post id: 6524
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=6524
 
Aktuellt

Guide till Vetenskapsfestivalen i Göteborg

Imorgon börjar Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Hela programmet återfinns på festivalens hemsida, men Vetenskap och Folkbildning har tittat ut några guldkorn. Följ länkarna för exakta tider och platser, och mer info om varje föreläsning.

Torsdag

Radioprogrammet “Vetandets värld” sänder live ifrån festivalen. Det är också en dag då många intressanta forskare föreläser; se “Hur håller hjärnan koll” (Neurokemi), “Cancer och DNA-reparation” (biofysik) och “Ett blodprov istället för fostervattenprov” (obstetrik).

En föreläsningsserie med namnet “Matematiska vetenskaper” tar upp bland annat relativitetsteori och stora och små tal. Hela serien här.

Av störst intresse för föreningen är antagligen att Chalmers har ägnat en helkväll, från 18 till 21, på temat “Pseudovetenskap – en oskyldig lek eller en allvarlig parasit?”. Kan detta initiativ vara ett resultat av den kritik som ett antal VoF-medlemmar riktade mot Chalmers efter en homeopatiföreläsning? Oavsett vilket ser programmet lovande ut. Chalmers program kan läsas i sin helhet på deras hemsida.

Fredag

Under fredagen äger den populära Vetenskapsrouletten rum. Vi konstaterar att det finns många intressanta titlar i programmet. Eftersom du inte får välja vilken föreläsning du går på rekommenderar vi rouletten i sin helhet; den nyfikne kan läsa om alla föreläsningarna här.

För den som är intresserad av att lära sig mer om några vetenskapliga legender hålls föreläsningar om Niels Bohr, vars atommodell fyller 100 år i år, samt om Isaac Newton. Serien Matematiska vetenskaper fortsätter under fredagen, och tar upp ett flertal frågor om statistik. Se hela serien.

För de yngre kan vi rekommendera Tom Tits experiment, som är på besök från Södertälje. De hittas i Nordstans workshoparena mellan kl 10 och 18. Fredagkvällen avslutas förslagsvis med Science slam, där forskare från Chalmers och Göteborgs universitet tävlar i populärvetenskapliga föredrag på max tre minuter.

Lördag

På lördagen kommer sinnesmagiker Samuel Varg Thunberg och psykologen (och Scientolog-avhopparen) Håkan Järvå att hålla sitt föredrag “Magiprojektet: Vaccination mot manipulation”, med efterföljande workshop. Samuel återkommer under lördagen till hur vi kan bli lurade, under rubriken “Magi – om varför något oförklarligt inte behöver betyda omöjligt”.

På vad som tycks vara samma tema kommer Bruce Hood från University of Bristol att hålla sin föreläsning “The Illusory Mind”. Sheila Galt, känd från VoF Göteborgs styrelse, utforskar fysiken bakom konst och musik i “Koll på TON-ARTen”, tillsammans med trombonist Håkan Strängberg och konstnären Ulla Kollind.

Under dagen utgår tre stycken bussar med guidade turer till Onsala rymdobservatorium.

Söndag

På söndagen har Chalmers tema Fysikens dag, med föreläsningar om Einstein, naturlagar och Higgspartikeln. Se hela serien här. Från onsala rymdobservatorium svarar astronomen Mikael Lerner på frågan “Kan vi kontrollera kosmos?

Vi avslutar starkt och traditionsenligt med att bjuda in Årets folkbildare; denna gången som bekant Medierna i P1. Lars Truedsson och Martin Wicklin från Tredje Statsmakten talar om sitt arbete i vetenskapens tjänst.

Avslutningsvis vill vi informera om att Årets folkbildare är den enda föreläsning som Vetenskap och Folkbildning själva arrangerar, och att övriga tips endast är kvalificerade gissningar baserat på beskrivning och arrangör. Listan ovan är ett urval av de föredrag som landar närmast föreningens verksamhet; för den kunskapstörstige har programmet garanterat ännu fler intressanta inslag att erbjuda. Vi ses på festivalen!

2 responses to “Guide till Vetenskapsfestivalen i Göteborg

 1. “Kan detta initiativ vara ett resultat av den kritik som ett antal VoF-medlemmar riktade mot Chalmers efter en homeopatiföreläsning?”

  Ja. (Jag ser ingen anledning att göra någon hemlighet av den saken.)

  1. Nej, det finns väl absolut ingen anledning. Det är alltid kul när det syns att den här typen av insatser faktiskt kan åstadkomma något. Toppen; tack för bekräftelsen (och för ert ihärdiga arbete).

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning