2010-12-28

Framåt för evolutionen i USA – men långsamt
Den senaste Gallup-undersökningen i USA visar att trenden med ökat stöd för evolutionen fortsätter. Sedan 1982 har undersökningar gjorts med ojämna mellanrum där personer tillfrågats vilket av tre svarsalternativ som bäst motsvarar deras syn på människans ursprung och utveckling: människor har evolverat styrda av Gud, människor har evolverat men Gud hade ingen roll i processen, och människor skapades i sin nuvarande form av Gud. Den undersökning som offentliggjordes 17 december visar att andelen som anser att människor evolverat utan gudomlig inblandning ökat från 9% till 16% sedan mätningarna inleddes. De som föredrar evolution med gudomlig styrning ligger ganska konstant på 38%. Andelen som anser att människan skapats av Gud i sin nuvarande form var den lägsta som uppmätts med 40%. Sex procent avböjde att svara. En tydlig skillnad finns i utbildningsnivå: bland universitetsutbildade anser 25% att människan evolverat utan gudomlig inblandning och endast 22% anser att människans skapats i sin nuvarande form för mindre än 10.000 år sedan, jämfört med 9% respektive 47% för dem som endast har high school (ungefär gymnasium). Men att blott 25% av universitetsutbildade förespråkar evolution utan gudomlig inblandning är förstås fortfarande en anmärkningsvärt låg siffra. Det skulle vara intressant att veta om den positiva trenden, om än långsam, med ökat stöd för evolutionen kan bero på den upplysningsverksamhet som bedrivs av NCSE (National Center for Science Education).

– Dan Larhammar

 

2010-12-02

Nobelpristagare propagerar för homeopati – utan belägg
Virologen Luc Montagnier från Frankrike isolerade tillsammans med Francoise Barré-Sinoussi AIDS-viruset 1983 och de båda forskarna belönades med Nobelpriset för detta 2008. I somras rapporterades i media att Montagnier på Lindau-konferensen med Nobelpristagare presenterat data som tydde på att DNA från virus och bakterier kunde sända ut radiovågor och att dessa kunde påverka det omgivande vattnet så att det i sin tur kunde utsända radiovågor, även efter att själva virusen och bakterierna spätts bort (se notis 2010-08-09). Detta påminner om den ökände homeopaten Jacques Benvenistes (1935-2004) komiska försök i samma anda som presenterades på en internationell konferens 1999. Homeopater var inte sena att utnyttja Montagniers utsagor för att hävda att hans resultat stödjer det homeopatiska konceptet, dvs att substanser som är så kraftigt utspädda att inget alls finns kvar av utgångsmaterialet ändå kan ha effekt. Exempelvis hävdade webbsidan Homeopathy World Community att Montagniers arbete bevisar att homeopati fungerar.

En studie publicerades av Montagnier i juni 2009 med rubriken “Electromagnetic signals are produced by aqueous nanostructures derived from bacterial DNA” i den nya vetenskapliga tidskriften Interdisciplinary Sciences: Computational Life Sciences vars chefredaktör är i Shanghai. Studien har analyserats av läkaren och skeptikern Harriet Hall på bloggen Science-Based Medicine den 20 oktober. Hennes dissektion av studien är förödande för Montagnier. Inget av de många anmärkningsvärda påståendena kan styrkas med dokumentation. Artikeln accepterades på bara tre dagar och har många språkliga och typografiska fel vilket tyder på att den inte genomgått vederbörlig granskning.

De homeopater som hävdar att Montagniers studie styrker deras koncept avslöjar därigenom sin totala okunnighet om hur en vetenskaplig studie bör göras.

– Dan Larhammar

 

2010-11-30

Krönika i Norrländska Socialdemokraten
Idag har Patrik Boström, kulturredaktör på Norrländska Socialdemokraten, skrivit en krönika som uttalar sig positivt om VoF. Rubriken är “Waldorfpedagogiken är också en religiös skola”. Krönikan verkar vara inspirerad av det reportage om VoF som nyligen publicerats i tidskriften Filter.

– Jesper Jerkert

 

2010-11-11

Enastående tillfälle att bli blåst: “Allt för hälsan” 2010
Sveriges största hälsomässa, Allt för hälsan, äger rum 12-14 november i Stockholmsmässan. Den 28-sidiga bilaga om evenemanget som medföljde Dagens Nyheter den 8/11 erbjuder visserligen ett stort antal intressanta föredrag av kända forskare, men där finns också många förespråkare för mer eller mindre absurda läror. Bland bilagans annonsörer finns exempelvis Biosan som propagerar för att syra-basbalansen kan påverkas med deras preparat och därigenom öka välmående och prestationsförmåga. Än värre är deras annons för homeopatiska läkemedel, enligt dem “framtidens medicin”. Annonsen hävdar att Sveriges offentliga sjukvård förvägrar patienter denna behandlingsmetod “utan sakliga skäl”. Att homeopatiska preparat inte fungerar bättre än sockerpiller är tydligen inte ett sakligt skäl enligt Biosan. Bland de homeopatiska preparatens fördelar framhävs att de är ofarliga (självklart) och relativt billiga (socker och vatten kan dock fås till betydligt lägre priser på annat håll). Om effekt sägs förstås inget förutom att “resultat kan inte utlovas” och att “erfarenheterna är förvånansvärt goda”. Det sistnämnda gäller nog inte minst för dem som säljer preparaten.

En firma vid namn F-Scan Touch erbjuder frekvensterapi och säger sig kunna diagnostisera oönskade mikroorganismer i kroppen. Firmans föga informativa webbsida citerar den ökända skojaren Hulda Clark. Företaget China Dragon marknadsför zonterapitofflor med motiveringen att zonterapi har praktiserats i Kina i mer än 5000 år (som alla vet var kineserna redan då oerhört skickliga på dubbelblinda randomiserade kliniska studier och statistiska utvärderingar). Därtill är tofflorna magnetiska för att påverka “människans elektriska fält” och innehåller jadesten som lugnar själen. En annons från Nu Skin ger intryck av att deras hudvårdsprodukt ageLOC påverkar gener i åldrande hud. På amerikanska webbsidor kallar Nu Skin dessa gener för ungdomsgener (youth genes) och hävdar att ageLoc kan styra aktiviteten hos dessa gener så att de återgår till sin “ungdomliga” aktivitet. De litteraturhänvsningar som ges handlar inte om ageLoc och några av dem är helt irrelevanta.

Hur ska den enskilde besökaren som inte är bevandrad i medicin och nutrition kunna skilja de seriösa inslagen från all pseudovetenskaplig humbug som framförs?

– Dan Larhammar

 

2010-10-20

Lokalavdelning i Uppsala
Den 11 oktober bildades i Uppsala en lokalavdelning för Vetenskap och Folkbildning. Lokalavdelningen utgörs av alla VoF-medlemmar i Uppsala län – i dagsläget 295 personer! Medlemsmöten ordnas måndagar ungefär två gånger i månaden på Biotopia i Vasaparken dit alla medlemmar är välkomna för att diskutera folkbildning, vetenskap och pseudovetenskap, nu närmast den 25/10, därefter den 15/11, 29/11 och 13/12. Den första styrelsen består av Gunilla Burell (ordf), Roland Uhrberg (sekreterare/kassör), Per Johan Råsmark (vice ordf), Birgitta Ericsson, Fredrik Julihn, Rikard Enberg och Dan Larhammar.

– Dan Larhammar

 

2010-09-28

Gröna antroposofer
Det är välkänt att Miljöpartiet genom åren i högre utsträckning än andra partier understött antroposofiska verksamheter i olika politiska fora (framför allt i riksdagen och i landstingen). Denna kärlek tycks vara besvarad, åtminstone om man ska tro att elever på waldorfskolor röstar på ett sätt som är korrelerat till hur antroposofer röstar. Resultat finns att tillgå för skolvalet 2010, det vill säga de val som genomförts bland elever i olika skolor på högstadiet och gymnasiet i samband med de allmänna valen 2010. Elever på Waldorfskolor är i hög grad miljöpartister. Miljöpartiet är visserligen starkt bland skolelever i allmänhet – partiet fick 13,3% av skolelevernas röster över hela landet – men i waldorfskolorna når man ibland rent fantastiska nivåer. Också Vänsterpartiet förefaller att vara starkt bland waldorfelever.

Här är siffror från alla Waldorfskolor jag hittat på http://www.skolval2010.se/slutspurt.php, med de två-fyra största partierna för varje skola (här står “Övriga” för andra partier än de åtta riksdagspartierna och Piratpartiet):

 

 • Martinskolan, Stockholm (44 röstande, valdeltagande 94%): MP 43%, V 33%, Övriga 12%
 • Kristofferskolan, ÅK 7-9, Stockholm (132 röstande, valdeltagande 80%): MP 49%, C 13%, V 9%.
 • Kristofferskolan, gymnasium, Stockholm (116 röstande, valdeltagande 83%): MP 50%, Övriga 15%, V 10%.
 • Rudolf Steinerskolan, ÅK 7-9, Norrköping (54 röstande, valdeltagande 93%): MP 62%, V 16%.
 • Björkö fria gymnasium, Linköping (95 röstande, valdeltagande 68%): MP 36%, V 14%.
 • Umeå Waldorfskola (31 röstande, valdeltagande 67%): MP 40%, S 20%, PP 20%, V 17%.

 

– Jesper Jerkert

 

2010-09-15

Statligt miljonstöd till ovetenskaplig diagnos
I en artikel som publiceras idag 100915 i flera svenska tidningar skriver medicinjournalisten Sara Rörbecker från TT att Socialstyrelsen i år betalat nästan 1,8 miljoner kronor till Elöverkänsligas Riksförbund som bland annat använder pengarna för att driva opinion. Dessutom betalas belopp upp till 50000 kronor av flera kommuner till den som vill elsanera sin bostad. Detta sker trots att inga övertygande belägg finns för att någon människa kan känna om elektromagnetiska fält finns eller ej och trots att diagnosen elöverkänslighet inte existerar. Dessutom finns enligt artikeln inget stöd för att elsanering hjälper mot de besvär som upplevs. Landstingsstyrelsen i Örebro län beslutade nyligen att sjukhusen ska ha elavskärmade områden, men verksamhetschefen för arbets- och miljömedicin vid Universitetssjukhuset i Örebro berättar att beslutet är rent politiskt och att det togs utan diskussion med vårdprofessionen som skulle ha sagt nej. Detta understryker ytterligare den begäran som framfördes i debattartikeln av VoF-medlemmar i DN 100907, nämligen att skattemedel inte ska gå till pseudovetenskap. Det vore bättre om anslagen kunde användas till att finna de verkliga orsakerna till sjukdomar och besvär.

– Dan Larhammar

 

2010-09-13

Folkbildare ytterligare prisad
Hans Rosling, professor vid Karolinska Institutet, utsågs av VoF till Årets folkbildare 2006. Nu meddelas att han får KTH:s stora pris för år 2010. Motiveringen lyder bland annat: “Hans Rosling sprider med ett engagerat och pedagogiskt patos vetenskapligt grundad kunskap om hälsotillståndet i världen genom att visa hur statistik kan förädlas till förståelse på ett lättillgängligt sätt.” KTH:s stora pris delas ut årligen med medel från en anonym donation till KTH år 1944. Prissumman är en miljon kronor.

– Jesper Jerkert

 

2010-09-07

Debattartikel på DN om alternativmedicin

Idag 2010-09-07 har DN Debatt publicerat en artikel om det offentliga stödet till alternativmedicin, signerad av styrelseledamöter och medlemmar i Vetenskap och Folkbildning

Artikeln handlar om offentligt stöd för alternativmedicin. Den tar bl.a. upp att bägge partiblocken och nuvarande och tidigare regering stödjer alternativmedicin genom att ge Vidarkliniken skattepengar år efter år och bevilja dem dispens så de inte behöver testa sina mediciner som vanliga läkemedelsbolag behöver göra. Vidare nämns vanliga alternativbehandlingar i missbruksvården som t.ex. “akupunkturavgiftning” (eller “acudetox” som det kallas på engelska) som är en hel industri.

Vi nämner även politiker från alla partier som stödjer alternativmedicinen, bland de viktigaste är t.ex. Raymond Wigg, landstingspolitiker i Stockholm som vill införa mer akupunktur, zonterapi, traditionell kinesisk medicin, tavlor med naturmotiv m.m.

Läs mer och diskutera på vår blogg eller på webbforumet.

En kommentar skriven av bland andra några företrädare för antroposofi publicerades i DN 2010-09-22 med rubriken “Sjukvård är också bemötande, etik och estetik”.

En replik skriven av flera VoF-medlemmar publierades i DN:s webbupplaga 2010-09-27 med rubriken “Skattefinansierad vård ska använda metoder som fungerar”.

– Joacim Jonsson

 

2010-08-18

Byrålådsstudier
En återkommande debattfråga i parapsykologin är den eventuella förekomsten av en “byrålådseffekt”. Med detta menas att studier med negativa resultat i högre utsträckning hamnar i byrålådan och förblir opublicerade än positiva studier, som publiceras och diskuteras offentligt. Richard Wiseman nämner i Skeptical Inquirer Jan/Feb 2010 (s. 37) en studie av Caroline Watt publicerad 2006 som skulle kunna ge en aning om problemets omfattning. Watt gick igenom alla examensarbeten som utförts vid Koestler Parapsychology Unit, Edinburgh University från 1987 och framåt. Hon fann 38 arbeten, av vilka 27 förutspådde positivt resultat jämfört med slumpen (resterande förutspådde skillnader mellan olika experimentella betingelser). Av de 38 studierna hade sju blivit publicerade offentligt, nämligen genom att presenteras på konferenser arrangerade av Parapsychological Association. Alla sju var från gruppen med 27 studier bland vilka författarna hade förutspått positiva resultat jämfört med slumpen. Fem av de sju offentliggjorda studierna (ca 70%) uppvisade positiva resultat, att jämföra med endast tre av tjugo studier (15%) bland de icke offentliggjorda studierna som förutspått positiva resultat. De positiva resultaten var alltså kraftigt överrepresenterade bland de publicerade studierna. Watts studie omfattade inte många andra projekt som utförts vid Koestler Parapsychology Unit: mindre projekt av yngre studenter, projekt bedrivna av gästforskare och annan personal, alla projekt före 1987. Wiseman skriver: “Multiplicera dessa siffror med antalet parapsykologer som utfört och handlett forskning över hela världen under de senaste 60 åren eller så, och frågans omfattning blir uppenbar”.

– Jesper Jerkert

 

2010-08-18

Ny parapsykologisk metaanalys
I välsedda Psychological Bulletin (vol. 136, nr 4, 2010, s. 471-485) har en ny parapsykologisk metaanalys publicerats: “Meta-Analysis of Free-Response Studies, 1992–2008: Assessing the Noise Reduction Model in Parapsychology” av Lance Storm, Patrizio E. Tressoldi och Lorenzo Di Risio. Försteförfattaren Lance Storm är sedan tidigare känd för sin övertygelse att psi (paranormala fenomen) existerar. Han är verksam vid University of Adelaide, Australien, och har en doktorsgrad i parapsykologi (!) därifrån. En metaanalys är en statistisk sammanvägning av många enskilda studier. Metaanalysen jämförde studier som gjorts enligt Ganzfeld-metodik (som syftar till att reducera sensoriskt brus på ett speciellt sätt) med studier som använt andra brusreduceringsmetoder samt studier som inte använt någon uttalad brusreducering alls. Författarna drar slutsatsen att studier som använt brusreducering gav resultat som avvek från slumpen. I synnerhet Ganzfeld-metodiken var framgångsrik, men bara om utvalda deltagare användes. Författarna menar att psi uppträder på ett konsistent sätt.

I samma nummer av Psychological Bulletin kommenteras metaanalysen av Ray Hyman, en av de mest kända och aktade skeptikerna med expertkunskaper om parapsykologi. Hyman är inte speciellt imponerad. Han beskriver den parapsykologiska evidensen som inkonsistent, opålitlig och motsägelsefull. I bästa fall, menar Hyman, ger metaanalysen anvisningar om hur man i fortsättningen ska bete sig för att öka chanserna att finna psi. Hyman understryker att förutsägelser om hur man ska finna psi som sedan slår in har mycket större värde än den typ av retrospektiv evidens som kommer ur metaanalytiska sammanvägningar av redan utförda studier. Hyman är dock skeptisk till att det recept för framgång som eventuellt kan utläsas ur metaanalysen är riktigt, eftersom han menar att det finns redan utförda experiment som följer receptet till punkt och pricka men ändå inte fann några statistiska belägg för psi. Hyman avslutar: “Parapsykologin kommer att lyckas i strävan att påvisa kommunikationsanomalier endast om den kan generera specifika hypoteser som förutsäger konsistenta, lagbundna utfallsmönster som är oberoende upprepbara av parapsykologer och andra. En noggrann bedömning av den parapsykologiska litteraturen ger hittills inte anledning till optimism i denna fråga.”

Storm och medarbetare avvisar stora delar av Hymans kritik i en slutreplik.

– Jesper Jerkert

 

2010-08-13

Benny Hinns show i Uppsala
Varje sommar har Livets ord sin internationella ”Europakonferensen” i Uppsala med 10 000-tals besökare och detta år bjöd de på kontroversiell underhållning – televangelisten och helandepredikanten Benny Hinn. Hinn är ökänd även i pingstkyrkliga kretsar av flera skäl. Bland dessa finns profetior som inte gått i uppfyllelse (att Gud skulle utplåna de homosexuella i USA 1995, att han inte kan profetera fel, att döda skulle väckas till liv genom att deras händer vidrörde tv:n när hans program sändes), kontroversiell teologi (en nioenighet istället för en treenighet, för stark betoning på kropp-själ-dualism) samt en lyxig livsstil (privatjet och dyra hotellsviter). Hinn har tidigare varit en frekvent gäst på Livets ord men kopplas av de flesta kristna i dessa kretsar ihop med det gamla slutna Livets ord (som blivit mer ekumeniska och ändrat läror på senare tid), och besvikelsen var därför påtaglig.

På det första kvällsmötet fick publiken lära sig att det för miljarder år sedan bodde demoner, närmare bestämt en korsning mellan människor och djur, på jorden. Vidare hade Gud sett till att utplåna dinosaurierna genom att frysa jorden till en isboll, vilket i våra dagar lämnat spår i form av nedfrysta mammutar. Vetenskapen arbetar enligt Hinn med att avtäcka fler spår från denna händelse.

Vidare är kroppen bara ett skal för anden och själen som man kastar av sig när man dör, vilket han exemplifierade genom att berätta om när han träffade en svårt mager och utmärglad cancersjuk kvinna och sa till henne att hon inte hade någon cancer – det var bara hennes kropp som hade det.

Dagen efter, under det andra kvällsmötet, berättade Hinn under ett långt kollekttal om hur han omvänt tre miljoner människor på en dag i Indien, däribland alla närvarande poliser och regeringsmedlemmar. Enligt pingsttidningen Dagens granskning blev det ingen ökad aktivitet i de kristna kyrkorna efter detta, och politikerna som besökte mötet är fortfarande trogna hinduer. Hela kollekten under detta möte gick till Hinn, som nyligen på sin hemsida bett om två miljoner dollar, och sagt att han dragit ner på sina kostnader till bara ”skinn och ben”. Under vistelsen i Uppsala bodde han på Grand Hotel i Stockholm.

Efter kollekten började miraklen i form av profetior och helanden. Flera sjuka kom fram på scenen och botades enligt Hinn mirakulöst. Det rörde sig dock uteslutande om subjektiva tillstånd och på scen okontrollerbara förändringar (t.ex. förändringar av hjärncancer), vilket inte hindrade rykten från att uppstå om att en flickas puckelrygg försvunnit (se kommentar av ”Joakim” här).

Ytterligare granskningar av Hinn (sammanfattade av Dagen) visar att Hinns tidigare påstådda mirakel går upp i rök när de undersöks närmare.

Anmärkningsvärt är att många av de närvarande kristna inte hade några problem med om det skedde helanden eller inte (såvida de inte betraktar Hinn som villolärare) utan istället med hans teologi (t.ex. att han inte tillåter barn att springa i gångarna). Detta förklarar bl.a. varför Dagens reporter var klart positiv till Livets ords barnmöte med undervisning och praktiserande av helanden för barn som fick gå fram och ta emot helande av de vuxna.

– Joacim Jonsson

 

2010-08-10

“Forskning visar att inre bön lindrar stress”
Den trosrörelsebaserade församlingen Arken i Kungsängen som inriktar sig på själavård och helbrägdagörelse har nyligen haft en s.k. Mirakelfestival. Förutom mirakulösa helanden på festivalen presenterades en prognos av ett forskningsprojekt som Arken via sitt vårdbolag Hälsolövet AB bedriver med Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen, ungdomspsykiater på Skandinaviens första kristna psykiatriska vårdhem. Forskningens målsättning är att:

 • visa att kristen vård resulterar i bättre psykisk hälsa
 • kräva acceptans av kristna vårdalternativ (varudeklaration)

Det preliminära resultatet är mycket positivt, bl.a. har många botats från medelsvår/svår depression.

Pastor Linda Bergling som leder församlingen och själv helar människor m.h.a. handpåläggning har bidragit till forskningen genom att utarbeta ett frågeformulär för att mäta effekten av den inre bönen på kroppen, själen och anden. I framtiden ska man bl.a. jobba för att öka svarsfrekvensen (som inte anges i artikeln) och “jobba för att få samhället att bekosta även kristna vårdalternativ”. Utförligare information kommer den 15 september.

Huruvida denna form av vård är effektiv är förstås en öppen fråga, och det vore önskvärt om Arken insåg det själva.

– Joacim Jonsson

 

2010-08-10

KMR:s nye talesman stödjer Narconon
Kommittén för Mänskliga Rättigheten (KMR) är en frontorganisation för scientologerna som sprider propaganda mot psykiatrin och psykofarmaka. I en debattartikel i Expressen berätter deras nye talesman Hans-Erik Dyvik Husby (även känd som Hank von Helvete) om sitt drogmissbruk som enligt honom inte hjälptes av konventionell sjukvård då han fick vänta länge och till slut fick antipsykotiska medel som enligt honom förvärrade läget. Han fick kontakt med Narconon, scientologernas program för avgiftning av drogmissbrukare (som består av mycket höga doser vitaminer och långa bastubad) och blev enligt sig själv drogfri på några månader. Han kritiserar Socialstyrelsen p.g.a. deras bedömning av Narconons behandlingsmetod som ovetenskaplig, samt “vetenskapen som påstod att jag aldrig skulle kunna vara drogfri, inte ha min underbara dotter, min vackra fru och min coola livsstil”.

– Joacim Jonsson

 

2010-08-09

Nobelpristagare stödjer homeopati
Den franske nobelpristagaren och virologen Luc Montagnier deltog enligt tidningen The Australian på ett möte för nobelpristagare i slutet på juni i år. Där upplyste han sina chockerade åhörare om att lösningar innehållande DNA från skadliga bakterier och virus kan sända ut lågfrekventa radiovågor vilket får omgivande vattenmolekyler att att bilda “nanostrukturer” som i sin tur också sänder ut radiovågor. Vidare kunde vattnet ha kvar dessa egenskaper även efter stor utspädning, t.o.m. när DNA:t i princip försvunnit. Dessa radiovågor skulle läkare kunna använda för att ställa diagnos.

Enligt brittiska homeopatföreningen ger detta ett “sant vetenskapligt berättigande” för homeopati.

Luc Montagnier, som fick sitt delade nobelpris 2008 för att ha upptäckt HIV-viruset, kämpade 2009 i en rättegång om upphovsrätten till tekniken för att upptäcka dessa radiosvågor med uppfinnaren Bruno Robert, som i sin tur forskat om “digital biologi” tillsammans med en annan känd homeopatstödjare, Jacques Benveniste.

– Joacim Jonsson

 

2010-06-12

Föreläsning av Anna Bäsén på Youtube
Expressens medicinreporter Anna Bäsén utsågs av Vetenskap och Folkbildning till Årets folkbildare år 2008. I samband med prisutdelningen höll hon en föreläsning om alternativmedicin och journalistik med titeln “Bland tomtar och troll”. Denna föreläsning ligger nu utlagd på VoF:s Youtubekanal (dock endast ljud). Där kan du även lyssna på Per Kornhalls föreläsning “Skapelsekonspirationen” om kreationism.

– Joacim Jonsson

 

2010-06-12

Årets folkbildare Staffan Ulfstrand belönas igen
Årets folkbildare, zoologiprofessorn Staffan Ulfstrand, har fått ytterligare en utmärkelse: Kungliga Vetenskapsakademien har tilldelat honom sitt enda författarpris, det Letterstedtska författarpriset, för år 2010 för hans bok “Darwins idé: den bästa idé någon någonsin har haft och hur den fungerar idag”. Prissumman är på 60000 kronor. Samtidigt fick VoF:s medlem och föredragshållare, Christer Fuglesang, Wargentinmedaljen i guld av KVA “för hans hängivna insatser som astronaut, forskare och inspiratör inom rymdområdet”. Tidigare i år mottog Staffan Ulfstrand Linnémedljen av Uppsala universitet, bl a för “en synnerligen imponerande produktion av populärvetenskaplig litteratur” där han “förmår förklara komplexa problem utan att ge avkall på vetenskaplig stringens”.

– Dan Larhammar

 

2010-06-05

Ny tidning: Hälsa & Vetenskap
Hösten 2009 startade Läkartidningen Förlag AB en populärvetenskaplig tidskrift med namnet Hälsa & Vetenskap riktad till allmänheten med syftet att ge lättillgänglig och saklig information om medicin. I början av maj utkom nummer 2/2010 med en rad intressanta artiklar och notiser med god vederhäftighet. Dessvärre motverkas förlagets ambitioner av en annons om zonterapitofflor med magneter och jadesten som lovar att stimulering av fotzoner kan balansera kroppens alla organ. Magneterna i tofflorna påstås påverka “människans elektriska fält”. Förlagets pressmeddelande i höstas nämnde att “Den ekonomiska grundvalen för projektet är en förändrad annonsmarknad”. Det vore trist om ivern att få in annonsintäkter motverkar Läkartidningens lovvärda initiativ. Annonsavdelningen bör rimligtvis ha tillgång till medicinsk expertis på nära håll som kan förhindra dylika klavertramp.

– Dan Larhammar

 

2010-05-23

Martin Gardner (1914-2010)
Martin Gardner, skeptikerrörelsens grand old man, har avlidit.

Gardners bok In the Name of Science (1952), senare återutgiven som Fads and Fallacies in the Name of Science (1957), anses vara fröet till skeptikerrörelsen. Han var en av dem som grundade CSICOP 1976. Gardner föddes 1914 och var produktiv in i det sista; han syntes i Skeptical Inquirers spalter alldeles nyligen. Hans kolumner i Skeptical Inquirer och andra tidskrifter samlades ihop till böcker. Hans mest inflytelserika bok om pseudovetenskap förutom den nämnda Fads and Fallacies in the Name of Science torde vara Science: Good, Bad, and Bogus (1981).

Utom om pseudovetenskap skrev han om magi, filosofi, populärvetenskap och, inte minst, populärmatematik. Han anses vara en stor skribent inom nöjesmatematiken (recreational mathematics) med sina regelbundna kolumner i Scientific American.

Han publicerade över 50 böcker och var en beundrad stilist.

En minnesartikel kommer att publiceras i Folkvett 3/2010.

– Jesper Jerkert

 

2010-05-13

Friskispressen – ständigt inaktuell – men lovar bättring!
Friskispressen Stockholm som ges ut av Friskis & Svettis hade i vintras (nr 5/2009) en propagandaartikel för qigong med en rad märkliga medicinska påståenden vilket Dan Tilert beskrev i Folkvett nr 1/2010. Bland annat hävdade den intervjuade qigong-tränaren, Fia Hobbs (som gjorde ett tillfälligt gästspel på F&S), att “oro påverkar mjälten som i sin tur vill ha socker” och att rädslan sitter i njurarna, ilskan i levern och överexaltering i hjärtat. För några år sedan hade Friskispressens rikstidning (nr 1/2004) förirrat sig ut i pseudovetenskapliga marker när de intervjuade förespråkaren för Brain Gym, Susanne Wolmesjö, som hävdade man får bättre minne av att rulla ut ytteröronen och att man kan öka kommunikationen mellan hjärnhalvorna genom att sätta fötterna i kors och placera tungan mot gommen (se notis här). Några månader senare skrev de disputerade sjukgymnasterna Karin Hellström och Margareta Emtner på Uppsala universitet och jag till Friskispressen och påpekade att dessa påståenden är ogrundade och orimliga och önskade att vårt brev skulle publiceras som en insändare. Vi refuserades med motiveringen att frågan inte längre hade aktualitet. Men sex år senare finns den pseudovetenskapliga texten om Brain Gym fortfarande kvar på Friskispressen webbsida utan någon som helst reservation (länk) (obs – sidan borttagen 100518). Uppenbarligen ville Friskispressens redaktion undvika läsardebatt om sitt klavertramp. Men varför får grovt felaktiga påståenden ligga kvar på webben utan att kompletteras med korrigeringar? Friskispressens webbsida gör till och med reklam fortfarande för Wolmesjös pseduovetenskapliga bok. Varför tillåts tidningen förstöra en god och viktig verksamhet genom att erbjuda en plattform för pseudovetenskapliga charlataner? Tillägg 100523: Friskispressens chefredaktör Mattias Wising har meddelat att Stockholmsgrenen av F&S, som ger ut tidningen, antagit en motion (lämpligt uttryck i sammanhanget!) från en medlem att hädanefter avstå från “påståenden som står i uppenbar strid med medicinsk vetenskap”. Den olyckliga webbsidan med reklam för Brain Gym:s pseudovetenskap är nu borttagen.

– Dan Larhammar

 

2010-05-04

Magnetfält, alternativmedicin och fysik i USA
I senast numret av Amerikanska fysikersamfundets (APS) tidskrift Physics and Society finns en genomgång av magnetfältsrelaterade medicinska kontroverser av professor Mielczarek. 1996 ledde bland annat en rapport från APS till att farhågor om att magnetfält på 2 milligauss från kraftledningar skulle kunna ge upphov till cancer kunde avskrivas. Även här i Sverige förefaller den debatten nu ha tystnat. Ungefär tio senare började det dock dyka upp madrasser med magneter i och hälsobutiker började saluföra små magneter på 300 gauss. En stämning inför domstol av National Council Against Health Fraud ledde 2007 till förbud mot marknadsföring av dylika produkter. Nu senast hävdar företrädare för alternativ och integrativ medicin att effekter av healing, Qiqong, Reiki mm. skulle bero på att terapeutens händer producerar magnetfält på 2 milligauss. Dessa påståenden har sorgligt nog även publicerats i den seriösa medicinska litteraturen. Se professor Mielczareks kommentar med referenser här.

– Hanno Essén

 

2010-05-02

Leka med maten
Kokos vårdar och läker och har gynsamma effekter när det används i fotbad enligt Lisen Sundgren skriver Astrid Johansson i DN.Söndag 100502. Grovhackat fruktkött från ananas kan strykas i ansiktet och finmalet ekologiskt espressokaffe kan masseras in i fötterna. Ananas är enligt Sundgren rena föryngringskuren för huden, den löser upp smuts och gamla hudrester. För känslig hy är dock banan bättre. Emellertid lyckas jag inte hitta några undersökningar av dessa effekter. Hur kan man exempelvis veta att ananassmeten, liksom banansmeten, ska sitta kvar en kvart medan kaffesörjan bara ska verka några minuter? Vad händer om jag gör tvärtom? Men det är klart, Lisen Sundgren är förutom örtterapeut även klassisk homeopat, då spelar doser och tider ingen roll. Därtill förespråkar Sundgren ayurveda som kategoriserar oss människor exempelvis så att kroppstypen pitta (som består av “elementet eld samt lite vatten”) anses förknippad med karisma, stark hunger, tendens till ilska och blont eller rött hår. Som av en händelse säljer Lisen Sundgren en rad salvor och balsam från sin webbsida. Det blommiga badsaltet för 195 kronor sägs ge nya krafter åt kropp och själ. Och vaniljolja med lime för 240 kronor passar både till kropp och ansikte. Varför räcker det inte med att säga att matvarorna doftar gott?

– Dan Larhammar

 

2010-05-02

Homeopatika på apotek? Kunden har alltid rätt!
I vintras utförde brittiska skeptiker en massaktion genom att avsiktligt överdosera homeopatika för att fästa uppmärksamhet på att apotekskedjan Boots säljer dessa verkningslösa produkter, se notis här. Farhågor har funnits att privatiseringen av de svenska apoteken kommer att förändra sortimentet i oseriös inriktning. Detta bekräftas av en rundfrågning som Maja Lundbäck gjort i Farmacevtisk revy #3/2010: de tre apotekskedjorna Apotek 1, Åhléns och Doc Morris svarar alla att de kommer att sälja homeopatika om kunder så önskar. Risken finns att även svenska Boots kommer att tillmötesgå eventuell efterfrågan. Kedjan Apoteksgruppen har ännu inte beslutat i frågan. ICA:s Cura och Kronans Droghandel svarar båda att de inte kommer att saluföra homeopatika – men deras motivering är inte att preparaten är verkningslösa utan att personalen saknar nödvändig kompetens. Jag undrar oroligt var deras anställda fått sin utbildning om de tror att rent vatten kan ha många olika medicinska effekter och om de inte kan skilja på väldokumenterade och ogrundade påståenden. Vårdapoteket som ska driva apotek i anslutning till sjukhus är den enda kedja som säger tydligt nej till homeopatika, det skulle ha negativ effekt på kedjans profil. Således kommer de flesta svenska apoteken att ta in bluffprodukter i sortimentet. Skulle svenska bensinstationer tillåtas sälja vatten i pumparna om några kunder tyckte att det var bra för något ändamål? Om det är så att kunden alltid har rätt, får jag då välja att betala homeopatiska produkter på apotek med värdelösa låtsaspengar?

– Dan Larhammar

 

2010-04-27

Fettdoktor kritiserad av Socialstyrelsen
I april kritiserade Socialstyrelsen Annika Dahlqvist, läkare och Årets förvillare 2009. Myndigheten, som på eget initiativ öppnat ett tillsynsärende mot Dahlqvists blogg, fastslog att hennes patientrådgivning där var oansvarig. Genom att inte informera om olika behandlingsalternativ och inte följa upp effekten av sina rekommenderade åtgärder hade Dahlqvist, enligt Socialstyrelsen, brustit i sin handläggning och inte gett vård i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. Myndigheten påminde även Dahlqvist om hennes skyldighet att joumalföra alla vårdkontakter men ansåg inte att det fanns anledning till ytterligare åtgärder.

Dahlqvist kommenterade i Läkartidningen, ”Om det inte ska vara tillåtet att ge personliga råd som läkare via en blogg, bör det inte heller vara tillåtet med läkarspalter i tidningar. Ingen av dessa läkare har möjlighet att följa upp frågeställarna och föra journaler på dem.” Men i tidningarnas läkarspalter finns ju i regel en ansvarsfrihetstext längst ned.

– Martin Rundkvist

 

2010-04-22

En svensk Conan Doyle i vardande?
Sir Arthur Conan Doyle är känd som författare till böckerna om Sherlock Holmes men också för att han trodde på allsköns skrock och skrönor. Den gode Sir Arthur hade med andra ord lite svårt att skilja på fantasi och verklighet, trots det skarpsinne som han la in i Holmes-gestalten. Även svensken Johan Theorin är deckarförfattare, och likheterna med Doyle slutar inte där.

I en intervju i SR P1 den 20 april sade Theorin, “Jag tycker att det är jobbigt med folk som påstår sig veta allting, som sådana här föreningar som Vetenskap och Folkbildning, som skall avslöja allting, visa att allting är rationellt och allting är förklarat i universum. Men det är det ju faktiskt inte, vi vet ju inte ens hur stort universum är och vi vet inte var våra drömmar kommer ifrån på natten, och ja, allting, det finns mysterier överallt.” ( Johan Theorin i Studio Ett, SR P1, 20 april )

Förutom att Theorin verkar tro på en del övernaturliga väsen så har han även missförstått en del om vad VoF står för. Föreningen har aldrig förnekat att det finns mycket som ännu saknar en vetenskaplig godtagbar förklaring, eller att det kanske även finns sådant som människan aldrig kommer att kunna förklara rationellt. Däremot anser vi förstås att om man skall välja mellan en rationell förklaring, och en övernaturlig sådan, så föredrar vi den förstnämnda.

– Kjell Strömberg

 

2010-03-30

Klimatgåtan löst?
Journalisten Elisabeth Höglund har i Aftonbladet den 23 februari 2010 presenterat och enkel, ja närmast genial, lösning på frågan om varför jordens medeltemperatur stiger. “1970 fanns det cirka 12 000 mätstationer på jorden. År 2000 hade antalet sjunkit till drygt 5 000. Under samma period har jordens medeltemperatur stigit dramatiskt. (…) Den stora nedgången i antalet mätstationer inleddes, när Sovjetstaten kollapsade 1991. Då stängdes (eller flyttades) tusentals mätstationer, bland annat i Sibirien och andra kallare delar av Sovjetunionen. Och när temperaturen inte längre mäts inom kalla och vidsträckta områden av jordklotet, som till exempel det jättelika Sibirien, ja då påverkar detta den globala medeltemperaturen. Försvinner låga temperaturer ur statistiken, så stiger jordens medeltemperatur! Därför är det nu dags att granska temperaturmätningarna.”

– Jesper Jerkert

 

2010-03-29

Inga spår av elöverkänslighet i ny stor metastudie
Några brittiska forskare som tidigare gått igenom litteraturen om studier av elöverkänslighet och publicerat en sammanställning av 31 blinda eller dubbelblinda provokationsförsök har nu gått igenom 15 nya sådana försök. Det sammanlagda resultatet av alla 46 försök, som rapporteras i Pubmed, är även denna gång att fenomenet elöverkänslighet inte kan reproduceras under kontrollerade former. Deras slutsats är att kliniker och politiker som fokuserar på bakomliggande bioelektromagnetiska mekanismer sannolikt inte kan hjälpa dessa patienter på längre sikt.

– Hanno Essén

 

2010-03-28

Merwyn Johnson “behandlar” igen
Den så-kallade “sexhealern” Mervyn Johnson som omtalas i Folkvett nummer 4 2009 under rubriken “Medialitet som partnermisshandel” är nu frigiven. Han dömdes 2007 till fem års fängelse för flera våldtäkter begångna mellan 2001 och 2005.

Det anmärkningsvärda för Vetenskap och Folkbildning är att Johnson åter igen bedriver healing inom föreningen Trollsländan i Västerås. Mervyns metod är transmedialitet, att “gå ner i trans” och “kanalisera” andar med olika språk och rörelsemönster, vilka sedan rådger och masserar de som behandlas. Det är under dessa behandlingar som våldtäkterna förekom. Det är också, enligt hans exfru Mia Ottosson, då han manipulerar andra under förespeglingen att det är vad andarna vill.

Mervyn diskuteras av både healingtroende och skeptiker:
Forum för vetenskap och folkbildning: “Nyheter om Mervyn Johnsson”
Övernaturligt i Fokus: “Mervyn Johnson”
Anneli’s Mediala: “Healing på hög nivå!! :D”
“Verkligheten” i P3, “Dr Lögn & tjejen som slogs” (nerladdningsbar mp3)

– Per Edman

 

2010-03-27

Årsmötet
Som avslutning på vårmötet den 27 mars höll VoF årsmöte. I årsberättelsen för år 2009 framgår följande uppgifter. Antalet medlemmar den 1 januari 2009 var 2411. På årets sista dag den 31 december var det 2530, en ökning med 119 medlemmar. Föreningen höll inte mindre än 21 medlemsmöten under 2009. Dessa hölls i Stockholm, Göteborg, Uppsala, Örebro och Linköping. En lokalavdelning har under 2009 startat i Göteborg. Ekonomiskt blev 2009 ett neutralt år: resultatet blev –986 kr, vilket var bättre än väntat då styrelsen planerat för ett ganska ordentligt underskott. Medlemsavgiften för år 2011 fastställdes till oförändrade 200 kr.

Två personer avgick ur styrelsen: Sofia Fransson och Bengt Erlandsson. Nya styrelseledamöter blev Joacim Jonsson, Elisabeth Rachlew och Malin Sandström. Joacim Jonsson, född 1978, bor i Uppsala och har studerat fysik och filosofi där. Han är sedan länge aktiv på VoF:s forum under namnet devadatta. Elisabeth Rachlew, född 1944, är professor i fysik vid avdelningen för atom- och molekylärfysik, KTH. Hon har varit medlem i VoF under flera år. Malin Sandström, född 1980, har nyligen disputerat på en avhandling om modelleringar av luktsystemet. Hon driver bloggen Vetenskapsnytt och har tidigare varit styrelseledamot i VoF under ett år. Den nya styrelsens fullständiga sammansättning är således: Hanno Essén (ordförande), Aija Šadurskis (vice ordförande), Jan Wallin (kassör), Per Edman, Sven Ove Hansson, Dan Israel, Jesper Jerkert, Joacim Jonsson, Dan Larhammar, Peter Olausson, Elisabeth Rachlew, Martin Rundkvist, Malin Sandström, Johan Sperling, Kjell Strömberg.

En motion var inlämnad till årsmötet, undertecknad av Sofia Fransson. Den handlade om att tillsätta en grupp för att ta fram etiska regler och riktlinjer för hur medlemmar uppträder i debatter. Sittande styrelse ansåg att sådana regler – åtminstone om de tolkades som regler som skulle kunna leda till särskilda åtgärder –skulle vara ett alltför stort ingrepp i hur medlemmar ska få agera. Om medlemmar agerar mot föreningens syften så finns redan enligt gällande stadgar möjligheten att utesluta medlemmarna. Efter en smärre debatt beslöt årsmötet att avslå motionen. Styrelsen framhöll dock att det fanns element i motionen som var värda att ta till sig.

– Jesper Jerkert

 

2010-03-25

Landsting i Jönköping kan bekosta alternativmedicin
Hälso- och sjukvårdsutskottet i landstinget i Jönköping föreslår att alternativmedicin i framtiden ska kunna betalas av landstinget för de patienter som vill ha det. Ordföranden i utskottet, moderaten Urban Blomberg, säger att konventionell medicin bör acceptera och visa respekt för alternativmedicin eftersom vissa patienter vill ha det, samt att man bör lita på patienterna i högre grad än nu. Redan nu bekostas kiropraktik, naprapati och akupunktur.

Källa: SR Jönköping.

– Joacim Jonsson

 

2010-03-02

Motion till årsmötet: “Etiska regler och riktlinjer för föreningens verksamma”
Vetenskap och Folkbildning (kallat föreningen) har sedan länge haft ett forum – Forum för vetenskap och folkbildning, där både medlemmar och icke medlemmar har kunnat få utlopp för sin diskussionsiver. Forumet har växt mycket sedan starten. Antalet registrerade medlemmar är för närvarande över 2200, antalet trådar har nästan nått 10 000 (9930 i skrivande stund) och antalet inlägg är närmare 347000. Forumet har för närvarande fyra moderatorer och 3 administratörer (enligt forumets information) och dessa arbetar i olika grad med den dagliga driften. Idag skrivs många fler inlägg per dag än vid start och att moderera ett forum med en så stor mängd nya inlägg kräver att moderatorerna får anmälningar om felaktiga inlägg förutom ett aktivt deltagande i populära trådar. Den nivå och det tonläge som finns i ett forum anammas lätt av nya medlemmar, vilket kan medföra att kvaliteten gradvis försämras om modereringen inte hinns med eller är undermålig av annan anledning. En sökning på ”Vetenskap och folkbildning forum” på Google leder fram till följande negativa texter om föreningen (undantaget föreningens egen hemsida samt forum, ett urval från de 10 första träffarna):

– väldigt humorlös (anledning till att den har svårt att växa och att bli folklig). VoF “bekräftar” oftast stereotypen av forskare som torra och humorlösa
– Jag kan förstå att de upplevs som rabiata
– ”Sedan finns ju alltid ert nätforum, där ni sysslar med ren personförföljelse av alla ni inte gillar, “troende” likaväl som “skeptiker” själva. När den kritiken kommer på tapeten slår ni regelbundet ifrån er med att forumet liksom inte skulle vara en del av föreningen. Men eftersom både aktuella och föredetta styrelsemedlemmar sitter som administratörer där eller själva är verksamma på forumet, så känns det lite ihåligt.”
– ”Deras attityd är skit, men den är likadan oavsett vilka det är de ogillar.”
– ”Jag delar deras syn på vad som är vetenskap och vad som inte är det, men samtidigt har jag lite svårt för deras missionsiver, vad som gör det mer problematiskt är deras kopplingar till FRI.”
– ”Jag gillar idén med föreningen. Dock tycker jag inte att de gör ett särskilt bra jobb med att sprida sitt budskap. Vad gäller forumet är det faktiskt ännu sämre. Jag håller med dem som påstår att det är snudd på personförföljelse ibland, samt oftast ett väldigt raljerande.”
– ”Den aggressiva skeptikerföreningen Vetenskap och Folkbildning delar säng med läkemedelsindustrin” ”VoF:s intellektuella våld mot enstaka individer”
– ”Folkbildare sätter krokben för sig själva”

Sett till detta framgår det att föreningen skulle kunna ha ett bättre anseende än vad som idag är
fallet.

Jag föreslår därför att årsmötet beslutar:

 •  Att föreningen tar fram en grupp som arbetar fram etiska regler och riktlinjer som innefattar så väl forumdiskussioner samt fall då det framgår att medlemmen uttalar sig som medlem i föreningen.
 • Att dessa regler ska tydliggöra förenings ståndpunkt om hur man bör bete sig i offentliga så väl som privata diskussioner då man uttalar sig som medlem i föreningen.
 • Att reglerna och riktlinjerna ska ha som syfte att öka föreningens anseende samt locka nya medlemmar.
 • Att dessa regler och riktlinjer ska grundas, som vår övriga verksamhet, i vetenskap och beprövad erfarenhet. (Det kanske kan tyckas svårt att arbeta fram etiska regler grundade på fakta, men det finns vetenskapliga undersökningar över t.ex. påverkansmekanismer (t.ex. reklam) att utgå ifrån.)
 • Att denna grupp ska se över och kartlägga föreningens verksamhet från ett könsperspektiv för att om möjligt hitta faktorer som påverkar den skeva könsfördelning som finns idag. Föreningen kan sedan använda sig av denna kunskap i sin strävan efter en mer jämn könsfördelning.


Diskutera gärna motionen i forumet.

– Sofia Fransson

 

2010-03-01

Reportage om alternativmedicinindustrin
Tidningen Fokus publicerade nyligen ett reportage av Anna Ritter om industrin runt den komplementära och alternativa medicinen.

Ritter har undersökt naturläkemedelsföretaget Hela Pharma i Falköping med en omsättning på 200 miljoner kronor, samt Santa Monica-kliniken i samma stad som enligt sin hemsida behandlar cancer, fibromyalgi, hjärt & kärlsjukdomar, smärtor och magbesvär med terapier som bl.a. zonterapi, ayurveda, bastu, homeopati och magnetterapi. Hela Pharma och Santa Monica har en gemensam nämnare i kiropraktorn Kurt Donsbach som startade Santa Monicaklinikerna och har skapat egna naturläkemedel. Ett av dessa är gjort på gurkmeja och heter Fortodol, vilket tillverkades av Hela Pharma i Sverige. De fick dock dra bort det från marknaden efter att det visade sig innehålla det giftiga ämnet nimesulid som skadar levern. Donsbach är nu åtalad i USA och riskerar 12 års fängelse.

Ritter intervjuar även riksdagsledamöter som vill stoppa respektive främja alternativmedicinen.

– Joacim Jonsson

 

2010-02-26

South Dakota återuppväcker kreationismargument i Klimatdebatten
Staten South Dakotas lagstiftade församling framlade och genomdrev under 2010 års samling ett beslut om hur statens skolor skall behandla antropogen global uppvärmning i undervisningen:

House of Representatives of the Eighty-fifth Legislature of the State of South Dakota skriver:

LÅT DET HÄRMED DÄRFÖR VARA BESLUTAT, av Representanthuset vid det åttiofemte lagstiftande sammanträdet för staten South Dakota, Senaten samtyckande däri, att South Dakotas lagstiftande råd påbjuder att den offentliga skolans undervisning som berör global uppvärmning inkluderar följande:

(1) Att global uppvärmning är en vetenskaplig teori hellre än ett bevisat faktum;

(2) Att det finns flertalet klimatologiska, meterologiska, astrologiska [sic], termologiska [sic], kosmologiska och ekologiska dynamiker som kan framkalla värld-väder-fenomen och att signifikansen och interrelativiteten av dessa faktorer är mestadels spekulativa; och

(3) Att debatten om global uppvärmning har kommit att inkludera politiska och filosofiska perspektiv som har komplicerat och skapat fördomar inom den vetenskapliga granskningen av globala uppvärmningsfenomen; och

LÅT DET VIDARE VARA BESLUTAT, att det lagstiftande rådet yrkar att all undervisning om global uppvärmningsteori är anpassad för studentens ålder och akademiska utveckling, och de rådande omständigheterna i klassen.”

För somliga är den här retoriken väldigt bekant. Den 18 oktober 2004 beslutade skolstyrelsen för Dover-området utanför York i Pennsylvania, att evolution inte längre skulle stå “oemotsagd” i kursplanen:

Dover Area School District skriver:

“Studenter skall göras medvetna om luckorna/problemen i Darwins teori och om andra teorier om evolution inklusive, men inte begränsat till, intelligent design. Obs: Livets ursprung lärs inte ut.”

Vad det innebar i praktiken var att skolstyrelsen krävde att lärare inför undervisning i biologi läste upp följande text för sina niondeklassare:
Dover Area School District skriver:

Pennsylvanias Akademiska Standard (motsv central läroplan) kräver att studenter utbildas om Darwins evolutionsteori och slutligen skriva ett standardiserat test var evolutionen utgör en del.

Eftersom Darwins Teori är en teori, utsätts den fortsatt för prövning allteftersom nya belägg upptäcks. Teorin är inte ett faktum. Luckor i Teorin existerar för vilka det saknas belägg. En teori definieras som en vältestad förklaring som förenar ett brett spektrum av observationer.

Intelligent design är en förklaring av livets uppkomst som skiljer sig från Darwins syn. Referensverket “Utav Pandor och Människor” är tillgänglig för studenter för studenters åseende om de vill utforska detta perspektiv i ett försök att få förståelse för vad intelligent design faktiskt inbegriper.

Som för alla teorier uppmuntras studenterna att hålla ett öppet sinne. Skolan lämnar diskussionen om livets uppkomst till varje student själv och deras familjer. Som ett skoldistrikt drivet av standarder kommer den lärarledda undervisningen att fokusera på att förbereda studenterna på att uppnå kvalificerad lämplighet i standardiserade bedömningar.

Detta dömdes ut i domstol, av skäl som skeptiska läsare säkert kan förstå. Den illa förtäckta vetenskapsfientligheten lyste igenom och skoldistriktsstyrelsens beslut drogs tillbaka som en otillbörlig sammanblandning av religion och vetenskap.

Även om likheterna i de retoriska formuleringarna skulle kunna vara sammanträffanden, är den antivetenskapliga innebörden tydlig. Ironin i att driva politiska kampanjer och lagstifta om hur en vetenskaplig teori får läras ut, passerar inte obemärkt.

– Per Edman

 

2010-02-23

Simon Singh-rättegången uppmärksammad i Sverige
Nu har uppmärksamheten om de brittiska kiropraktorernas förtalsstämning mot vetenskapsjournalisten Simon Singh nått Sverige, just som han försvarat sig i brittiskt domstol och en rapport släpps av brittiska parlamentsledamöter om hur lagen påverkar yttrandefriheten negativt.

I P1 Morgon har Expressens medicinjournalist Anna Bäsén (tillika 2008 års folkbildare) pratat om fallet och följt upp med en artikel i sin tidning.

Som Singh skrivit om nyligen är det inte bara britter som drabbas av den unikt hårda brittiska förtalslagen, utan även utlänningar. Bland de drabbade finns de svenska forskarna Francisco Lacerda och Anders Eriksson som avslöjade en pseudovetenskaplig lögndetektor som företaget Nemesysco tillverkade. Företaget hotade då med att stämma dem för förtal i Storbritannien.

Simon Singh ber via samarbetet “libel reform campaign” om 100 000 underskrifter från hela världen, och för närvarande har drygt 35 000 skrivit på. Han har även lovat att nämna de tusen första som får tio personer att skriva på i sin nästa bok.

– Joacim Jonsson

 

2010-02-23

Pseudovetenskapsparad på årsmöte
Föreningen SARA som publicerar magasinet 2000-talets vetenskap kommer ha årsmöte den 27 mars (händelsevis samtidigt som Vetenskap och Folkbildning). Under denna dag kommer det också vara föreläsningar om flera olika ämnen. Här följer ett utdrag ut programmet:

Varför rasade det tredje tornet?
Forskaren Niels Harrit har undersökt rasdammet från [World Trade Center nr 7] och upptäckt tonvis med sprängmedel. Var raset ett sprängjobb?

Klimathotet – är det på riktigt?
Maggie Thauersköld Crusell avslöjar sanningen bakom klimathotet.

Vaccinering – bluff och båg?
Forskaren Alan Rees redovisar i sin forskning att det inte finns några bevis för att vaccinering verkligen fungerar utan kan medföra att du drabbas av biverkningar.

Tabu om AIDS
Ingemar Ljungqvist redovisar fakta som pekar mot att HIV är en produkt sammanställd av flera virus – en syntes som utförts av forskare på den amerikanska militärinrättningen Fort Detrick.

Förutom dessa så deltar även Årets förvillare Annika Dahlqvist (som dessutom förra året tilldelades SARA:s Gnistanpriset) som kommer prata om LCHF, vilket i sig inte är någon pseudovetenskap. Detta har dock inte hindrat henne från att uttala sig pseudovetenskapligt i andra frågor, och det var därför hon utsågs till Årets förvillare.

Uppdatering: Maggie Thauersköld Crusell har tackat nej till evenemanget och ersätts av Gösta Walin, professor i oceanografi vid Göteborgs universitet.

– Joacim Jonsson

 

2010-02-15

NBV still going strange
Bildningsförbundet NBV i Örebro län (Nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet) utsågs till Årets förvillare 2002 efter att ha ordnat flera pseudovetenskapliga aktiviteter. Nu är förbundet igång igen: under våren hålls flera workshops i astrologi i sambarbete med Astrocoach som säger sig erbjuda professionella astrologiska konsultationer under devisen “life is magic”. Det verkar vara hög tid för NBV med en förnuftsmässig tillnyktring.

– Dan Larhammar

 

2010-02-08

Bantningsbluffar i repris
Konsumentorganisationen Cint berättar på sin webbsida “Varning för nya bantningsbluffar” 2010-02-08 att en ny våg av reklam nu sprids av det danska företag som år efter år marknadsfört bantningsprodukter med orimliga löften. Reklamen finns i häftet Direct Shopping/Hälsa & Välbefinnande och beställs från SWEDA POST. Ett av kännetecknen för företagets bluffprodukter är att man på beställningsblanketten ska kryssa för det antal kilo man önskar gå ned i vikt så får man olika varianter eller förpackningar av produkten och betalar i proportion till den önskade viktminskningen. Företaget har tidigare granskats kritiskt av radions P1 konsument och produkterna har tagits i beslag av danska myndigheter. Annonshäftet innehåller också en rad andra tvivelaktiga produkter som magnetterapi och en skadedjursskrämmare. Det är bara att hoppas att lämplig myndighet ingriper snabbt mot den nya bluffkampanjen innan några konsumenter hunnit förföras av utopierna.

– Dan Larhammar

 

2010-02-03

Nanobakterier – mikrobiologins kalla fusion
Januarinumret av Scientific American innehåller en artikel med titeln Nanobakteriernas uppgång och fall. Begreppet dök upp 1993 då en Robert L. Folk ansåg att vissa små fossil han hittat med elektronmikroskop var en sorts primitiva mycket små bakterier. Ingen brydde sig särskilt mycket om Folks teorier förrän den berömda NASA-presskonferensen 1996 om meteorit 84001 från planeten Mars. Elektronmikroskopi hade avslöjat stukturer som enligt forskarna bara kunde härröra från primitvt liv. Denna väckte mycket uppmärksamhet och i just detta ligger likheten med starten på kall fusion.

Artikeln (Scientific American, January 2010, pp. 36-45) går igenom forskningsläget om fenomenet. Man verkar numera vara i huvudsak överens om att det inte rör sig om liv i egentlig mening. Framförallt saknas arvsmassa och aktiv reproduktion. Det rör sig i stället om aggregat av molekyler som kan tillväxa på ett sätt som är besläktat med kristalltillväxt. Det kan inte uteslutas att fenomenet har att göra med uppkomsten av liv, men liv är det inte. Partiklarna är helt enkelt för små för att kunna innehålla de nödvändiga molekylära beståndsdelar som normalt liv kräver.

– Hanno Essén

 

2010-01-31

The 10:23 Event (uppdatering)
Skeptiker i Storbritannien har organiserat demonstrationen “10:23” för att uppmärksamma att den ledande apotekskedjan Boots säljer homeopatiska medel och att den statliga myndigheten National Health Service (NHS) som bedriver den offentliga sjukvården i landet satsat flera miljoner pund per år på homeopatiska behandlingar de senaste åren.

Demonstrationen bestod i att varje deltagare tog överdos genom att offentligt svälja en burk homeopatiskt preparat (sockerpiller) klockan 10:23 den 30 januari. Klockslaget symboliserar storleksordningen på Avogadros tal – 1023 – som ungefärligen motsvarar antalet molekyler i en centiliter vatten. Detta eftersom homeopatiska preparat tillverkas genom upprepad utspädning i vatten, ofta tills inte en enda molekyl av det ursprungliga ämnet finns kvar.

Flera städer deltog, bl.a. London, Liverpool och Edinburgh, men även Sydney i Australien. Boots kommenterade demonstrationen med att de följde det brittiska farmakologförbundets rekommendationer om komplementärmedicin, att NHS erkänner det som behandling samt att många av deras kunder vill ha det. De önskar också mer forskning om homeopati.

Det brittiska homeopatförbundet kallade demonstrationen för “ett oupplyst PR-trick utförd med dålig smak” och meddelade att de inte förväntade sig några allvarliga effekter hos deltagarna eftersom varje behandling är personspecifik och grundar sig på att ta en serie små doser, samt att man har de symptom som medlet ska motverka.

Mer information och videoklipp från demonstrationerna kan ses på www.1023.org.uk.

– Joacim Jonsson

 

2010-01-30

Garanterat dopningsfritt
Trestegshopparen Christian Olsson berättar i Dagens Nyheter 2010-01-28 att han blivit framgångsrikt behandlad av den tyske idrottsläkaren och homeopaten Hans-Wilhelm Müller-Wohlfart i München. Enligt DN fick Christian Olsson 72 sprutor av homeopatiska medel från växtriket. Man tycker annars att elitidrottare borde ha tillgång till professionell hjälp både när det gäller psykologi och fysiologi så att de inte skulle behöva förlita sig på pseudovetenskapliga placebometoder. Å andra sidan bör förstås homeopatisk utspädning innebära garanterad frihet från verksamma koncentrationer även av eventuella dopningsklassade ingredienser i växtpreparatet.

– Dan Larhammar

 

2010-01-22

Alternativa Hälsokliniken fälld i domstol
I våras stämde konsumentombudsmannen företaget Alternativa Hälsokliniken (och dotterbolaget Swed Pharma & Health) för vilseledande marknadsförning. Företaget påstod att deras s.k. Vegatest kunde diagnosticera bl.a. cancer. Vidare erbjöd det alternativmedicinska behandlingar som påstods bota och lindra astma, allergier, lungproblem m.m. De erbjöd även ett Ginko Bilobapreparat som läkemedel trots att läkemedelsverket inte registrerat det.

Marknadsdomstolen fattade denna månaden beslut om att företaget ska upphöra med sin vilseledande reklam och att de ska betala vite på 750 000 kronor per (ansvarig) person.

– Joacim Jonsson

 

2010-01-21

The 10:23 Event
Den 30 januari klockan 10:23 kommer fler än 300 brittiska skeptiker och konsumenträttsaktivister offentligt överdosera på homeopatika genom att offentligt svälja en hel burk med dessa piller. Anledningen är att protestera mot att Boots, en brittisk apotekskedja, säljer homeopatiska medel i sina affärer trots att de (enligt skeptikerna) inte själva tror att de är effektiva.

För drygt fem år sedan gjorde belgiska skeptiker en liknande protestaktion.

– Joacim Jonsson

 

2010-01-21

Andliga läkare i Danmark bildar nätverk
Dagens Medicin skriver att ett nytt nätverk med andliga läkare har bildats i Danmark med namnet Spirtuelt orienterede læger. Initiativläkaren Marianne Kirkskovs uppfattning är att “Biologin, biokemin och fysiologin är inte felaktiga i våra ögon, men vi är övertygade om att det finns ‘något mer’, något särskilt, något större – något som har stor betydelse för hur vår biologi fungerar”, och hon motiverar beslutet med att många andliga läkare känner sig isolerade och ifrågasatta av sina kollegor. Troligtvis är det något mer än kultur hon syftar på eftersom hälften av medlemmarna valt att vara anonyma.

– Joacim Jonsson

 

2010-01-20

VoF-webshop
Det går nu att köpa produkter med VoF-loggan på via VoFs webshop.

Önskemål om produkter tas tacksamt emot på s.fransson@vof.se!

– Sofia Fransson

 

2010-01-14

Mats Reimer utsedd till “Brandfackla”
Mats Reimer har fått Dagens Medicins lilla blogpris “Brandfacklan“.

Barnläkaren och VoF-medlemmen Mats Reimer har sedan januari 2009 skrivit över hundra blogginlägg på dagensmedicin.se. Inläggen har huvudsakligen belyst olika pseudovetenskapliga behandlingsmetoder och hur de smyger sig in i den svenska sjukvården med politikers goda minne.

Han har bland annat i flera blogginlägg granskat kiropraktik, vilket föranlett vilda debatter i kommentarfälten. Just nu pågår det ett replikskifte mellan Reimer och två centerpartistiska riksdagsledamöter (varav en införde vattenvirvlare i riksdagen för flera år sedan) som motionerar om att få in alternativmedicin i sjukvården.

Reimer får priset för att “med välformulerade och vetenskapligt vässade argument ha stuckit hål på pseudovetenskapliga irrlärors luftballonger”.

– Jon Isacson

 

2010-01-03

Fettfajten och årets förvillare i Forskning och Framsteg
Det är knappast en tillfällighet att nummer ett år 2010 av tidskriften Forskning och Framsteg har en lång artikel med rubriken Fajten om fettet som tar upp samma debatt som utmärkelsen Årets förvillare uppmärksammat. Bland annat meddelas där att två forskare från Nya Zeeland i den anrika tidskriften Lancet uttryckt sin förvåning över att en så odokumenterad diet som den Annika Dahlqvist propagerar för kunnat få ett så stort genomslag i det annars så sansade Sverige.

I övrigt ger artikeln en god populärvetenskaplig sammanfattning av vad debatten handlar om. Även om Livsmedelsverkets rekommendationer möjligen kommer att ändras råder fortfarande enighet bland forskare att (fler)omättade fetter är nyttigare än mättade och att transfetter bör undvikas.

– Hanno Essén

 

2010-01-02

Sminkföretag inför rätta
Dagens Nyheter rapporterar (29 december 2009) att kosmetikaföretaget L’Oréal har stämts av Konsumentverket inför Marknadsdomstolen, som ska ta upp fallet i februari 2010. Saken gäller L’Oréals reklam för hudkrämer, där de använder medicinska fraser såsom att huden “repareras” eller “återuppbyggs”. Enligt Konsumentverkets expertvittne Filippa Nyberg, docent och överläkare vid Akademiska sjukhuset, Uppsala, är dessa uttalanden vilseledande. Till DN säger hon: “Även om man ibland har visat viss effekt finns det inga bevis för mekanismerna för den effekten. Man kan inte veta om det skett reparation och återuppbyggnad, eller om försökspersonen kanske är nöjd för att huden känns mjukare”.

– Jesper Jerkert

Vetenskap och Folkbildning