post id: 27149
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=27149
  
Aktuellt, Årets folkbildare, Årets förvillare, pressmeddelande

Årets folkbildare och Årets förvillare 2021

PRESS­MEDDELANDE

Årets folk­bildar­pris 2021 går till Maria Ahlsén och Jessica Norrbom, samt Jacob Gudiol.

 

Till Årets förvillare utses Henrik Evertsson samt juryn för Stora Journalistpriset 2020.


Årets folkbildare 2021 är Maria Ahlsén och Jessica Norrbom, samt Jacob Gudiol.

Föreningen Vetenskap och Folkbildnings pris Årets folkbildare för år 2021 tilldelas Maria Ahlsén och Jessica Norrbom för arbetet med boken och podcasten Frisk utan flum, samt Jacob Gudiol, författare och debattör inom träning och hälsa.

Maria Ahlsén och Jessica Norrbom har med sin bok och podcast Frisk utan flum tagit sig an frågan om hur våra levnadsvanor kan bidra till en god hälsa. De belyser ämnet från ett flertal perspektiv, förankrade i forskning. Ahlsén och Norrbom låter på detta sätt vetenskapens ljus skina över ett område som berör oss alla, och som så ofta annars domineras av cyniskt lurendrejeri, gissningar och alternativläror.

Jacob Gudiols mångåriga insats för att via bloggar, podcasts och debatterande i sociala medier utbilda allmänheten i frågor om träningslära är ett värv som främjar folkhälsan. Hans till synes outtröttliga arbete med att introducera publiken till ett evidensbaserat angreppssätt i hälso- och livsstilsfrågor gör honom till en sann folkbildare och en inspirationskälla.

— Ahlsén, Norrbom och Gudiol är föredömliga och välkomna exempel på goda folkbildare. Deras insatser kan innebära verklig skillnad för den som söker kloka och pålitliga råd inom området kost och hälsa, säger Pontus Böckman, ordförande i Vetenskap och Folkbildning.

För sina insatser som folkbildare erhåller Maria Ahlsén och Jessica Norrbom samt Jacob Gudiol Vetenskap och Folkbildnings utmärkelse Årets folkbildare 2021 och en prissumma på 50 000 kronor.

Hedersomnämnande

Vetenskap och Folkbildning ger även ett hedersomnämnande till Jasper Lake för dokumentären De utvalda barnen. Trots att hans egna minnen av skolgången var positiv vågade han se i backspegeln med ett kritiskt öga. Genom att träffa före detta skolkamrater och lärare belyser Lake oroväckande, ibland även förödande, effekter av den Waldorfpedagogik som bedrivs i antroposofiska skolor. Efter att ha sett dokumentären står det klart att debatten om religiösa friskolor även bör inkludera ideologiskt och/eller filosofiskt drivna skolor.

Läs fullständig motivering här

Årets förvillare 2021 är Henrik Evertsson och juryn för Stora Journalistpriset 2020.

Priset för Årets förvillare 2021 delas mellan journalisten Henrik Evertsson för dokumentärserien Estonia – Fyndet som ändrar allt och juryn för Stora Journalistpriset 2020 för utnämningen av densamma till Årets Avslöjande 2020. Priset tilldelas dessa kandidater för att till en bred allmänhet lyft fram och legitimerat konspirationsteorier kring Estoniakatastrofen.

Henrik Evertsson

Evertssons spekulativa dokumentär har med konspirationsteoretiska argument och knep närt ett ifrågasättande av den officiella förklaringen till ett av vårt lands största tragedier. Tittaren ges varken en rättvis bild av myndigheternas arbete eller en redogörelse för svagheterna i alternativa förklaringar till olyckan. En god journalist hade strävat efter att ge allmänheten relevanta fakta i stället för att torgföra en spektakulär spionfantasi kring händelseförloppet. Dokumentärens genomslag gör dess förvillande aspekter än mer allvarliga. I förlängningen har Evertssons gärningar även lett till stora kostnader för så väl Sverige som andra länder.

Juryn för Stora Journalistpriset 2020

Gedigen erfarenhet inom journalistik till trots har Stora Journalistprisjuryn 2020 brustit anmärkningsvärt i källkritik. Trots att Evertssons dokumentär tydligt använder sig av en konspirationsteoretisk berättarteknik och att det föreligger direkt manipulation av data har juryn inte uppmärksammat detta och valt att bortse från de signaler som kommit dem till känna. Oavsett vilket borde priset inte ha tilldelats Evertsson för en dokumentär som så flagrant saknar grund för sina påståenden.

Genom att dela ut priset för Årets Avslöjande till Henrik Evertsson har juryn således bidragit till att legitimera konspirationsteorier, släta över gravfridsbrott, underminera förtroendet för myndigheter samt skada allmänhetens generella relation till fakta, kunskap och journalistik.

— Henrik Evertssons dokumentär är ett konspiratoriskt hopklipp som, förutom att förvilla, även har gjort många anhöriga illa och försvårat deras sorgearbete. Att Evertsson applåderades av Stora Journalistprisjuryn och tilldelas priset Årets avslöjande är ofattbart, säger Vetenskap och Folkbildnings ordförande Pontus Böckman. Att låta människor med trauma exponeras på detta sätt är djupt oetiskt och oförsvarligt. Den journalistiska täckningen kring dokumentären har varit en stor pressetisk blunder som vi hoppas att media tar lärdom av.

Läs fullständig motivering här

Kontaktpersoner:

Presskontakt: Dan Katz, dan.katz@vof.se, tel: 0708-36 08 83
Ordförande: Pontus Böckman, ordforande@vof.se, tel: 0729-72 13 84
Om Årets förvillare: Lotten Kalenius, lotten.kalenius@vof.se. tel: 0704-57 61 79

Om utmärkelserna

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) grundades 1982 och är en ideell förening som har till uppgift att främja folkbildning om vetenskapens metoder och resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning bekämpa de felaktiga föreställningar som förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt.

Till Årets folkbildare kan den utses som i Sverige under året bidragit till det mödosamma och långsiktiga arbetet med att göra vetenskapens metoder och resultat kända för en större allmänhet. Särskild vikt ska fästas vid insatser för att skapa förståelse för vetenskapens begränsningar och för behovet av kritiskt tänkande inom vetenskapen.

Till Årets förvillare kan den utses som i Sverige under året, frivilligt eller av grov oaktsamhet, bidragit till att skapa förvirring och oklarhet om vetenskapens metoder och resultat. Särskild vikt ska fästas vid insatser för att främja auktoritetstro och en okritisk inställning till sådant som sägs i vetenskapens namn.


 

Pressreaktioner:


5 responses to “Årets folkbildare och Årets förvillare 2021

  1. Vad är det Evertsson har förvillat med? VoF påstår med detta att den gamla sanningen om bl.a. bogvisiret är helt riktig. Försöker ni förvilla de så kallade förvillarna?

  2. Rimligt att utse Estoniaprogrammet till förvillare. Kunde även varit “De 22 forskarna” i början av pandemin,..

  3. Instämmer mer Erik. Artikeln i Filter om Estonia är läsvärd. Går till källorna på ett förtroendegivande sätt.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning