Av Anders Nilsson

Under 2016 visades en egenfinansierad film om före detta läkaren Erik Enby på biografer runt om i landet. Filmen handlade om deslegitimeringen (som det heter när en läkares legitimation dras in) av Erik Enby som i filmen framställs som ett justitiemord.

Enby har en läkarpraktik i Göteborg som han drev även efter legitimationen dragits in som tidigare avslöjats av Expressen och programmet Insider på TV3. Där har han behandlat patienter med lindriga tillstånd såväl som livshotande sjukdomar med alternativmedicin.

Under lång tid har Erik Enby blivit varnad i omgångar för sina ovetenskapliga behandlingar och för att han har fört undermåliga journaler över sina patienter[1][2]. Det senare även ett hot mot patientsäkerheten. Det var efter en anmälan där Erik Enby återigen blev varnad efter att ha behandlat en kvinna med långt framskriden bröstcancer med en egentillverkad brygd av mineraler och vitaminer som Socialstyrelsen (numera IVO) beslöt att utreda Enbys lämplighet som läkare[2], en så kallad verksamhetstillsyn. Detta är en normal företeelse för IVO, 2016 gjordes en verksamhetstillsyn på samtliga 18 akutmottagningar i Örebro län.

I utredningen framkom sådana brister i Enbys praktik att det beslutades att dra in dennes legitimation[2]. Enby har avrått patienter att genomföra cancerbehandlingar med vetenskaplig grund och i stället köpa Enbys egna mineraler och vitaminer[3].

Detta har utsatt patienter för risker och fördröjt vetenskapligt underbyggd vård. Enby är därför enligt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd uppenbart olämplig att utöva läkaryrket[2].

I utredningarna framgår att Enby tror att man i vanligt mikroskop kan se svampinfektioner i blod och att tumörer kan fås att lösas upp i blodet genom att äta bakpulver. Dessa idéer kan ursäktas om de kommer från en lekman men hos en läkare kan man givetvis förvänta sig att man har tillgodogjort sig grundläggande kunskaper om hur sjukdomar uppkommer.

Svampinfektioner ser man hos människor med väldigt nedsatt immunförsvar, då är det viktigt att förstå att immunförsvaret är det sista som överger människan. Trots påståenden från tillverkare av hälsokost kan vi inte påverka immunförsvaret i någon utsträckning av betydelse. Varken i positiv eller negativ riktning. Är immunförsvaret i så dåligt skick att det växer svamp i blodet bör man nog ringa efter ambulans istället för att äta bakpulver.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning är ett särskilt hatobjekt för filmens skapare och anses styra det mesta inom svensk myndighetsutövning och vara ansvarig för Enbys fall i synnerhet. Några bevis för detta finns givetvis inte. Socialstyrelsen har medicinsk kompetens och integritet att göra sin egen professionella bedömning, även så när de fann Enby olämplig att vara verksam som läkare.

Referenser

1. 2000-04-20 Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd. Beslut HSAN 1424/99:B3
2. 2007-02-08 Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd. Beslut HSAN 2006/2010:A4
3. 2006-06-20 Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd. Beslut HSAN 3485/05:A5