Med stort inflytande kommer stort ansvar. P3 Nyhetsguiden har under 2012 spridit förvillande uppgifter om riskerna med HPV-vaccinet. Därför utser föreningen Vetenskap och Folkbildning programmet till Årets Förvillare 2012.

 

Årets Folkbildare blir radioprogrammet Medierna i P1, för sin granskning av felaktigheter i massmedia.

MOTIVERINGAR:

Medierna i P1 blir Årets Folkbildare för sin pedagogiska granskning av felaktigheter i massmedia.

P3 Nyhetsguiden blir Årets Förvillare för att ha spridit förvillande uppgifter om riskerna med HPV-vaccinet.

Med stort inflytande kommer stort ansvar. Därför utser föreningen Vetenskap och Folkbildning P3 Nyhetsguiden till Årets Förvillare 2012. Som ett av få fördjupande nyhetsprogram riktat till ungdomar har Nyhetsguiden en unik chans att sprida kritiskt tänkande i samhället. Med projekt som #mådåligt om psykiskt ohälsa har de i viss mån också gjort det. Men de goda exemplen och det förtroende hos publiken som de bra inslagen för med sig gör dock att skadan blir värre när man publicerar något ogenomtänkt. Under 2012 har Nyhetsguiden spridit förvillande uppgifter om riskerna med HPV-vaccinet, och behandlat frågan om människans påverkan på klimatet på ett ansvarslöst sätt. Vi hoppas att P3 Nyheter, som ersätter Nyhetsguiden, kommer att ta vetenskapen på större allvar.

Lars Truedsson och Martin Wicklin från Medierna i P1 får priset “Årets Folkbildare” och 25 000 kronor från föreningen Vetenskap och Folkbildning. Foto: Sofia Thermaenius

Med tanke på de många dåligt underbyggda påståenden som sprids i samhället är Vetenskap och Folkbildning mycket tacksamma för dem som ständigt håller mediesverige under lupp och ringer i larmklockan när redaktionerna slinter på faktagranskningen. En annan redaktion, Medierna i P1, får därför Vetenskap och Folkbildnings pris Årets Folkbildare med en tillhörande prissumma på 25 000 kronor. I en tid av allt snabbare nyhetsflöden håller Medierna fanan högt för vetenskap och korrekta statistiska tolkningar. De är en av Sveriges viktigaste folkbildare, eftersom de förutom sina granskningar också pedagogiskt förklarar vad som gått fel och lär såväl journalister som allmänhet att undvika liknande misstag i framtiden. Ur vetenskapligt perspektiv har de dessutom granskat klimatskepticism, alternativmedicin och P3 Nyhetsguidens felaktig rapportering om vaccin.


Utförligare motivering med källhänvisningar, angående Årets Förvillare:

P3 Nyhetsguiden sände fem inslag om HPV-vaccinet mellan den 18 april och 31 maj 2012. I samtliga inslag antogs en viss persons upplevelse av skakningar och svimningsattacker vara biverkningar av HPV-vaccinet, trots att dessa inte är bekräftade biverkningar för läkemedlet. Istället rör det sig om en enskild människas upplevelser. Enligt reportern tog det dessutom två år att “komma fram till att det är mest troligt att det beror på vaccinet”. Genom hela serien av program om vaccinet förväxlades inrapporterade effekter med statistiskt bekräftade bieffekter, vilket gav en felaktig bild av riskerna med att vaccinera sig. I det inledande inslaget den 18 april tecknas bakgrunden till varför man väljer att granska HPV-vaccinet. Redaktionen väljer att spela upp ett antal vilda spekulationer om vaccinets farlighet som man hittat “på internet”, samt nämner rapporter om dödsfall, utan att varken då eller senare ordentligt understryka hur ogrundade dessa påståenden är. Lyssnarna får därmed inte veta om det är värt att oroa för dessa onödigt skrämmande rykten.

I inslaget den 31 maj resonerade redaktionen i studion om varför deras rapportering om allvarliga bieffekter skilde sig så från Vetenskapsradion, som rapporterade att vaccinet i en stor studie inte visade sig ha allvarliga bieffekter. Reportern som arbetat med vaccinfrågan sa då att “det är så med vetenskap och medicin att det finns olika forskning, det görs forskning hela tiden och utvärderingar visar olika resultat, och man kan tolka saker och ting på olika sätt och därför blir det också olika rapporteringar”. Hade P3 Nyhetsguiden satt sig in ordentligt i skillnaden mellan inrapporterade och bekräftade bieffekter, samt mellan anekdoter och statistik, hade de troligtvis kommit fram till samma sak som Vetenskapsradion.

Den sjunde juni, efter att Medierna i P1 ifrågasatt Nyhetsguidens rapportering om vaccinet, publicerade redaktionen ett förtydligande. Där skriver de följande: “Vi känner också att vi borde varit tydligare på en punkt: nämligen att visa på skillnaden mellan inrapporterade och bekräftade biverkningar. Det är en viktig information som vi kunnat lyfta fram tydligare i vårt inslag. Vi hade också kunnat förtydliga att det troligen kan finnas samband mellan vaccineringen och biverkningar.” Vetenskap och Folkbildning ser allvarligt på att redaktionen inte tar chansen att erkänna att man byggde flera inslag på en anekdot som saknar vetenskapligt stöd, och dessutom innehöll flera ogrundade påståenden, utan istället framställer det som att det var fråga om en mindre viktigt val av ord.

Den 21 november sände Nyhetsguiden ett inslag om hur säker man kunde vara på den globala uppvärmningens existens. Även om de redovisade forskningsläget korrekt föreslog de att lyssnarna kunde avgöra frågan genom att låta en klimatförnekare och en forskare få varsin minut att förklara sina ståndpunkter på. Att låta pseudovetare få lika stort utrymme som forskare är ett klassiskt misstag inom vetenskapsjournalistik som felaktigt framställer parterna som ungefär jämlika, trots att den ena är mycket marginaliserad medan den andra har massivt vetenskapligt stöd.

 

P3 Nyhetsguiden kommer ersättas med programmet P3 Nyheter. Vetenskap och Folkbildning önskar redaktionen bakom detta program lycka till, och hoppas på nya tag för en saklig rapportering i vetenskapliga frågor framöver.

En transkribering av inslagen i P3 Nyhetsguiden hittar du här.

Granskningsnämnden fällde 2013-02-04 inslagen i P3 Nyhetsguiden om HPV-vaccin: ”Inslagen i P3 Nyhetsguiden den 18 april till och med den 31 maj 2012 fälls. Granskningsnämnden anser att de strider mot kravet på saklighet. Nämnden anser även att Sveriges Radio inte har följt bestämmelsen om beriktigande.”