VoF-Undersökningen 2015

Klicka för att ladda hem VoF-undersökningen 2015.

Bland Miljöpartiets väljare tror många på änglar och healing, hälften av Sverigedemokraternas sympatisörer tror på mänskliga raser, och en tredjedel av Kristdemokraternas anhängare förkastar evolutionsläran. Var femte man tror på UFO:n och nästan var tionde kvinna tror att månlandningen är bluff. Allt detta och mycket mer kan man läsa om i VoF-undersökningen 2015.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning gav under försommaren i år Demoskop i uppdrag att undersöka svenska folkets inställning till vetenskapliga och pseudovetenskapliga påståenden. Ett stort antal frågor rörande tro, konspirationsteorier, alternativmedicin och annat ställdes till 1113 slumpmässigt utvalda personer. I undersökningen kan man se hur svenskarna svarat med fördelning över kön, ålder, utbildningsnivå, och partisympati. Vissa resultat kan anses vara glädjande: t.ex. finns det få klimatförnekare och en majoritet anser att man kan förlita sig på den vetenskapliga metoden som källa till kunskap. Andra resultat är mer anmärkningsvärda – som att nästan hälften av de med enbart grundskoleutbildning tror att slagrutor är tillförlitliga verktyg för att hitta vatten med.

– Vissa resultat i undersökningen gläder mig lite extra, kommenterar Linda Strand Lundberg, ordförande i Vetenskap och Folkbildning. Vi kan till exempel se att en stor majoritet av de som svarat ser nyttan av vaccinering mot barnsjukdomar, såsom mässlingen.

Bland riksdagspartiernas väljare finns i vissa fall stora skillnader i hur man förhåller sig till olika påståenden. Exempelvis tror Vänsterpartiets väljare på reinkarnation i högre utsträckning än övriga, samtidigt som de tillsammans med de kristdemokratiska sympatisörerna, helt korrekt, är mer skeptiska till att akupunktur vore en effektiv behandlingsform.
– Vissa resultat är nedslående, säger Linda Strand Lundberg. Trots att en stor majoritet ställer sig bakom den vetenskapliga metoden så pekar vissa av svaren i helt motsatt riktning. Det visar hur viktig folkbildningen fortfarande är år 2015!

Länk till VoF-undersökningen 2015 i sin helhet: https://www.vof.se/undersokningen-2015/
Ladda hem rapporten här: https://www.vof.se/wp-content/uploads/2015/10/VoF-Undersökningen-2015.pdf

Kontaktpersoner:
Presskontakt: Dan Katz, dan.katz@vof.se, tel: 0708-360883
Ordförande: Linda Strand Lundberg, ordforande@vof.se
Projektledare: Mikael Ingemyr, mikael.ingemyr@vof.se