post id: 10288
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=10288
 
Aktuellt

Ny opinionsundersökning: vidskepelse, konspirationsteorier, och pseudovetenskap hos svenska folket

VoF-Undersökningen 2015
Klicka för att ladda hem VoF-undersökningen 2015.

Bland Miljöpartiets väljare tror många på änglar och healing, hälften av Sverigedemokraternas sympatisörer tror på mänskliga raser, och en tredjedel av Kristdemokraternas anhängare förkastar evolutionsläran. Var femte man tror på UFO:n och nästan var tionde kvinna tror att månlandningen är bluff. Allt detta och mycket mer kan man läsa om i VoF-undersökningen 2015.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning gav under försommaren i år Demoskop i uppdrag att undersöka svenska folkets inställning till vetenskapliga och pseudovetenskapliga påståenden. Ett stort antal frågor rörande tro, konspirationsteorier, alternativmedicin och annat ställdes till 1113 slumpmässigt utvalda personer. I undersökningen kan man se hur svenskarna svarat med fördelning över kön, ålder, utbildningsnivå, och partisympati. Vissa resultat kan anses vara glädjande: t.ex. finns det få klimatförnekare och en majoritet anser att man kan förlita sig på den vetenskapliga metoden som källa till kunskap. Andra resultat är mer anmärkningsvärda – som att nästan hälften av de med enbart grundskoleutbildning tror att slagrutor är tillförlitliga verktyg för att hitta vatten med.

– Vissa resultat i undersökningen gläder mig lite extra, kommenterar Linda Strand Lundberg, ordförande i Vetenskap och Folkbildning. Vi kan till exempel se att en stor majoritet av de som svarat ser nyttan av vaccinering mot barnsjukdomar, såsom mässlingen.

Bland riksdagspartiernas väljare finns i vissa fall stora skillnader i hur man förhåller sig till olika påståenden. Exempelvis tror Vänsterpartiets väljare på reinkarnation i högre utsträckning än övriga, samtidigt som de tillsammans med de kristdemokratiska sympatisörerna, helt korrekt, är mer skeptiska till att akupunktur vore en effektiv behandlingsform.
– Vissa resultat är nedslående, säger Linda Strand Lundberg. Trots att en stor majoritet ställer sig bakom den vetenskapliga metoden så pekar vissa av svaren i helt motsatt riktning. Det visar hur viktig folkbildningen fortfarande är år 2015!

Länk till VoF-undersökningen 2015 i sin helhet: http://www.vof.se/undersokningen-2015/
Ladda hem rapporten här: http://www.vof.se/wp-content/uploads/2015/10/VoF-Undersökningen-2015.pdf

Kontaktpersoner:
Presskontakt: Dan Katz, dan.katz@vof.se, tel: 0708-360883
Ordförande: Linda Strand Lundberg, ordforande@vof.se
Projektledare: Mikael Ingemyr, mikael.ingemyr@vof.se

21 responses to “Ny opinionsundersökning: vidskepelse, konspirationsteorier, och pseudovetenskap hos svenska folket

 1. Är inte mänskliga raser även något som man ofta hänvisar till i medicinsk forskning? Varför är detta på något sätt kontroversiellt?

  I amerikanska studier är det väl snarast krav på att dela upp forskningsresultat efter “race”, och vissa typer av behandlingar har styrts därefter, såsom hypertonibehandling.

  1. Kontroversiellt av den enkla anledningen att olika mänskliga raser ur ett biologiskt, genetiskt perspektiv inte existerar! Det är en social konstruktion som används för att skilja olika människogrupper åt, där andra, godtyckliga faktorer än de genetiska anses ha relevans.
   https://sv.wikipedia.org/wiki/M%C3%A4nniskoraser

   1. Ras och Etnicitet är ett koncept av varierande grad där det idag existerar en gråzon emellan. Det är samma process men på helt olika skalor.

    Malin, läs din egen källa. [stycke Modern tid]. Det finns en genetisk skillnad.

    1. Ras på svenska syftar till tamdjur som avlats till ett särskilt syfte. Olika hundraser eller hästraser, exempelvis. Olika människopopulationer har inte valts ut för avel för särskilda syften.

     Vissa kanske tänker på underarter, som det heter hos vilda djur där olika populationer inom en viss art har blivit annorlunda från varandra. Men den genetiska skillnad som finns i olika folkgrupper hos människor är alldeles för liten för att man ska kunna klassa oss som olika underarter.

     https://www.quora.com/Do-humans-have-a-high-amount-or-low-amount-of-genetic-variation-compared-to-other-species-with-a-large-population

     1. Att det finns folkslag med olika egenskaper som har förvärvats genom olika förutsättningar i naturen är ju ett faktum. I områden med stark sol blir huden mörkare för at skydda sig. I dammiga miljöer utvecklas näsan och blir större för att kunna filtrera bättre. Såhär kan man fortsätta länge. Om man skall kalla detta rasskillnader är egentligen en skitsak. Låt PK-fjantarna hålla på de gör sig bara löjliga.

     2. Handlar inte om PK, handlar om vetenskap. Det finns genetiska skillnader mellan folkgrupper, ingen förnekar det. Men dessa genetiska skillnader är alldeles för små för att prata om “raser” eller “underarter” av Homo sapiens. Framför allt – ytliga egenskaper som hudfärg eller ögonfärg behöver inte vara kopplade till andra egenskaper (metabolism, t ex).

      Innan man börjar skrika “pk” kanske man ska ta och läsa lite vad begreppen står för. “Ras” (så som ordet använts historiskt) är socialt konstruerat och har inget med genetik att göra. Vi kan väl diskutera haplogrupper om du vill, men inbilla dig inte att det betyder samma sak som ordet ras. Ras är ett begrepp som bara är relevant hos tamdjur.

     3. Människor över hela världen har samma uppsättning av gener. Att vi kan se olikheter beror på att generna finns i lite olika varianter, alleler. Till exempel egenskaper som ni själva tagit upp här och som med största sannolikhet beror på evolutionär anpassning. Vissa variationer går att “pinpointa” med riktade mediciner. Precis som Emma skriver så är dock skillnaderna i dessa varianter så otroligt små att det inte går att klassificera människogrupper som raser ur biologisk synvinkel. Ytterligare ett faktum som gör att rasfrågan blir orelevant är att det hela tiden finns, och har funnits, genflöden mellan olika befolkningsgrupper. I många fall kan man därför se större variationer inom en befolkningsgrupp än mellan grupper.

      Jag tycker Ulf Pettersson, Prof i medicinsk genetik, förklarar det bra här (äldre pupulärvetenskaplig artikel) http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:228735/FULLTEXT01.pdf

     4. Nej Emma, ras syftar inte speciellt till djur, avel eller syfte. (http://sok.saol.se/pages/P740_M.jpg) Det är ett oprecist begrepp och används för att skilja gupper med särtypiska egenskaper. Då dessa egenskaper ej är fastställda, råder oenighet av ordets innebörd (dvs. används i olika sammanhang).
      Men då vissa egenskaper (hudfärg kanske det mest tydliga), återfinns hos vissa populationer används konceptet ‘ras’ just där.

   2. Jag (etnisk svensk) kan lätt supa en japan under bordet eftersom det är skillnad på våra enzymuppsättningar.

    1. Det är vanligare med generna som ger sämre alkoholtålighet bland japaner. Men samma gener finns även hos nordeuropeer. Så det är en statistisk skillnad.

     Det är ingen som förnekar att det finns vissa genetiska skillnader mellan folkgrupper. Det som hävdas är att dessa är alldeles för små för att man ska kunna tala om biologiska raser.

  2. ‘Race’ användes mer som en variant av klassbegreppet. Det är enbart socialt och inte biologiskt laddat.

  3. Det är kontroversiellt då det finns inga belägg som antyder på att den genetiska differensen är större emellan t.ex en nord-väst afrikan och en syd-ost asiat, än vad det är emellan två bohuslänningar, utan påtagligt släktband.

   Om ‘race’ används inom medicinsk behandlingsmetod, kan man således dra den slutsats att antingen är det slarvig semantik eller pseudovetenskapliga belägg som ligger till grund.

   Dock inte sagt att det inte kan finnas social-ekonomiska eller andra kulturella faktorer som är väsentliga i vissa sammanhang; mycket friterad kyckling hos svarta yankare eller nämnvärt kokain missbruk bland vita yuppiesar på Manhattan. Mexikanare i syd-staterna äter mycket majs etc.

 2. Eftersom det skiljer mer i genetik mellan afrikaner än mellan de flesta afrikaner kontra europeer, så är det inte särskilt ändamålsenligt att tala om raser mellan människor, vilket borde vara tillräckligt för att bortförklara Ditt missörstånd, Kritisk. Att Du verkar så upptagen av begreppet ras orsakas troligen av de kontextuella olikheter som etniciteter har. För de finns, men har inget med genetik att göra. Kontext är tex religion, seder och bruk.

 3. Kristian. Oavsett om man kallar (eller definierar) det som ras, etnicitet, folkslag, eller vad det än må vara, så föreligger det skillnader. En japan ser inte ut som en nordafrikan som inte ser ut som än… Skillnader som syns såväl på utsidan som insidan. Faktiskt! Detta gör att även om ras (såsom definieras rent vetenskapligt) inte är riktigt applicerbart så används begreppet ändå, och det även inom forskning. I USA så definieras exempelvis sex offentliga raser. Detta betyder att vad vi än tycker i lilla landet sverige så är rasbegreppets användande vanligt (räcker med att plocka upp amerikansk litteratur) och att det egentligen inte går att enkelt säga att det inte finns några raser utan mer att det rent vetenskapligt inte finns några…

  https://en.m.wikipedia.org/wiki/Race_and_ethnicity_in_the_United_States

  1. Det går utmärkt att säga att det inte finns *biologiska* raser, eftersom det är så.

   Det rasbegrepp som används i USA är *inte* biologiskt.

 4. Frågan om “ras” verkar vara lika delar semantik och verbal PK-fälla. Liksom ordet “klimatförnekare”.
  Kan vi få en fullständig lista över vad som är bra och dåligt att tro på? “Intelligent liv på andra planeter,” till exempel, hur vet man om det är sant? Vi har ingen kontakt med andra planeter, och det verkar ganska osannolikt att vi skulle få det, men frågan är väldigt vag.

 5. Intelligent liv på andra planeter. Professor Max Tegmark är en av “de vidskepliga”. Och är inte Gud “en högre makt”? Fler tror på det senare. Och fler tror på spöken än på liv efter döden! Då måste jag fråga mig vad ett spöke antas vara. Jag skrev lite om detta på min blogg, https://christerbroden.wordpress.com
  där jag konstaterar, att marxistisk materialism tycks vara populärare bland moderater än bland vänsterpartister. Det var faktiskt kul att titta på undersökningens siffror, men jag tror, att varken de som frågar eller svarar riktigt vet vad de talar om. Det kanske skall vara så, när man talar om vidskepelse.

 6. Uppdelningen efter partisympati och åldersgrupp är löjeväckande. Har VoF läst en kurs i statisktik? Osäkerheten är ju absurd men ändå kallar ni den “statistiskt säkerställd”. Ni redovisar inte ens hur stora datamängder ni har i undergrupperna, men vem som helst kan ju se att t.ex. gruppen Grundskoleelever innehåller väldigt få personer. Detta är närmast skamligt…

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning