rubriken Sovit dåligt? Du kan ligga på ett currykryss

I betalartikeln ges läsaren möjlighet att ta del av flera märkliga utsagor rörande dessa påstådda rutmönster på marken.  Artikeln baseras nästan enbart på utsagorna från en person som benämns som ”en av Sveriges största experter på currylinjer”. Visserligen ingår såväl ett citat som en ”faktaruta” om att vetenskapen ställer sig tvivlande till existensen av currylinjer, men utöver detta är det lätt att få intrycket att det faktiskt skulle existera fenomen likt de som beskrivs.

I tidningen beskriver artikelns huvudperson angående de påstådda currylinjerna och currykryssen att ”den inte heller går att mäta med vedertagna, vetenskapliga verktyg” utan hänvisar till pseudovetenskapliga instrument eller användandet av den egna känslan.

Det är inte ovanligt att anhängare av pseudovetenskap hävdar att naturliga händelser orsakas av just det fenomen de själva tror på.  I nämnda artikel pekas exempelvis kryssen ut som orsaken till såväl ryggont, som sömnsvårigheter och vissna plantor. Vaga påståenden om hur våra förfäder levde och tänkte kompletterar, utan källor, dessa utsagor.  Inom andra pseudovetenskaper eller trosinriktningar kan syndabocken vara något annat. Problemet med dessa påståenden är givetvis att de helt saknar något som helst evidens (vetenskapligt belägg).  Att i efterhand göra påståenden om orsaker till onda ryggar, skatbon eller annat är enkelt.  Hade dessa linjer verkligen existerat borde anhängarna också kunna göra förutsägelser baserat på de verktyg man väljer att använda. Hittills har dock inte något vetenskapligt kontrollerat experiment kunnat påvisa existensen av currykryss. Inte heller de verktyg som används, såsom slagrutor och pendlar har i tester visat sig fungera. Eftersom ett stort antal experiment faktiskt har gjorts angående detta borde effekten sedan länge ha varit känd om det hade funnits någon.

Aftonbladet har en stor läsekrets och vi har förståelse för att nyheter varvas med lättsmält underhållning. I detta fall riskerar dock läsaren att luras att tro att övernaturliga fenomen kan ligga bakom naturliga händelser och fysiska symptom. Vi finner detta beklagligt och hoppas att kommande artiklar om pseudovetenskapliga utsagor eller övernaturliga påståenden är betydligt mer källkritiska.

 

Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen, Vetenskap och Folkbildning

Genom Linda Strand Lundberg, ordförande

 

3 responses to “Öppet brev till Aftonbladet angående artikel om currykryss

 1. Jag svarade på Chefredaktörens Blogg, ang. hur man når yngre läsare, och länkade till ett inlägg på min blogg, angående Aftonbladets okritiska och positiva inställning till spöken, konspirationer och astrologi. Har inte fått något svar…

  Jag skrev:
  ” Jaa du. Det du skriver är i allra högsta grad relevant. Men jag undrar om det inte är förlegat att jaga “unga mediekonsumenter” genom att försöka skräddarsy halvt hjärndött material för dem. Det finns intresserade och insatta av allt, i alla åldrar. Det man istället gör, är att infantilisera hela medielandskapet med varje publicerad låtsasartikel. Ingen frågar efter skit, ändå sprider sig idiotin och gör det svårt att få syn på Guldet, som också finns där. Även i Din tidning. Rensa! Aftonbladet måste bestämma sig för om man vill vara en Kvällstidning eller “En Ding Ding Värld”! Detta är ju sorgligt.”

  http://hitomhorisonten.blogspot.se/…/04/ufon-och-mikrober.
  Söndagskolumn #140. Om en oförsiktig rörelse av SVT. | Jan Helin

  bloggar.aftonbladet.se

 2. Jag skulle vilja bjuda hem “experter” såsom rutgängare, medium, etc. och säga att jag sover dåligt, och sedan dokumentera vad de kommer fram till. Jag lär väl ha diverse currykryss, hartmann-linjer, spöknärvaro, och döda relativa i min lägenhet som orsakar min försämrade sömn. Skulle vara roligt att se 🙂

 3. Vad är ni rädda för egentligen? Jag menar, ingen tvingar er att tro på något ni inte vill, men ni vill “skydda” resterande befolkning från att ta del av något Ni inte tror på?? Ett gravt fall av hybris skulle jag vilja säga, och sådant vill väl inte Ni göra er skyldiga till? (Hybris= att vilja efterlikna eller överträffa gudarna) Sånt tror ni väl inte behövs?

  Alla som har lite kunskap vet att forskning inte är en exakt vetenskap, och faktum är att vetenskap inte heller är exakt, eftersom nya rön kommer vartefter, så att man plötsligt måste ändra på det som varit “sant” under längre eller kortare tid.
  Om någon tror på att currylinjer finns hur skadar det dem??

  Har läst en del ni publicerat och kan i viss mån hålla med om en del saker, men ni förlorar ALL trovärdighet i mina ögon när ni lyfter näsan lite väl högt, när ni kallar de som praktiserar, skriver eller “tror på” något som ni inte gillar för saker som “haverister” eller kvacksalvare och liknande. Skepticism är bra, men den ska brukas med respekt och ödmjukhet. Jag känner mig rätt skeptisk till er faktiskt!

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning