post id: 13844
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=13844
  
Aktuellt, pressmeddelande

Internationellt manifest mot kvacksalveri

Ovetenskapliga behandlingar orsakar dödsfall. 2750 läkare och forskare från 44 länder går nu samman i ett manifest mot det regelverk som tillåter dem.

Det första internationella manifestet mot pseudovetenskap inom sjukvård någonsin har tagits fram av 2750 sakkunniga från 44 olika länder. Undertecknarna är läkare, sjukvårdspersonal, vetenskapsmän och forskare samt folkbildningsorganisationer, däribland Vetenskap och Folkbildning. Manifestet ställer EU till svars för de lagar som tillåter och skyddar pseudovetenskapliga behandlingsmetoder som inte sällan leder till dödsfall och onödigt lidande.

Manifestet har tagits fram i samarbete mellan 11 organisationer och presenteras på 11 olika språk. Flera av manifestets undertecknare har omfattande vetenskaplig och medicinsk yrkeserfarenhet, såsom läkaren och experten inom medicinska pseudobehandlingar Edzard Ernst, direktören för Centre National de la Recherche Scientifique of France, François Leulier, läkaren och tidigare vice ordföranden i den belgiska senaten, Louis Ide samt den indiske aktivisten Sanal Edamaruku, som på grund av sitt försvar av kritiskt tänkande sedan många år tvingats leva i landsflykt.

Manifestets experter varnar för att pseudovetenskapliga behandlingar, eller kvacksalveri, dödar. Detta blir än mer uppenbart vid en global pandemi där sanitära åtgärder ibland åsidosätts till förmån för diverse nonsensbehandlingar som har resulterat i dödsfall och allvarliga förgiftningar världen över.

Initialt adresserar manifestet EU-direktivet 2001/83/CE som tillåter försäljning av homeopatiska produkter så som om de vore verkningsfulla medicinska preparat. Av den anledningen är ett av manifestets krav att avskaffa de lagar som tillåter att sockerpiller eller andra odokumenterade preparat säljs som om de hade någon effekt utöver placebo. Men manifestet går längre än så och kräver att lagar stiftas för att förhindra försäljning av all medicinsk humbug som försöker framstå som verksamma behandlingar.

Även om manifestets undertecknare främst fokuserar på EU-direktivet så har initiativet också en bredare internationell ambition. Manifestets undertecknare varnar för att den pseudovetenskap som frodas och ges legitimitet i Europa även sprids och orsakar dödsfall i resten av världen. Manifestets experter, vara av flera hundra kommer från länder utanför EU, vill sprida kunskap om att pseudovetenskap och kvacksalveri är ett globalt och skadligt fenomen som påverkar hela världens befolkning.

Hela manifestet finns här.
Mer om VoFs synpunkter på EU-direktivet 2001/83/CE finns här.
Europarådets direktiv 2001/83/CE går att ladda ner här.

Kontaktpersoner:
Pontus Böckman, ordförande VoF
Mark Personne, läkare och ledamot i VoF

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning