post id: 11069
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=11069
 
Aktuellt

Deslegitimering av Erik Enby inte ett justitiemord

Av Anders Nilsson

Under 2016 visades en egenfinansierad film om före detta läkaren Erik Enby på biografer runt om i landet. Filmen handlade om deslegitimeringen (som det heter när en läkares legitimation dras in) av Erik Enby som i filmen framställs som ett justitiemord.

Enby har en läkarpraktik i Göteborg som han drev även efter legitimationen dragits in som tidigare avslöjats av Expressen och programmet Insider på TV3. Där har han behandlat patienter med lindriga tillstånd såväl som livshotande sjukdomar med alternativmedicin.

Under lång tid har Erik Enby blivit varnad i omgångar för sina ovetenskapliga behandlingar och för att han har fört undermåliga journaler över sina patienter[1][2]. Det senare även ett hot mot patientsäkerheten. Det var efter en anmälan där Erik Enby återigen blev varnad efter att ha behandlat en kvinna med långt framskriden bröstcancer med en egentillverkad brygd av mineraler och vitaminer som Socialstyrelsen (numera IVO) beslöt att utreda Enbys lämplighet som läkare[2], en så kallad verksamhetstillsyn. Detta är en normal företeelse för IVO, 2016 gjordes en verksamhetstillsyn på samtliga 18 akutmottagningar i Örebro län.

I utredningen framkom sådana brister i Enbys praktik att det beslutades att dra in dennes legitimation[2]. Enby har avrått patienter att genomföra cancerbehandlingar med vetenskaplig grund och i stället köpa Enbys egna mineraler och vitaminer[3].

Detta har utsatt patienter för risker och fördröjt vetenskapligt underbyggd vård. Enby är därför enligt Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd uppenbart olämplig att utöva läkaryrket[2].

I utredningarna framgår att Enby tror att man i vanligt mikroskop kan se svampinfektioner i blod och att tumörer kan fås att lösas upp i blodet genom att äta bakpulver. Dessa idéer kan ursäktas om de kommer från en lekman men hos en läkare kan man givetvis förvänta sig att man har tillgodogjort sig grundläggande kunskaper om hur sjukdomar uppkommer.

Svampinfektioner ser man hos människor med väldigt nedsatt immunförsvar, då är det viktigt att förstå att immunförsvaret är det sista som överger människan. Trots påståenden från tillverkare av hälsokost kan vi inte påverka immunförsvaret i någon utsträckning av betydelse. Varken i positiv eller negativ riktning. Är immunförsvaret i så dåligt skick att det växer svamp i blodet bör man nog ringa efter ambulans istället för att äta bakpulver.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning är ett särskilt hatobjekt för filmens skapare och anses styra det mesta inom svensk myndighetsutövning och vara ansvarig för Enbys fall i synnerhet. Några bevis för detta finns givetvis inte. Socialstyrelsen har medicinsk kompetens och integritet att göra sin egen professionella bedömning, även så när de fann Enby olämplig att vara verksam som läkare.

Referenser

1. 2000-04-20 Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd. Beslut HSAN 1424/99:B3
2. 2007-02-08 Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd. Beslut HSAN 2006/2010:A4
3. 2006-06-20 Hälso- och sjukvårdens Ansvarsnämnd. Beslut HSAN 3485/05:A5

10 responses to “Deslegitimering av Erik Enby inte ett justitiemord

 1. Visst var det ett justitiemord när Erik Enby deslegitimerades.

  Enligt gällande lagstiftning i brottsbalken samt grundlag i regeringsformen kan man inte fällas till ansvar för något som är preskriberat. Erik Enby mötte den aktuella patienten (det enda fall som deslegitimeringen baserades på) vid två tillfällen. Det sista av de två tillfällena var 2003-06-10. 2005-06-09 inträdde preskription och således hade Socialstyrelsen ingen juridisk möjlighet att ansöka om talan i HSAN efter det. Socialstyrelsen ansökte om talan 2006-06-19, alltså mer än ett år för sent. Rättssystemet struntade i preskriptionstiden.

  Den fråga som då infinner sig är “varför har vi preskriptionstider om de inte skulle behöva efterlevas av rättssystemet?”

  Det handlar således om ett justitiemord.

  Begreppet vetenskap och beprövad erfarenhet avser patientsäkerhet. Det finns ingenting i beslut eller domar mot Erik Enby som visar att hans mikroskopering av patienternas blod skulle vara skadligt eller farligt. Att ge icke skolmedicinsk behandling är inte skälig grund för att straffa en medicinskt legitimerad. Patienten har alltid en möjlighet att söka den offentliga sjukvården och andra behandlingsmetoder förhindrar inte det. Det är, enligt regeringsrätten, alltför hypotetiskt för att kunna beaktas om Socialstyrelsen anför rent spekulativa skäl för sin talan. Socialstyrelsen (numera IVO) måste kunna visa på att handläggningen av patienten har varit farlig för hälsa eller patientens liv, annars kan något straff ej utdelas, inte ens prövotid.

  Vetenskap och beprövad erfarenhet finns det ingen närmare definition av i betänkande, förarbete, proposition eller lag. Den enda förklaringen till uttrycket som finns är att det skulle avgöras av landstingen, men en sådan definition strider mot grundlagens regeringsform, eftersom en sådan definition baseras på godtycke och då gäller en sådan lag inte. Grundlag går före lag, står det i regeringsformen.

  Erik Enby ska således återfå sin läkarlegitimation oavsett vad människor anser. Att anse är rent godtycke.

  Det är besynnerligt att VoF ständigt hänger sig åt att sprida förtal om sådana yrkesutövare som inte ansluter sig till deras uppfattning om vad som är den bästa och mest vetenskapliga medicinska vården!

  Hälso- och sjukvårdslagen fastställer att patienterna ska remitteras till andra vårdgivare när landstingens möjligheter att hjälpa en patient är uttömda. Den lagen bryter landstingen hela tiden emot. De skiter helt enkelt i patienternas liv och hälsa, men det gör inte IVO något åt.

  1. “Enligt gällande lagstiftning i brottsbalken samt grundlag i regeringsformen…” Vi diskuterar alltså ett allmänt åtal enligt brottsbalken? Vilket åtal för vilket brott?.

 2. Rubriken ska vara:
  Deslegitimeringen av Erik Enby var inte något justitiemord

  Det vore bra om ni VoF:are kunde lära er svenska innan ni skriver och publicerar en massa trams som dessutom är osant, men man skriver ju som man tänker. Kan man inte skriva korrekt, så kan man uppenbarligen inte tänka korrekt.

  Ni VoF:are är i alla händelser en riktig propagandaorganisation, där medlemmarna förefaller vara jagsvaga och sakna självkritik.

  Michael Zazzio

 3. ALTERNATIV FAKTA – À LA VOF

  Anders Nilsson skriver om saker han inte begriper och vad gäller fakta så fabulerar han. Osaklighet, felaktigheter och lögner är staplade på varandra och är inte värda att bemöta. Jag nöjer mig med en mening:

  “I utredningarna framgår att Enby tror att man i vanligt mikroskop kan se
  svampinfektioner i blod och att tumörer kan fås att lösas upp i blodet
  genom att äta bakpulver.”

  Alla som tittar i mikroskopet ser att det i blodet hos allvarligt kroniskt sjuka kryllar av mikrobiologisk växt (svampar, virus, bakterier eller parasiter). Det är högst anmärkningsvärt att detta inte är nämnt i i den kurslitteratur som blivande läkare läser inför sin examen.

  Man kan också tydligt se i mikroskop att blodet är klumpat hos praktiskt taget alla kroniskt sjuka och blodet kan lösas upp med hjälp av korallmineraler (som laddar om det vatten man dricker). Att detta fungerar kan man också tydligt se i mikroskop.

  Erik “tror” inte att han ser svampinfektioner – utan han ser dem – han har fotograferat dem och filmat dem och presenterat resultatet på en internationell konferens. ALLA som tittar kan se – men få vågar.

  – Se själv (forskningen är utlagd på webben med foto och filmer) … http://www.enby.se/

  “Lösa upp tumörer med bakpulver” är trams från din sida och om detta inlägg är signifikant för sakligheten inom VoF så är det ju både avslöjande och skämmigt att tillhöra föreningen. Ni gör anspråk på att vara duktiga och sakliga – men ni fabulerar ju och verkar inte själva vara medvetna om det. Suck.

  1. Om det nu vore så att alla kunde se vad Erik sett, borde det enkelt kunna bevisas.
   Men hela världens läkar- och forskarkår har inte lyckats. Endast ett fåtal undantag. 2 Pers, som jag känner till.

 4. Det är synd att en läkare som Erik Enby som faktiskt hjälper människor blir behandlad så här illa. Han kan visa ett antal fall där hans patienter ställer upp och vittnar om framgångar. Jag är en av dem. Ni på VoF gnäller ofta om att ni utsätts för hat, men se på er själva hur ert tänkande och beteende är funtat, fullt av aversioner, utpekanden och missunnsamhet samt ofta hat som inte leder någonstans.

  1. ” Ni på VoF gnäller ofta om att ni utsätts för hat,” Nej, det är inte speciellt ofta.
   “Han kan visa ett antal fall där hans patienter…” Om jag blir förkyld dricker jag ett jättestort glas whisky med salt i. Glaset måste hållas i vänsterhanden. Morgonen efter är jag frisk! Så det är bevisat.Jag är trött på alla som ifrågasätter detta, De hatar mig.

   Jag tycker artikeln här är mer faktainriktad snarare än hatisk.

 5. Om man ser på Patientsäkerhetslagen 7 kapitlet 29 § ska Inspektionen för vård och omsorg (Tillsynsmyndigheten = Socialstyrelsens tillsynsenhet 2011 omdöpt till Inspektionen för vård och omsorg, IVO) om inte annat följer av 9 kap. 17 §, göra anmälan till åtal.

  Så har inte skett i Enbys fall. Tillsynsmyndigheten har inte angett Enby till åtal för brott mot brott uppräknat i Brottsbalken.

  Alltså har han inte begått brott mot brott uppräknat i Brottsbalken.

  Detta skäl till bestraffning från Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnds (hsan) sida saknas därför.

  Om man ser på Patientsäkerhetslagen 10 kap. Straffbestämmelser och överklagande m.m. har Enby inte brutit mot 1, 2, 3, 5 eller 6 §§. Det högsta straff som kan erbjudas av domstol är högst ett års fängelse.

  Därmed är preskriptionstiden två år enligt 35 kapitlet 1 § Brottsbalken.

  Därmed faller Tillsynsmyndighetens anklagelser. Anklagelserna strider mot gällande lag.

  Enligt 1 kapitlet 1 § Regeringsformen måste domstol/myndighet följa lag. Enligt 1 kapitlet 9 § Regeringsformen förbjuds domstol/myndighet att ljuga (allas likhet inför lag, iaktta saklighet och opartiskhet).

  Enbys delegitimering är därför ett klart brott mot gällande lagar, även kallat ett justitiemord då domstolar/myndigheter vägrar att följa lag.

  Tyvärr kan domstol/myndighet fritt och utan några som helst konsekvenser bryta mot administrativ lag, grundlag och EU-rätten då vi i Sverige saknar en författningsdomstol och vi saknar det personliga tjänstemannaansvaret som togs bort 1975 från Brottsbalkens 20 kapitel.

  Att Enby kan ha rätt då det gäller i vanliga ljusmikroskop synliga mikroorganismer (bakterier och svampar men inte virus (utom poxvirus)) rör inte hans läkarlegitimation. Det rör den fria forskningen.

  Slutsats: Erik Enby är utsatt för ett justitiemord på samma sätt som Dreyfus för drygt hundra år sedan.

  1. “Patientsäkerhetslagen 7 kapitlet 29 §…”
   Nej det som diskuteras i artikeln rör såvitt jag kan se – 7 kap. §30 och kap. 8.
   “Alltså har han inte begått brott uppräknat i Brottsbalken.”
   Nej, exakt, vi diskuterar inte brott enligt brottsbalken här. Är vi nu överens om det? (Zazzio också?) Läs gärna artikeln igen.
   “Detta skäl till bestraffning från Hälso- och sjukvårdens…”
   Det är Sveriges domstolar som utdömer straff (påföljd) för brott mot brottsbalken. IVO/HSAN arbetar enligt bl a Patientsäkerhetslagen, som du själv påpekar.
   “Därmed är preskriptionstiden två år enligt 35 kapitlet 1 § Brottsbalken.”
   Vi diskuterar inte något åtal enligt brottsbalken. Var vi inte överens om det? Eller menar du att Enby är/var häktad och/eller väntar åtal?
   “…tillsynsmyndighetens anklagelser. Anklagelserna strider mot gällande lag”
   Vilka anklagelser strider mot vilken lag? Anklagelser om brott är inte olagliga i sig men kan givetvis gillas eller ogillas av domstol. Men kan vi återigen vara överens om att vi inte diskuterar ett brottmål i domstol?
   “Enligt 1 kapitlet 1 § Regeringsformen måste domstol/myndighet följa lag”
   Javisst (t ex Patientsäkerhetslagen kap. 8.)
   “Enbys delegitimering är därför ett klart brott mot gällande lagar…”
   Varken du eller Zazzio har lyckats visa detta logiskt. Läs gärna artikeln igen och bemöt det som faktiskt står där. Eller specificera vilken lag som någon domstol eller HSAN brutit mot.

   HSANs beslut såväl som brottsmålsdomar i domstol kan överklagas. Förutsatt att goda skäl finnes då. Vidare nämns också ibland förtal i Enby-debatten. Det kan prövas i domstol.

   .

  2. “Patientsäkerhetslagen 7 kapitlet 29 §…”
   Nej det som diskuteras i artikeln rör såvitt jag kan se 7 kap. §30 och kap. 8.
   “Alltså har han inte begått brott uppräknat i Brottsbalken.”
   Nej, exakt, vi diskuterar inte brott enligt brottsbalken här. Är vi överens om det? (Zazzio också?) Läs gärna artikeln igen.
   “Detta skäl till bestraffning från Hälso- och sjukvårdens…”
   Det är Sveriges domstolar som utdömer straff (påföljd) för brott mot brottsbalken. IVO/HSAN arbetar enligt bl a Patientsäkerhetslagen, som du själv påpekar.
   “Därmed är preskriptionstiden två år enligt 35 kapitlet 1 § Brottsbalken.”
   Vi diskuterar inte något åtal enligt brottsbalken. Överens om det? Eller menar du att Enby väntade/väntar åtal?
   “…tillsynsmyndighetens anklagelser. Anklagelserna strider mot gällande lag”
   Vilka anklagelser strider mot vilken lag? Anklagelser om brott är inte olagliga i sig men kan givetvis gillas eller ogillas av domstol. Men kan vi återigen vara överens om att vi inte diskuterar ett brottmål i
   domstol?
   “Enligt 1 kapitlet 1 § Regeringsformen måste domstol/myndighet följa lag”
   Javisst t ex Patientsäkerhetslagen kap. 8.
   “Enbys delegitimering är därför ett klart brott mot gällande lagar…”
   Varken du eller Zazzio har lyckats visa detta logiskt. Läs gärna artikeln igen och bemöt det som faktiskt står där. Eller specificera vilken lag som någon domstol eller HSAN brutit mot.
   HSANs beslut såväl som brottsmålsdomar i domstol kan överklagas. Förutsatt att goda skäl finnes då

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning