post id: 12796
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=12796
  
Aktuellt

Karin Noomi Karlsson

Karin Noomi KarlssonDet är med stor sorg och smärta som vi har nåtts av beskedet av att Karin Noomi Karlsson, ledamot i riksstyrelsen och ordförande för lokalavdelningen Göteborg, hastigt och oväntat har avlidit efter en kort tids sjukdom.

Beskedet är en chock för oss alla i föreningen som nu har förlorat inte bara en god vän, utan också en outtröttlig aktivist och drivande kraft inom den skeptiska rörelsen. Karin var en ovärderlig medarbetare inom VoF, bland annat genom sitt arbete med Folkvett, Bokmässan, Göteborgs Vetenskapsfestival och som ordförande i lokalavdelningen Göteborg. Karin lämnar ett stort tomrum efter sig som inte kommer att kunna fyllas på mycket lång tid.

Det vi kan göra är att inspireras av hennes exempel och fortsätta att arbeta för sådant som hon kände så starkt för: en vetenskaplig grundsyn, rationellt tänkande och omtanke om den enskilda människan, alltid kombinerat med attityden att ingenting är omöjligt.

Det har varit ett privilegium att ha henne som medarbetare, kollega och kamrat.

Våra tankar är med hennes nära och kära.

Styrelsen, 9 april 2020

One response to “Karin Noomi Karlsson

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning