post id: 32218
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=32218
  
Aktuellt, Medlemsnytt

Årsmötet 2023 – ny styrelse utsedd!

Den nya styrelsen
Den nya styrelsen (fr.v): Anna Wallman, Amalia Juneström, Dan Larhammar, Pontus Böckman, Per Johan Råsmark, Lina Tebbla (ny ordf.), Staffan Lückander, Mikael Hedeland, Dan Katz och Lotten Kalenius.
(Ej i bild: Cecilia Baldén-Lembke, Linda Strand-Lundberg och Wolfgang Schröder)

Hederspristagare 2022
Hederspristagarna Matilda Skarehag (i mitten) och Eva Edjdeholt får sitt pris av nya ordföranden Lina Tebbla (t.v.)

Stort engagemang på årsmötet i Malmö!

Det var glada miner och härlig stämning under helgen när årsmötet tog plats. En mängd trevliga evenemang och intressanta gäster inspirerade och underhöll de ditresta medlemmarna. Utförligare rapporter kommer så småningom men i väntan på det listar vi nedan den nyvalda styrelsen, vilken också var den som föreslogs av valberedningen:

Till ny ordförande valdes Lina Tebbla (tidigare vice ordförande) och till ny vice ordförande Dan Katz (tidigare ordinarie ledamot).

Till övriga ordinarie ledamöter valdes: Cecilia Baldén-Lembke (omval), Pontus Böckman (omval), Mikael Hedeland (nyval), Amalia Juneström (nyval), Lotten Kalenius (omval), Dan Larhammar (omval), Staffan Lückander (omval), Per Johan Råsmark (omval) och Wolfgang Schröder (omval), Linda Strand Lundberg (nyval) samt Anna Wallman (omval).

Nedan fler bilder från den härliga tillställningen:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning