post id: 4735
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=4735
 
Aktuellt

Vår debattartikel i DN Debatt

Idag blev vår debattartikel om offentligt stöd för alternativmedicin publicerad i DN Debatt, vilket förstås är glädjande. Vi tar bl.a. upp att bägge partiblocken och nuvarande och tidigare regering stödjer alternativmedicin genom att ge Vidarkliniken skattepengar år efter år och bevilja dem dispens så de inte behöver testa sina mediciner som vanliga läkemedelsbolag behöver göra. Vidare nämner vi vanliga alternativbehandlingar i missbruksvården som t.ex. “akupunkturavgiftning” (eller “acudetox” som det kallas på engelska) som är en hel industri.

Vi nämner även politiker från alla partier som stödjer alternativmedicinen, bland de viktigaste är t.ex. Raymond Wigg, landstingspolitiker i Stockholm som vill införa mer akupunktur, zonterapi, traditionell kinesisk medicin, tavlor med naturmotiv m.m.

Bakom mycket av detta ligger antroposoferna som ofta inte granskas i media utan behandlas med silkesvantar, men som icke desto mindre sätter patienters liv på spel på sin Vidarklinik, vilket även berättas om i debattartikeln. Antroposofernas största stödjare i riksdagen är riksdagsledamoten Mats Pertoft.

Kommentera gärna om ni undrar över något eller har synpunkter. Eller diskutera i forumet.

22 responses to “Vår debattartikel i DN Debatt

 1. Förklara gärna hur ni på VOF kan ha intakt trovärdighet när ni har en styrelseledamot i VOF (Dan Larhammar) som attackerar alternativvården och som samtidigt är styrelseledamot i Larhammar Consulting AB som hjälper läkemedelsbolagen att snabbare få ut sina preparat på marknaden? Det är inte svårt att se intressekonflikten.

  1. Om en alternativmedicinare skulle vilja utföra en läkemedelsstudie och få möjligheten att ta bort prefixet alternativ från sitt preparat genom att visa att det fungerar så skulle den nog säkert kunna köpa rådgivning angående läkemedelsmyndigheternas krav av Larhammar Consulting.

  2. Hur många av de som argumenterar för alternativmedicin tror du sysslar affärsmässigt med det? Antagligen en och annan. Betyder det att det är fel?

   En relaterad kritik är ju att (1) artikeln är inte trovärdig, för de som undertecknat är inte experter, och samtidigt (2) de har fingrarna i läkemedels-syltburken eftersom några av dem är inom branschen. Eh…

  3. Hur menar du att det påverkar trovärdigheten i ovanstående?

   Om du menar att man inte får arbeta med det kunskapsområde man uttalar sig om så betyder det hux flux att ingen alternativmedicinare får uttala sig alls om sin verksamhet.

 2. Tack för att ni skrev artikeln! Jag blev så glad att någon tar ton mot denna pseudovetenskap. Homeopati lurar folk på pengar, och får riktig vetenskap att sakna trovärdighet.

 3. Yay! Äntligen, äntligen någon som tar upp den här viktiga frågan! Egentligen är det ju så fånigt att skattepengar ska finansiera magiskt tänkande att artiklar som denna inte borde behövas… Men nu är det denna värld vi har. Tack för att ni gör den lite klokare!

 4. Precis som jag utbrast jag “äntligen” i mitt inlägg om debatt-artikeln. Jag tror jag har fått med en del extra information i mitt inlägg om den 😉

 5. Ni är en tyckarförening som faller på eget grepp – ovetenskaplighet.
  Vad som var vetenskap igår, är idag omprövat i många fall.
  Så måste man vara öppen för nya rön och nyfiken på det vi inte vet eller ens förstår.
  Ni är bakåtsträvare som förstör för ny forskning. Idag kallas det alternativ som imorgon kan vara fruktbara konventionella metoder.

  1. Du har rätt i att det som idag kallas alternativt imorgon kan vara konventionellt. Men det måste väl vara rimligt att skattefinansierad vård består av de beprövat fruktbara metoderna.

  2. Men allt som är alternativ blir inte morgondagens metoder. Det rimliga måste väl ändå vara att sådant som redan bevisats effektivt skattefinansieras, inte allt ur högen av sådant som kanske någon gång i framtiden visar sig effektivt.

   Mycket av den alternativa vården har också studerats redan, med klena resultat, t ex homeopati.

 6. Hej!

  Det är positivt att se ert initiativ till att skapa debatt i detta område. Jag jobbar som ST läkare och har på sätt kommit i kontakt med ämnet. I stora drag håller jag med om vad ni tycker men tyvärr känner jag att ni missade en del väsentliga argument i er debattartikel i DN.

  1. Ni hade nog stärkt era argument om ni nämnt debatten i England och “House of Commons Science and Technology Committee” starkt kritiska utlåtande ang. den statligt finansierade homeopatika. http://www.parliament.uk/business/committees/committees-archive/science-technology/s-t-homeopathy-inquiry/

  2. Ni nämner/citerar inga av de stora vetenskapliga studier som faktiskt gjort med homepoatika. Resultaten tyder på att homepoatika inte är mer effektiv än placebo. Baserar man sina argument på vetenskap så borde man också styrka dem med just vetenskapliga exempel dvs. väldesignade studier. Denna artikel från the Lancet hade kanske passat? http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16125589

  3. Att ta med ett enstaka fall (mor som tog Iscador för att bota sin cancer) späder ut ens vetenskapliga argument då denna faktiskt i de flesta fall inte baseras på sådana, utan på större grupper av individer. Mycket av alternativmedicinens framgång kommer ju faktiskt från enstaka fall då medicinen tycks ha varit effektiv. Är det vettigt att använda sig av samma argumentationsresonemang? Skulle det inte varit effektivare att i stället använda utrymmet för att ta upp punkt 1 och 2?

  Ser fram emot ert svar!

  1. Hej Anonym. Själv är jag bara privatperson, så se inte detta som någon officiell respons, men jag vill ändå kommentera #3.

   Inom VoF, och inom vetenskapssfären, får vi väl säga att det råder stor konsensus i dessa frågor. Debattartikeln bör väl snarare tolkas som ett försök att skapa opinion, och nå fler än bara de som redan anammat ett vetenskapligt tankesätt.

   Som du säger kommer ju mycket av alt.medicinens framgång ifrån just anekdoter. Delvis för att evidens inte finns att tillgå, men det finns en mycket starkare anledning: folk minns anekdoter. Folk kan relatera till dem. Det är en ren propaganda-strategi, och den funkar väldigt väl. Ska vetenskapen/skeptikerrörelsen få opinionen mot sig, för att den använder en argumentation som ingen förutom de själva orkar läsa? Man måste vara lite vetenskapligt lagd för att kunna jämföra den relativa trovärdigheten i vår vetenskapliga evidens och alternativmedicinens försök till detsamma, och ifall man är det, så håller man antagligen redan med oss.

   Oändligt med forskning har ju t.ex. visat att det inte finns någon koppling mellan MMR-vaccin och autism. I andra ändan har du Jenny McCarthy som inte har mer att komma med än “Min son är vaccinerad. Min son är autist.” men den argumentationen trumfar staplar och grafer hos väldigt många människor.

   VoF har inte mer rätt i det de säger för att de kryddar med anekdoter, men ifall det kan vara en brygga som hjälper folk att inse de poänger de faktiskt har, så tycker jag det kan ha sin plats i en debattartikel.

 7. Ni nämner flera politiker som stödjer alternativ “medicin”, har vi några politiker som aktivt stödjer vetenskapligt bevisad medicin? Det hade varit intressant att veta vilka politiker som aktivt jobbar för detta så man kan stödja dom i personvalet.

  Tack för en intressant artikel, hoppas att det kommer fler av dess slag i framtiden!

  1. Detta är ju en fråga som varit ganska osynlig i den politiska debatten. I bästa fall får artikeln frågan att aktualiseras i partiernas interna diskussioner så att det kan bli en fråga som lyfts mer offentligt.

 8. Vi är säkert väldigt många, de exempel vi radar upp ovan bör verkligen vara undantag från regeln inom de flesta partier. Jag kandiderar för Folkpartiet till Landstinget i Stockholm i år, så jag kan inte påstå att jag stödjer den vetenskapligt grundade medicinen speciellt aktivt, annat än genom mitt uppdrag i Vetenskap och Folkbildning. Om jag blir vald skall jag givetvis göra mitt bästa. Det är precis därför jag intresserar mig för landstinget hellre än riksdag och kommun.

 9. Jag har ägnat min lediga dag åt att läsa igenom hela jämrans kommentarsfältet knutet till artikeln på DN debatt per 10/9 2010 kl 19:35. Därvid har jag anmält allt jag på solklara grunder konstaterat strida mot DN:s egna kommenteringsregler, samt sådant som utgjort overifierade påståenden. En antisemit, en två gånger återkommande politisk lallare men för övrigt bar mumbo-jumbolirare träffade av blixten. Knappast ngt ovettigt utbrott alls från s.a.s. VoF-allierat håll. Faktum (som DN inte ville kännas vid) är att per nu +100 (av ursprungligen ~700) inlägg plockats bort. Det kanske är dumt för sakens skull, att de själva smutsar sig alltså, men det är ju ändå själva f*n att precis vad som helst skall kunna yttras, i detta om fall artikelskrivarna och VoF, utan att DN-organisationen själv reagerar.

  Har ni f.ö. hört något i ärendet från Robert Uitto, landstingsrådet tillika homeopaten i Jämtland?

 10. Ni hänger ut namn på de som sysslar med alternativmedicin, även om de inte fått ett
  öre i statsstöd. Men de som är ansvariga för att slösa bort 100-tals miljoner genom att
  köpa in alldeles för mycket “svininfluensa-vaccin” dem säger ni inte ett knyst om !!!
  Varför är det så ? Ni uppmärksammar inte de stora skojarna ! Varför?
  Har ni en dold agenda? Är ni “nyttiga idioter” åt några??

  Petter

 11. Pingback: Robert Petersson
Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning