(in English)

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har genom åren regelbundet fått förfrågningar från såväl allmänheten som media angående hur vidskepliga och pseudovetenskapliga svenskarna är. Det har funnits viss forskning inom området, men det har saknats en omfattande undersökning rörande hur svenska folket förhåller sig till vetenskap, pseudovetenskap, konspirationsteorier, och det övernaturliga. Människors felaktiga föreställningar har såväl under historien som idag i flera fall fått katastrofala följder. För att nå fördjupad kunskap om hur svenskar idag förhåller sig till dessa frågor så gav VoF under försommaren 2015 Demoskop i uppdrag att genomföra en opinionsundersökning. Resultatet kan du ta del av i denna rapport.

VoF-undersökningen 2015
Klicka för att ladda hem VoF-undersökningen 2015.

Denna undersökning behandlar en stor bredd av frågor som berör VoF:s intresseområden. Rapporten är indelad i fyra kategorier:

Inställning till vetenskap behandlar såväl vetenskapligt välbelagda fakta såsom evolutionsläran och den globala uppvärmningen, samt vetenskapligt vederlagda företeelser såsom slagrutor och elöverkänslighet.

Konspirationsteorier berör förekomsten av tilltro till några av vår tids vanligast förekommande konspirationsteorier, såsom att terrorattackerna den 11 september 2001 skulle ha iscensatts av USA:s egen regering, eller att det förekommer avsiktiga utsläpp av sk. Chemtrails

Medicin & hälsa avhandlar vanligt förekommande alternativmedicinska metoder såsom akupunktur, healing, och homeopati, samt inställning till GMO, vaccin, och läkemedelsindustrin.

Tro & övernaturlighet behandlar exempelvis tro på spöken, gudar, reinkarnation, ödet, kreationism, och astrologi.

Ladda hem rapporten:
VoF-undersökningen 2015 (PDF)

Ladda hem tabell med sammanställning av data:
Tabell, VoF-undersökningen 2015 (PDF), (Excel), (CSV)

Ladda hem diagram över korrelationer:
Korrelationer, VoF-undersökningen 2015 (Excel), (PDF), (CSV)

Ladda hem rådata för egna statistiska analyser:
Rådata, VoF-undersökningen 2015 (Excel)

Vetenskap och Folkbildning