post id: 7089
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=7089
  
Aktuellt

Alvedon eller Andeprat?

I Värmlands Folkblad den 26 augusti kunde vi läsa om hur mediet Thomas Karlsson lockar till fulla hus på en Sverigeturné. Vad är det då för slags turné Karlsson är ute på? Är han kanske en av de alltjämt populära Idoldeltagarna eller möjligen en Ståuppkomiker som på ett för genren typiskt sätt varvar samhällskritik med lustiga anekdoter?

Nej, Thomas Karlsson är, enligt egen utsago, ett medium. På sin turné besöker han ett antal orter i landet för att framföra hälsningar till människor från döda släktingar som vill “pusha personen att ta ett steg framåt i livet”. För att göra showen helt unik har den kompletterats med healing via kristallskålar och mindfulnessmusik – allt med syfte att ge såväl tröst som en spännande upplevelse. När reportern ställer några kritiska frågor om verksamheten väljer Karlsson plötsligt att jämställa tron på andevärlden med tron på Alvedon. Som läsare sätter man morgonkaffet i vrångstrupen och börjar fundera på om medium, andar och prat med döda faktiskt har något alls gemensam med den välkända värktabletten.

Trots att Värmlands Folkblad även tidigare har uppmärksammat individer som anser sig besitta övernaturliga förmågor är de långt från ensamma. Under sommaren har en artikel i Ystads Allehanda ifrågasatts, vilket bland annat uppmärksammats av Sveriges Radio P1s granskande program Medierna. Kvällstidningen Aftonbladet har intagit en något mer skeptisk hållning då de tidigare har granskat ett känt svenskt mediums affärverksamhet, medan Göteborgsposten under våren lät tre fjärrskådare försöka hitta en försvunnen ring. Trots att ringen aldrig återfanns förhöll sig artiklarna okritiska till fjärrskådarnas förmågor.

Ofta är det lätt att vifta bort denna form av verksamhet och anse att det rör sig om underhållning riktad mot vuxna, förnuftiga människor som själva kan bedöma trovärdigheten i det som sägs. Tyvärr visar otaliga exempel hur människor blivit lurade, såväl känslomässigt som ekonomiskt, av personer som säger sig ha övernaturliga förmågor. Vi minns alla den stora glädjen när tre kvinnor i Cleveland efter år av fångenskap hos Ariel Castro äntligen kunde komma hem i våras. Amanda Berry, en av flickorna som kidnappats och hållits fången, fick dock aldrig återse sin mor. Mamman hade dött i tron att hennes dotter inte längre fanns i livet – vilket ett välkänt medium hade berättat för henne. Vi minns kanske också hur medium kopplats in av anhöriga till försvunna personer utan att någonsin lyckas peka ut var den försvunne kan hittas, vilket i värsta fall bidragit till letande på fel ställe.

Den amerikanske illusionisten och debattören James Randi påbörjade redan 1964 arbetet med vad som idag kallas “The million dollar challenge”. Denna utmaning innebär att den person som på ett vetenskapligt accepterat sätt kan bevisa att hen besitter paranormala förmågor erhåller en miljon dollar. Det medium som väljer att söka sig lite närmare för att bevisa sina förmågor kan kontakta föreningen Vetenskap och Folkbildning som sedan flera år tillbaka har en testkommité som erbjuder sig att med hjälp av vetenskapliga metoder testa övernaturliga förmågor. Varken James Randi, Vetenskap och Folkbildning eller någon av alla organisationer som erbjuder vetenskapligt utformade tester av mediums och spiritualisters färdigheter har någonsin kunnat bekräfta att sådana förmågor finns. De övernaturliga förmågorna visar sig sällan överträffa slumpen när de väl sätts på prov.

När spirituella medier testats men misslyckats eller avslöjats som fuskare brukar en mängd bortförklaringar formuleras. Det rör sig ofta om att de testprotokoll som gemensamt tagits fram trots allt inte var bra, eller att själva förmågan pausas så snart den undersöks. Vid sidan av de som misslyckats när de själva valt att testa sina förmågor finns ett stort antal personer som av en slump har avslöjats som fuskare. Det finns svenska och utländska exempel på dolda mikrofoner och hörsnäckor, insmugglade självlysande lerklumpar, fundamentala misstag när så kalla cold readingteknik använts och i förväg planterade hemsidor som sedan kunnat visa att det är google – inte andarna – som ligger bakom informationen.

Givet detta så får var och en dra sina egna slutsatser.

Hur står det då till med alvedonliknelsen? Finns det faktiska paralleller mellan medium och Alvedon? Det är inte svårt att peka på skillnaderna: Värktabletter med paracetamol har genomgått ett stort antal vetenskapliga undersökningar. Rekommenderad dos, varningar och listor över möjliga biverkningar är lätt åtkomliga för alla. Något sådant finns inte när det gäller medium. Inte heller har någon människa med påstått övernaturliga förmågor någonsin kunnat visa detta, medan Alvedon har bevisad effekt utöver placebo. Kanske anser du att ett mediums ord ger tillfällig lindring under en smärtsam period, trots att det inte finns något som pekar på att andekontakt faktiskt existerar. Kanske försvinner spänningshuvudvärken när du lyssnar på mindfulnessmusik och avnjuter showen i stället för att oroa dig över alla måsten du inte hunnit med. Kanske tänker du att man ju inte kan veta – så varför inte testa?

Vår avsikt är inte att försöka hindra någon från att bevista en storseans eller att på andra sätt kontakta människor med påstått övernaturliga förmågor. Vår yttrande- och religionsfrihet är viktiga delar av vår demokrati. Det vi i stället vill rekommendera är att ni först tar reda på vad ni kan förvänta er. En sökning på begreppet “Cold reading” på Youtube ger en bra introduktion, medan One Million Dollar paranormal challenge och Vetenskap och Folkbildnings testkommitté kan berätta om tester som hittills genomförts. Sanningen är ju nämligen att det visserligen är möjligt att ge sken av att prata med döda, men vi har inga rimliga skäl att tro att de döda kan svara oss.

Linda Strand Lundberg, Vetenskap och Folkbildning, Karlstad
Mikael Wiman, Vetenskap och Folkbildning, Karlstad
Peter Lundin, Vetenskap och Folkbildning samt Humanisterna, Stockholm
Simon Klein, vice ordförande i Unga Humanister, Göteborg

2 responses to “Alvedon eller Andeprat?

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning