post id: 9856
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=9856
 
Aktuellt

Dålig rapportering om vaccinering

I dagens Dagens Nyheter återfinns idag 11 mars en artikel med rubriken “Vaccinvägrare får skuld för epidemi”, angående den pågående mässlingsepidemin i Tyskland. I den får föräldrar som valt att inte vaccinera sina barn berätta om varför. En mamma säger såhär:
“Jag tror det är farligare att vaccinera än att inte göra det.” Efter citatet står det att kvinnan ifråga läst om att vaccinet kan få följdverkningar som autism eller psoriasis.

 

Dessa djupt felaktiva påståenden står i artikeln helt oemotsagda. Att de vacciner som ges mot mässling, påssjuka och röda hund ger ett gott skydd mot sjukdomar utan att ge några allvarliga biverkningar är väl belagt.

Samma kvinna får också i artikeln ge uttryck för åsikten att hon inte kan se något problem med vaccinationsvägran, eftersom det finns så många andra saker barn dör av.
Inte heller denna likgiltighet inför mänskligt lidande blir problematiserat i artikeln.

Inom journalistiken finns principen att låta båda sidor av en åsiktsfråga att komma till tals. Men nyttan av vacciner är inte en åsiktsfråga, utan en faktafråga. Att ge utrymme åt “båda sidor” är alltså att sprida felaktig information, och riskerar att i onödan skrämma människor och i värsta fall få dom att avstå från att vaccinera sin barn.

 

Dagens Nyheter har flera gånger visat prov på bra rapportering om vetenskapliga rön och tidningens trovärdighet är hög. Därför är det extra tråkigt när just Dagens Nyheter ägnar sig åt den här sortens missledande journalistik.

Edit: Dagens Nyheter har nu uppdaterat artikeln med ett förtydligande.

4 responses to “Dålig rapportering om vaccinering

 1. Varför blir det alltid negativa reaktioner när vaccinations motståndare får komma till tals?

 2. Aha, då är väl informationen på bipacksedeln felaktig.
  Kanske ska ni informera tillverkarna om detta!

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning