post id: 10364
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=10364
  
Aktuellt, Årets folkbildare, Årets förvillare

Årets folkbildare och Årets förvillare 2015

Föreningen Vetenskap och Folkbildning har för 29:e året i rad utsett Årets folkbildare och Årets förvillare.

Årets folkbildare 2015 är Sveriges Radios Institutet i P3, som med programledarna Karin Gyllenklev och Jesper Rönndahl i spetsen har visat hur man med humor som verktyg kan nå ut med vetenskap till en bredare publik. Med en innovativ och respektlös attityd har man närmat sig ett stort antal vetenskapliga ämnen på ett charmigt och engagerande sätt. Utmärkelsen är förenad med en prissumma på 25 000 kronor.

Årets förvillare 2015 är Kaliber i P1 som i programmet Om en utlovad granskning som aldrig blev av gett lyssnarna intrycket att det finns avsevärda risker för allvarliga biverkningar av vaccinet mot humant papillomvirus. Genom att sända ett vinklat program och undanhålla forskningsrön riskerar programmet att medverka till att människor avstår från vaccination.

Fullständiga motiveringar

Årets folkbildare

Årets folkbildare 2015, Institutet
Institutet. Katrin Kasström, Jesper Rönndahl, Karin Gyllenklev, Nils Svennem Lundberg.
Foto: Mattias Ahlm/Sveriges Radio

Årets folkbildare 2015 är Sveriges Radios program Institutet i P3.

Utmärkelsen Årets folkbildare 2015 går till Sveriges Radios Institutet i P3. Redaktionens medlemmar Karin Gyllenklev, Katrin Kasström, Jesper Rönndahl och Nils Svennem Lundberg har under de år programmet har sänts tillgängliggjort vetenskap och forskning för en bred publik på ett pedagogiskt och underhållande sätt.

Med programledarna Karin Gyllenklev och Jesper Rönndahl i spetsen har programserien visat hur man med humor som verktyg kan nå nya målgrupper. Nyfikenhet och entusiasm har präglat de fem säsongerna. På ett lekfullt och avväpnande sätt har redaktionen i programmets avsnitt utforskat allt från rymdens oändlighet till mördarnyckelpigor och världens sjätte bästa elgitarrists favoritdinosaurier.

Med en innovativ och respektlös attityd har man närmat sig ett stort antal vetenskapliga ämnen på ett charmigt och engagerande sätt. Med hjälp av svenska och internationella experter har man tagit sig an både enkla och komplicerade ämnen med amatörens och lekmannens nyfikenhet. Blandat med humoristiska och musikaliska inslag har man väckt intresse hos lyssnaren på ett sätt som stimulerar till fortsatta undersökningar på egen hand.

Institutet i P3 har visat att vetenskap kan vara underhållande och korrekt utan att fördumma och att det är möjligt att tilltala en publik som vant sig vid dagens mediebrus av snabba och ytliga sound bites. För detta tilldelas Sveriges Radios program Institutet i P3. Vetenskap och Folkbildnings utmärkelse Årets folkbildare 2015 och en prissumma på 25 000 kronor, och vår förhoppning är att programmet har inspirerat och visat vägen för framtida vetenskapskommunikatörer.

Inslag som nämns i motiveringen:
Oändligheten
Stenad flatlus, del 1
Ufoo Fighters

 

Årets förvillare

Årets förvillare 2015 är Sveriges Radio P1s program Kaliber.

I Kalibers program Om en utlovad granskning som aldrig blev av gavs intrycket att det finns avsevärda risker för allvarliga biverkningar av vaccinet mot humant papillomvirus, Gardasil och att dessa biverkningar ignorerats av Läkemedelsverket. En stor del av programmet upptogs av anekdoter i form av emotionellt laddade intervjuer med personer som hänförde sina symtom till vaccinet. Programmet var tydligt vinklat för att öka rädslan för vaccinationer och ge näring åt konspirationsteoretiska idéer.

Kalibers granskning sändes tre dagar före publiceringen av en mycket omfattande vetenskaplig studie rörande vaccinet, utförd av europeiska läkemedelsmyndigheten. Denna studie kunde ej påvisa ökad risk för diagnosen POTS, vilket var den biverkning Kaliber främst hävdade kunde relateras till vaccinet. Trots att Kaliber kände till att denna studie skulle publiceras, sändes programmet. I ett uppföljande program valde Kaliber, trots påstötningar, att inte nämna detta resultat. Motiveringen var att detta följande program inte berörde vaccinationen – vilket var rent osant – samt att andra medier redan rapporterat resultatet.

En av de enskilt viktigaste faktorerna för att bibehålla en god folkhälsa är att en majoritet av invånarna deltar i det allmänna vaccinationsprogrammet. En stor del av de cancerfall som orsakas av HPV bedöms kunna förhindras genom det vaccin mot viruset som berördes i programmet. Att Kalibers reportage bestod av ensidig propaganda och anekdoter är därför inte bara ett exempel på bristfällig och vetenskapsfientlig journalistik utan skulle i förlängningen även kunna leda till ökade dödstal i livmoderhalscancer.

Kaliber har även vid tidigare tillfälle brustit i granskning av frågor där det funnits större vetenskapliga underlag. Under 2012 sändes ett program som till stor del berörde implementeringen av evidensbaserade psykologiska behandlingsmetoder inom vården. Man gav i reportaget det felaktiga intrycket av att en och samma metod ges alla patienter och att metoden är den dominerande. Även i detta program förvillades allmänheten och svensk vetenskaplig expertis på området tilläts inte komma till tals.

Föreningen Vetenskap och Folkbildning ser allvarligt på när program vars innehåll anses ha hög trovärdighet och regelbundet återges i nyhetsmedia missbrukar sitt förtroende. VoF hoppas att Kalibers redaktion under 2016 är mer noggranna i sin bevakning av frågor som kan avgöras vetenskapligt. Undersökande journalistik är viktig, i synnerhet när vi genom internet översvämmas av desinformation. Att välrenommerade redaktioner då slarvar med grundläggande journalistiska principer kan innebära att allmänhetens tillit till seriös nyhetsbevakning försvinner.

Inslag som nämns i motiveringen:
Om en utlovad granskning som aldrig blev av
Om de som granskar att våra läkemedel är säkra – men inte får göra sitt jobb
One size fits all (2012)

2 responses to “Årets folkbildare och Årets förvillare 2015

  1. den där studien som inte hittade pots, letade den efter pots? Jag gjorde en sökning på pots på myndighetens hemsida och fick noll resultat.
    Jag lyssnade på reportaget i kaliber och förstår inte riktigt vad dom gjorde fel? Det finns ju oro för vacciners säkerhet och då är det väl bra att studera biverkningar för att stilla oron. Man sa ju också att pandremix var helt ofarligt och testat och det visade sig vara fel.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning