post id: 11706
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11706
  
Aktuellt

VoFs partienkät 2018, del 4: Desinformation

Inför valet den 9 september 2018 har VoF ställt några frågor till samtliga svenska partier som idag finns representerade i riksdagen eller Europaparlamentet, samt Piratpartiet. Frågorna har handlat om ämnen som intresserar många i föreningen och ofta diskuteras i olika VoF-relaterade sammahang. Det handlar om genetiskt modifierade organismer (GMO), alternativmedicin och desinformation.

Här presenteras de svar som inkommit (i skrivande stund från 6 av 10 partier) på frågan rörande desinformation.

Frågan som ställdes var:

Ser ni någon risk för att medvetna desinformationskampanjer kan påverka valrörelsen? Hur tänker ni i så fall hantera det?

Centerpartiet

Det skulle vara närmast naivt att tro att desinformation och påverkansförsök inte skulle förekomma i valrörelsen, det är något vi inte minst sett i andra länder de senaste åren. Vi är uppmärksamma och har beredskap för att hantera dem.

Kristdemokraterna

Desinformationskampanjer har vi sett i flera valrörelser runt om i världen de senaste åren och det finns risk för att sådant även skulle påverka svenska valrörelsen. För oss handlar det om att vara tydliga i vår kommunikation, klargöra avsändaren och vara tillgängliga för följdfrågor. Att exempelvis använda citat från politiker för att förtydliga avsändaren vilket ger en öppen och ärlig kommunikation.

Liberalerna

Liberalerna ser mycket allvarligt på den överhängande risken för desinformationskampanjer. Vi jobbar aktivt som parti för att inte bli sårbara men i grunden är det en fråga om svenskt cyberförsvar och medborgares förmåga att hantera fabricerade nyheter kritiskt som är det centrala. Liberalerna föreslår därför en skola i världsklass för att elever ska bli mer källkritiska. Men vi har också föreslagit tre skarpa åtgärder för ett starkare cyberförsvar. I vår skuggbudget vill vi tillföra MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) en halv miljard kronor mer under de närmsta tre åren då myndigheten ska leda cyberförsvarsarbetet. Vi vill dessutom att Sverige samarbetar mer inom EU och Nato. Slutligen vill vi också att det ska vara möjligt att göra värnplikt inom cyberförsvaret och andra delar inom civilförsvaret.

Moderaterna

Ja. Det är viktigt att myndigheter som Säkerhetspolisen och MSB har en beredskap för att upptäcka den typen av kampanjer samt att politiska företrädare, media och andra strävar efter att bemöta och korrigera felaktiga påståenden.

Piratpartiet

Desinformation har alltid påverkat politiken, i alla tider och i alla samhällen. I vårt samhälle, där informationen flödar snabbare än någonsin, så möts vi självklart också av mer desinformation än tidigare.

Att möta detta med censur är inte svaret, precis som det inte varit svaret tidigare i historien när människor ropat om riskerna med informationsflöden (t.ex. vid radions införande eller de första “skvallerblaskorna”).

Motmedlet mot desinformation är istället ökad transparens i informationsflödet, stärkt medvetenhet om riskerna med blind tillit till information och spridd kunskap i vad vi kallar digitalt självförsvar, där en del är traditionell källkritik och en annan teknisk kunskap om hur man kan skydda sig.

Sverigedemokraterna

Vi i Sverigedemokraterna anser att vi konstant utsätts för smutskastning och desinformationskampanjer, det finns flera väl dokumenterade fall. Vi gör förstås vårt yttersta för att nå ut till väljarna med en korrekt bild av vår politik och hoppas på hjälp från media att vederlägga rykten och lögner, oavsett vilket parti som drabbas.

*

Frågan är ny för 2018 och ställdes inte i enkäten inför förra valet.

Vetenskap och Folkbildning