post id: 13842
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=13842
  
Aktuellt, Årets folkbildare, Årets förvillare

Årets folkbildare och förvillare 2018

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har för 32:a året i rad utsett Årets folkbildare och Årets förvillare.

Fråga Lund är Årets folkbildare 2018

Programmet tilldelas utmärkelsen för att med hjälp av forskare och andra experter inom olika ämnesområden på ett lättillgängligt sätt besvara tittarfrågor kring forskning och vetenskap. 

Fråga Lund fångar upp många tittare i alla åldrar som kanske inte annars hade intresserat sig för vetenskap och forskning. Genom sitt format med en blandning av fakta och lekfullhet lockar man en annan – och betydligt större – publik än de rent faktabaserade vetenskapsprogram som också finns i public service-utbudet. Allmänheten får tack vare Fråga Lund möjlighet att ta del av aktuell forskning utan att själva vara på expertnivå. 

För detta erhåller Fråga Lund Vetenskap och Folkbildnings utmärkelse Årets folkbildare 2018 och en prissumma på 30 000 kronor.

Vetenskap och Folkbildnings ordförande Pontus Böckman om utnämningen:

– Vi ser mycket positivt på att  Fråga Lund  lyckats med att presentera seriös  forskning på ett korrekt, men ändå mycket underhållande sätt.

Läs hela motiveringen.

Författaren och föreläsaren Thomas Erikson är Årets förvillare 2018.

Thomas Erikson har med boken Omgiven av idioter och sin omfattande föreläsningsverksamhet lyckats vilseleda en stor del av det svenska folket att tro på ren pseudovetenskap och grova psykologiska förenklingar.

Thomas Erikson har missvisande förespeglat dels att den personlighetsteori han presenterar har gott vetenskapligt stöd, dels att han besitter kompetens inom psykologiområdet. Detta har bidragit till en försäljning av hundratusentals böcker till intet ont anande läsare. Därtill kommer hans föreläsningar och uppföljande böcker i Omgiven av-serien, som felaktigt har marknadsförts som vederhäftiga. En psykologiintresserad allmänhet har därigenom vilseletts att tro på befängda sätt att förstå sina egna och andras beteenden. 

Spridningen av Eriksons ”läror” har också skapat en jordmån för mindre nogräknade aktörer att sälja in helt ovetenskapliga personlighetstest av liknande typ till ett stort antal företag och organisationer. Psykologer har under året med bestörtning fått rapporter om att personal runt om i landet utsatts för test baserade på de villoläror Erikson sprider. Dessa test har sedan fått ligga till grund till ofta livsavgörande beslut genom personalpolitik och viktiga rekryteringar. 

Vetenskap och Folkbildnings ordförande Pontus Böckman om utnämningen:

– Erikson och hans ”Omgiven av”-böcker innehåller alla de klassiska beståndsdelarna i pseudovetenskapliga irrläror: En förespråkare som grovt överdriver sin egen kompetens, att vetenskaplighet hävdas utan grund och att ekonomiska intressen profiterar på allmänhetens godtrogenhet.

Läs hela motiveringen.

5 responses to “Årets folkbildare och förvillare 2018

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning