Kommitté för undersökning av påstått paranormala förmågor

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) har bildat en testkommitté för undersökning av påstått paranormala förmågor.

Liksom flera av VoF:s systerorganisationer i andra länder bedriver VoF numera en testverksamhet av personer som framträder med påstådda paranormala förmågor och samtidigt är villiga att underkasta dem en vetenskaplig prövning. Syftet är att med vetenskapligt stringenta metoder testa påstådda förmågor som enligt dagens kunskap vore paranormala, eller som på annat sätt strider mot nuvarande vetenskaplig kunskap.

Kommittén består för närvarande av professor Sven Ove Hansson och David Björnfot. Kommittén arbetar med målsättningen att utförda tester ska hålla hög vetenskaplig kvalitet.

Nedan finns ett PM med information om kommitténs bakgrund och arbetssätt, samt det pressmeddelande föreningen sände ut vid tiden för kommitténs bildande.

Genomförda tester

Om du anser dig besitta en förmåga som kan vara aktuell för ett test är du välkommen att kontakta kommittén på e-postadress test@vof.se eller via formuläret nedan:

  Vetenskap och Folkbildning
  Added to cart.

  SHOPPING CART

  ×

  Cart is empty

   Loading...
   Back to cart

   CHECKOUT

   Please complete your shipping and payment details below.

   Shipping & Billing Information

   Payment Information


   OR

   Thanks for your order!

   We just sent your receipt to your email address, and your items will be on their way shortly.

   Oops, payment failed.

   It looks like your order could not be paid at this time. Please try again or try a different card.

   Powered by WP Stripe Cart.