post id: 13841
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=13841
  
Aktuellt

Nyårshälsning och tack från styrelsen

Ännu ett år tillända och ett nytt tar vid!

Pseudovetenskap, villfarelser och faktaresistens är fenomen som fortsatt engagerar och motiverar våra medlemmar. Även om tiderna förändras och olika områden kommer och går är grundbehovet detsamma: att försöka förse vår omvärld med metoder och kunskap för att identifiera och genomskåda felaktiga eller vilseledande påståenden och argument.

Speciellt under ett valår som 2018 så har det blivit det tydligt att även politik i allt högre grad är relevant för den skeptiska rörelsen. Som förening har vi alltid varit, och kommer fortsatt att vara, partipolitiskt obundna: vetenskap, källkritik och rationellt tänkande står bortom partipolitiska ideologier. Men det hindrar inte att vi har en viktig folkbildningsroll. Vid direkt fråga från VoF var alla svarande partier överens om att desinformation var en viktig fråga inom politiken, även om infallsvinkeln varierade något beroende på parti. Det är bra att ha i åtanke när 2019 ser bli ännu ett hett år inom politiken, med val till Europaparlamentet och kanske även ett extraval till Sveriges Riksdag.

Samtidigt kvarstår alla de ”klassiska” skeptiska frågorna som t.ex. kvacksalveri, klimatförändringsförnekelse och vaccinmotstånd, mm, mm. T.o.m. en sådan gammal dumhet som astrologi visar vissa tecken på att få ett uppsving, vilket visar att vi aldrig kan vila på lagrarna.

I sådana tider är det otroligt glädjande att se det stora intresse som vår förening generar. Våra träffar är välbesökta och efterfrågade, vår monter på Bokmässan í Göteborg fullkomligt surrade av aktivitet och vår Facebook-grupp har i skrivande stund nästan 40 000 medlemmar och fortsätter att öka.

Vad som inte syns lika tydligt utåt är den enorma insats som ett antal eldsjälar lägger ner dag ut och dag in på att få allt att fungera. Det kan gälla lokal verksamhet, arbete med tidningen Folkvett, administration av Facebook-gruppen och mycket annat. Så ett STORT TACK från oss i styrelsen för det hårda arbete som ni gör. Det är otroligt inspirerande att se!

Vi ses i det nya året!
/Styrelsen VoF

Vetenskap och Folkbildning