Behöriga lärare i Stockholms Waldorfskolor

I en diskussion om Waldorfskolornas resultat på VoF:s forum försökte jag leta upp en del statistik. Vill man jämföra skolor och skolformer är inte betyg eller andel elever med gymnasiebehörighet särskilt bra mått på en skolas kvalitet eftersom själva betygsättningen kan brista – i synnerhet oerfarna lärare, vikarier eller obehöriga lärare har ofta svårigheter med … Continued

Vetenskap och Folkbildning