2004-12-22

En helig smörgås till
Men vänta… jungfru Maria i smörgåsen har uppenbarat sig på nytt! Undrens tid är inte förbi. Utropspriset var bara ett tusen dollar, ett fynd med tanke på vad den förra smörgåsen gick för. Tyvärr för säljaren var godtrogenhetens tid dock förbi – ingen lade ett enda bud. Kanske är det för att eBay, som aldrig förnekar sig, också erbjuder en gör-det-själv-sats: en bild, en penna och en brödskiva. Drygt fem engelska pund gick den för vilket man får säga är betydligt billigare än att köpa miraklet färdigt.

– Aija Sadurskis

 

2004-12-15

Stor mansdominans inom Vetenskap och Folkbildning
[Reviderad 2004-12-22]

En genomgång av föreningens medlemsmatrikel (2004-12-15) ger tillkänna att mindre än var sjätte medlem är kvinna, c:a 16 %. Detta förhållande avspeglas väl i styrelsen och Folkvett-redaktionen: styrelsen består av 13 män och 2 kvinnor (suppleanter inräknade), Folkvett-redaktionen av 4 män och 1 kvinna. En i procent räknat försumbar del av föreningens medlemmar är juridiska personer såsom organisationer, bibliotek och skolor. Totalt har föreningen drygt 1600 medlemmar. Därtill har Folkvett drygt 150 prenumeranter.

– Johan Sperling

 

2004-12-12

Synsk Robinson har dubbla miljonchanser
Dan Karlsson, deltagare i Expedition Robinson 2004, hävdar att han har “synska förmågor” och har vid flera tillfällen delat med sig av sina profetior i programmet. Man kan fråga sig om han medvetet försöker lura sin omgivning eller om han lurat i sig själv att han har dessa förmågor.

På programmets hemsida svarar Dan på frågan vad han skulle göra med vinsten, en miljon kronor. Den godhjärtade Dan svarar att han vill hjälpa andra människor. Vi kan ju alltid hoppas på att Dan vinner, han är trots allt den ende av finalisterna som svarat så osjälviskt på frågan.

Med en miljon kronor kan man göra mycket gott, men en miljon dollar är ännu bättre. För Dan är det inga problem att vinna en miljon dollar: James Randi Educational Foundation erbjuder nämligen just denna summa till den person som kan bevisa sina övernaturliga förmågor. Så om du förlorar expeditionen, Dan, ge inte upp hoppet! Du har ännu en chans till miljonvinst.

– Patrik Schwartzkopf

 

2004-12-12

Helare utnyttjar aidssjuka
Den sydafrikanska regeringen vill få landets traditionella helare att samarbeta med sjukvården, rapporterar tidskriften Södra Afrika (nr 9-10/2004). Beslutet är kontroversiellt men förhoppningen är att verksamheten skall styras upp. Helarna skall inte få behandla allvarliga sjukdomar som cancer och aids.

Att helarna i dag behandlar aids är ett stort problem. Många hivsmittade går helst till en helare eftersom många tror att smittan beror på häxeri, och de kan betala allt de äger för att få hjälp. Helarnas behandling är inte bara verkningslös utan förvärrar problemet. Ett typiskt råd är till exempel att ha samlag med en oskuld för att bli av med sjukdomen, vilket kan förklara den stora ökningen av våldtäkter mot barn. Det största problemet med helarna är dock att de inte hänvisar de sjuka till riktig vård förrän det kan vara för sent.

– Aija Sadurskis

 

2004-12-12

En helig smörgås
Tittade du på smörgåsen innan du bet i den imorse? Det borde du kanske ha gjort. En grillad brödskiva med ost där jungfru Marias ansikte syns i osten såldes nyligen på eBay för 28 000 dollar. Under en gastkramande vecka lades 27 bud på den vid det laget säkert kalla smörgåsen. Vi hänvisar den klentrogne till sajten.

– Aija Sadurskis

 

2004-12-12

Utbildningarna till kiropraktor och naprapat är undermåliga
Högskoleverket har utvärderat utbildningarna till kiropraktor och naprapat som bedrivs vid Kiropraktorhögskolan i Solna respektive Naprapathögskolan i Stockholm. Båda högskolorna är privata men står under statlig översyn. Domen är hård:

“Båda utbildningarna saknar den för vårdyrken nödvändiga integrationen mellan teori och praktik. Det finns ingen forskningsmiljö inom högskolorna, och utbildningarna saknar forskningsanknytning. De skriftliga inlagor som båda högskolorna ingivit rörande evidensen för kiropraktisk respektive naprapatisk behandling har inte övertygat bedömarna. Behovet av att förankra behandlingarna i vetenskap och beprövad erfarenhet beaktas inte i utbildningarna. Undervisning och handledning i vissa kurser ges av lärare utan rätt kompetens. Detta gäller i synnerhet Kiropraktorhögskolan. Till följd av bl.a. detta håller examensarbeten och patientjournaler en nivå som ligger klart under den man skulle ha krävt på en statlig högskola. Det är uppseendeväckande, att flera av examensarbetena rör en behandling av vissa patientgrupper eller sjukdomar, vilken står i direkt strid med de föreskrifter Socialstyrelsen anger för kiropraktorer och naprapater. Brister finns också i undervisnings- och examinationsmetoderna. Studenternas rätt att medverka i beredande och beslutande organ är inte formellt säkerställd. Jämställdheten är mycket bristfällig på Kiropraktorhögskolan. Båda utbildningarna saknar genusperspektiv. Biblioteksresurserna är underdimensionerade. Studenterna får för lite kontakt med utövare av närliggande professioner, trots att många av dem i framtiden kommer att arbeta i multiprofessionella rehabiliteringsteam.” (Högskoleverkets rapportserie 2004:32R, s. 43.)

HSV:s bedömargrupp menar att utbildningarna måste bli högskolemässiga. “Den enda möjligheten att uppnå detta är, att båda utbildningarna omgående inlemmas i den statliga högskolan. (…) Skolorna behöver inkorporeras i medicinsk fakultet eller motsvarande”.

Undertecknad undrar varför man ska inlemma ovetenskaplig behandling i den statliga högskolan – såsom framgår ovan har ju inte evidensen att behandlingarna alls fungerar övertygat bedömarna. En rimligare slutsats vore att staten tar sin hand från ovetenskapliga metoder och omedelbart upphör med att legitimera kiropraktorer och naprapater. Det finns utbildningar på betydligt mer vetenskaplig grund (sjukgymnaster, läkare) som täcker de områden som kiropraktorerna och naprapaterna försöker inmuta.

– Jesper Jerkert

 

2004-11-20

Var femte lärare tror på astrologi
Av den svenska lärarkåren anser 22 % att astrologi är en vetenskap. För de lärarstuderande är siffran ännu högre – hela 30 %. Detta skriver Karin Lindgren i tidningen Skolvärlden (nr 19/2004), organ för fackföreningen Lärarnas Riksförbund. Sifforna kommer från en Temo-undersökning utförd på uppdrag av den ideella föreningen Vetenskap & Allmänhet. Initiativet till undersökningen togs då det i en tidigare undersökning framkommit att 30 % av Sveriges ungdomar tror på vidskepelse och diverse pseudovetenskapliga läror.

I den aktuella rapporten framkommer bland annat också att sju av tio lärare inte finner det viktigt att följa den pedagogiska forskningen.

– Johan Sperling

 

2004-11-15

DN förvillar om Bach-terapi
På hälsosidan i Dagens Nyheters söndagsbilaga 14 november 2004 publicerades ett okritiskt reportage om Bach-terapi, skrivet av frilansjournalisten Evelyn Pesikan. Artikeln byggde huvudsakligen på en intervju med Eva Moberg, legitimerad sjukgymnast och psykoterapeut. (Inte den Eva Moberg som blev utsedd till Årets Förvillare 1999.)

Bach-terapi är en form av homeopati, uppfunnen av London-läkaren Edward Bach (1886-1936). Den bygger på idén att dagg som kondenserat på växter skulle ha mystiskt helande krafter. Pesikan säger i artikeln: “Att de daggdroppar som varje morgon samlas på blomblad innehåller en sällsam kraft som kan påverka sinnesstämningen upptäcktes redan av alkemisten och läkaren Paracelsus som levde på 1500-talet”. Det kan verka otroligt att någon år 2004 skulle hänvisa till Paracelsus som en medicinsk auktoritet, men så står det faktiskt. I Folkvett 2004:3 berättade vi om hur Magnus Gabriel von Block på 1690-talet var ute i gryningen kring Stockholm och samlade dagg för att göra guld åt ett alkemiskt konsortium. Även här var Paracelsus den ledande auktoriteten. Guldproduktionens volym tycks dock ha varit mycket blygsam.

I DN-artikeln intar Moberg en tvetydig hållning till Bach-terapins relation till skolmedicinen. Hon understryker att hon i sin verksamhet som sjukgymnast och psykoterapeut avstår från Bach-ordinationer. “Även om det kliar i fingrarna ibland”. “…inget blommedel används för att bota fysiska eller psykiska sjukdomar”. Men, frågar man sig då, vad är i så fall vitsen med blomdropparna? Jo, de skall i första hand vara verksamma mot “känslomässig obalans”. Bach-dropparna hjälper bl.a. motflygfobi, chock och trauma, skräck och panik, irritabilitet och spänningar, rädslan att förlora kontroll samt svimningstendenser. Att dessa effekter varken är vetenskapligt konstaterade eller har någon rimlig förklaringsmekanism behöver kanske inte påpekas. Stolpskott, DN.

– Martin Rundkvist

 

2004-11-12

ICA-kuriren går åt rätt håll
Folkvett har tidigare rapporterat om vilseledande reportage om alternativmedicin i ICA-kuriren, skrivna av bland andra Charlotte Schröder. Därför är det glädjande att ICA-kuriren i nummer 2004:47 hadeinte mindre än två långa artiklar av Fredrik Kullberg med ett skeptiskt perspektiv på alternativa behandlingsmetoder. I den ena artikeln intervjuas en långtidssjukskriven kvinna som drivits till självmordets brant av “energiterapi” och “frigörande andning” på rehabiliteringsprojektet Humankraft. Behandlingen bekostades av Försäkringskassan i Umeå.

I den andra artikeln intervjuas VoF:s egen professor Dan Larhammar om de alternativa behandlingsmetoder som erbjuds av fyra lantligt belägna behandlingshem för stresspatienter. Om dessa metoder tycker professorn inte. Men företrädare för behandlings hemmen ger svar på tal: “Pröva för egen del! Tvivlet upplöses ganska snabbt för den som tar reda på mer”, säger Lena Kristina Tuulse på Wäxthuset, Väddö.

– Martin Rundkvist

 

2004-11-08

DN erbjuder självutveckling
I Folkvett 2004:3 berättade vi om hur Dagens Nyheter ibland lånar sitt namn till märkliga verksamheter genom “DN-kortet”, ett plastkort som berättigar till rabatter på utvalda evenemang och varor. Den 7 november var det dags igen: förutom körkonsert och isjaktsegling erbjöds läsarna nu “Konkret e-postkurs i självutveckling!”. Denna korrespondenskurs om tolv elektroniska brev kostar för DN-kortets innehavare 350 kr, annars 500 kr. Kursens syfte är att genom en “konkret och effektiv pedagogik … skapa framgång inom livets alla områden”.

Bakom e-postkursen står växjöfirman Mental Kraft (www.mentalkraftab.se), d.v.s. Emma Abrahamsson och Roger Nilsson. Båda titulerar sig på firmans webbsajt “Mental Coach & Teambuilder”, Nilsson dessutom kiropraktor och f.d. elitidrottare. Nilsson har studerat “Thought Field Therapy” för den amerikanske psykologen Roger Callahan. Abrahamsson har avbrutna svenska studier i juridik och psykologi bakom sig och har utifrån Nilssons och egna kunskaper skrivit kursbreven.

Om Callahan och hans Thought Field Therapy finns en ganska omfattande skeptisk litteratur. Skepdic.com berättar att “Thought Field Therapy(TFT) är ett slags kognitiv beteendeterapi utstyrd i den traditionella kinesiska medicinens kläder”. Behandlingarna går ut på att terapeuten knackar på patientens kropp längs “meridianer” samtidigt som han brukar den kognitiva beteendeterapins tekniker för beteendemodifikation. De senare har till skillnad från den förra metoden dokumenterad effekt.

TFT är alltså inte mycket att räkna med. Nu är ju inte kursbrevet någon TFT-kur, och det är tänkbart att Abrahamsson & Nilsson tillfört något som faktiskt skapar framgång inom livets alla områden åt kunderna. Det är dock en ganska storslagen förespegling. Om firman bara annonserat i DN hade det varit dess eget ansvar, men nu har den stora dagstidningen lånat legitimitet åt verksamheten genom sitt prenumerantkort. 350 kronor för en serie elektroniska brev är ingen vidare affär med tanke på alla de strålande erbjudanden om förstoring av kroppsdelar och nigerianska miljardaffärer som alldeles gratis fyller våra inkorgar varje dag.

– Martin Rundkvist

 

2004-11-04

Professor i parapsykologi död
Robert Morris, innehavare av Koestler-professuren i parapsykologi vid universitetet i Edinburgh, avled den 11 augusti 2004. Han hade innehaft tjänsten sedan 1985. Han fick sin utbildning i USA och blev doktor i psykologi 1969 vid Duke University. Morris kan ses som lärjunge till parapsykologins akademiska nestor Joseph Rhine (1895-1980). Morris forskning har allmänt ansetts hålla mycket hög metodologisk kvalité.

– Jesper Jerkert

 

2004-11-04

Benveniste död
Den franske immunologen Jacques Benveniste avled den 3 oktober efter en hjärtoperation, 69 år gammal. Benveniste var en mycket aktad forskare när han 1988 i Nature publicerade en studie som föreföll ge stöd åt homeopatin. Han gick med på att låta Nature skicka en kommitté till laboratoriet för att bevittna en upprepning av experimentet. Det visade sig bli början på slutet för Benvenistes karriär. Kommittén, som inkluderade Natures chefredaktör John Maddox och trollkonstnären James Randi, fann flera avvikelser från god vetenskaplig metod, och publicerade därför en kritisk rapport. Benveniste tog dock inte intryck av kritiken utan publicerade flera mer eller mindre bisarra undersökningar som han ansåg stödde homeopatin. (Consumer Health Digest 2004-10-19)

– Jesper Jerkert

 

2004-11-03

Lindex lanserar vitamintrosa
[Reviderad 2004-11-12]

Kläd- och kosmetikakedjan Lindex har lanserat en vitaminberikad trosa, som genom huden ska förse sin bärare med välgörande C-vitamin. “Barockt” säger Nils-Georg Asp, professor i näringslära vid Lunds universitet, till DN (2004-11-01). Han menar att det inte finns någon forskning som tyder på att kroppen kan ta upp C-vitamin genom huden.

Icke desto mindre hävdar Lindex i sitt pressmaterial att trosan berikar med vitamin efter upp till tio tvättar – vilket även det tycks tvivelaktigt. C-vitamin är nämligen lösligt i vatten.

Hela artikeln finns publicerad på DN:s webbsida.

– Johan Sperling

 

2004-10-26

Medicinprofessor tobaksbov
Prof. em. Ragnar Rylander utpekades i en rapport från universitetet i Genève, offentliggjord i oktober, som forskningsfuskare i tobaksindustrins tjänst. Rylander var vid sin pensionering professor i miljömedicin i Göteborg. I årtionden var han också biträdande professor vid den medicinska fakulteten i Genève och hade expertuppdrag för Världshälsoorganisationen. Parallellt skall han enligt den schweiziska rapporten diskret ha lyft stora konsultarvoden från tobaksjätten Philip Morris.

I rapporten sägs att Rylander i sin forskning strävat efter att förringa riskerna med passiv rökning. Delar av hans produktion skall i själva verket ha spökskrivits av Philip Morris. I de arbeten som bär Rylanders signatur pekas bl.a. på matvanor snarare än passiv rökning som en viktigorsak till lungcancer hos kvinnor. Rapportens författare anklagarprofessorn för att “medvetet ha dolt och ljugit om dessa bindningar [till tobaksindustrin] för att den vetenskapliga världen skulle tro att han var en oberoende forskare”. (Källa: TT, DN.)

– Martin Rundkvist

 

2004-10-07

Stenar verkar helande
“Stenar verkar helande” kan man läsa på en liten skylt i butiken på vetenskapsmuseet Universeum i Göteborg. Där saluförs en rad olika stenar, alltifrån små lösa obearbetade för fem kronor styck till utarbetade smycken. Hematit, ametist och rosenkvarts är några exempel.

Med tanke på museets status har förstås redan skyltens rubrik väckt förvåning. Den ökas ytterligare av listan på stenarnas användningsområden: mot stress, mot graviditet, för ökad sexlust, för bättre matsmältning?

– Rune Lindkvist

 

2004-10-07

Förlaget Bonnier saluför new age
En ny prenumerationsserie med gammal skåpmat från new age har startats av förlaget Bonnier. Varje månad får man enligt reklamen för “Själ kropp ande” för 120 kronor 36 nya spännande sidor samlarkort. Dessa sägs innehålla utförliga anvisningar om tarotkort, horoskop, aromaterapi, rökelse, runor, trolldom och magi. Därtill utlovas sanna historier om möten med andar och budskap från den övernaturliga världen. Varje paket innehåller dessutom “tillbehör”, exempelvis har startpaketet för 29 kronor en “kristall” av rosenkvarts som främjar kärlek och en ametist som förebygger stress. Däremot tycks det inte finnas någon sten som stimulerar förnuft och kritiskt tänkande.

– Dan Larhammar

 

2004-10-07

ICA-kuriren fortsätter vilseleda om alternativmedicin
Återigen har journalisten Charlotte Schröder skrivit en okritisk artikel om alternativmedicin i ICA-kuriren, denna gång om traditionell kinesisk medicin (TCM). Artikeln är en intervju med Suzanne Schönström som härigenom får tre sidors gratisreklam för sin nyligen utgivna bok med titeln Kinesisk medicin. Schönström är f.d. civilekonom och frilansjournalist, nu verksam som terapeut inom akupunktur och shiatsu (ung. akupressur). Tyvärr är det bokförlaget Natur och Kultur som givit ut Schönströms bok.

I artikeln upprepas många av de vanliga myterna och missförstånden inom TCM, exempelvis att sjukdomar uppstår på grund av “obalans”, att kroppen har ett energisystem som bildar en nätverk, att den diffusa energin qi flödar genom kroppen, och att moxa-bränning, koppning och qigong kan påverka detta energiflöde. Schönström hävdar att allt i västerländsk medicin som är baserat på molekyler betraktas som sant medan allt i kinesisk medicin är qi, d.v.s. energi. Frånsett att detta är en grotesk och polariserande överdrift (samtidigt som Schönström i nästa andetag beskyller västerländska läkare och forskare för att polarisera) tycks varken Schönström eller Schröder känna till att många sjukdomar har klarlagts på molekylär nivå (cancer, infektioner, diabetes och mängder av ärftliga sjukdomar som cystisk fibros, blödarsjuka, PKU, m.fl.) medan ingen enda sjukdom har blivit det minsta klarlagd av det mytomspunna qi-begreppet, än mindre visats kunna behandlas bättre tack vare detta.

Schönström är inte ens beredd att acceptera att akupunktur mot illamående och smärta inom skolmedicinen skulle vara TCM eftersom skolmedicinen tänker sig att effekten uppnås via nervsystemet. Äkta TCM måste enligt henne utgå från obalans i energisystemet. En annan klyscha som upprepas är att TCM har existerat i 3000 år och därför måste fungera. Placebokontroller infördes emellertid först i mitten av 1800-talet och dubbelblindning, randomisering och statistiska utvärderingsmetoder först långt senare. Åderlåtning hade också använts i tusentals år innan placebokontrollerade studier visade att den gav betydligt sämre (!) resultat än placebobehandling. Schröder har tidigare publicerat okritiska reportage om ayurvedisk medicin och antroposofisk medicin.

När ska ICA-kuriren sluta utsätta sin läsekrets för helt okritiska reportage om pseudovetenskaplig alternativmedicin? Artikelförfattarens källgranskning tycks helt obefintlig och även bakgrundsbeskrivning, historik och perspektiv saknas. Sveriges största veckotidning borde ha både ambition och resurser att anlita medicinjournalister för att skriva om hälsa. Eller åtminstone en journalist som känner till begreppet källgranskning.

– Dan Larhammar

 

2004-10-07

Åtal för falsk blodanalys
Genom granskande artiklar i Helsingborgs Dagblad rullades en kvacksalverihärva upp förra sommaren. Åren 1999-2003 sökte sig människor till Ramlösa Forskningsinstitut i hopp om att få hjälp mot diverse åkommor. Institutets ägare och föreståndare, Magdolna Kis, har falskeligen utgivit sig för att vara läkare. Vidare har hon påstått sig använda avancerade och dyra blodanalysmetoder, men hon har vägrat att berätta vilka laboratorier som utfört analyserna. Vetenskaplig expertis har vidare förklarat att det inte går att läsa ut allt det som Kis säger sig kunna göra ur blodprover. Åtal har nu väckts mot Kis för grovt bedrägeri. Underlaget är berättelser från 26 patienter som betalat i genomsnitt över 10 000 kronor vardera till institutet. Åtal är också väckt för bedrägeri, eftersom Kis kvitterat ut alldeles för mycket sjukersättning och bostadstillägg. Däremot blir det inget åtal för att Kis utgivit sig för att vara läkare. Det brottet har redan hunnit preskriberas.

Magdolna Kis har hela tiden varit mycket sparsam med sina uttalanden i media. Enligt hennes meritförteckning är hon utbildad vid Marlborough University i England, ett lärosäte som de brittiska utbildningsmyndigheterna aldrig har hört talas om.

– Jesper Jerkert

 

2004-09-17

Örtblandning inte ofarlig
PC-SPEC, en kinesisk örtblandning som sägs ge “en frisk prostata” har kunnat säljas fritt som kosttillskott i USA, rapporterar Washington Post den 5 september 2004. På preparat med denna klassifikation ställs inga krav på tester. Vad männen som åt PC-SPEC inte visste var att medlet bland annat innehöll syntetiskt östrogen i så höga koncentrationer att de utvecklade kvinnliga former. Dessutom innehöll medlet warfarin, ett råttgift, för att förebygga de blodproppar männen annars skulle ha fått.

– Aija Sadurskis

 

2004-09-09

Serbisk kreationism
[Reviderad 2004-09-10, 2004-09-17]

BBC rapporterade i början av september att Serbiens minister för utbildning och idrott, Ljiljana Colic, beordrat landets skolor att hoppa över undervisningen om livets evolution under läsåret 04/05. I framtiden, sade Colic, skulle evolutionen bara presenteras för Serbiens skolelever i samband med undervisning i kreationism. “Båda teorierna är lika dogmatiska”, hävdade ministern.

Colic är filolog och har varit verksam vid universitetet i Belgrad. Hon var tillsammans med nuvarande premiärministern Kostunica en av grundarna av Demokratiska Partiet och har starka band till serbisk-ortodoxa kyrkan.

Ordern väckte starka protester. Landets lärarkår var chockad, särskilt som det till nyligen inte ens förekom religionsundervisning i serbiska skolor. Efter bara några dagar kom dock enligt Reuter kontraorder. Biträdande kulturministern Milan Brdar meddelade generat vid en presskonferens att Colic var bortrest och att regeringen beslutat återinföra evolutionen på läroplanen.

Den inflytelserike biskop Ignjatije förklarade att Darwin talat om hur människan hänger ihop med resten av naturen. “Det sammanhanget får ingen bortse från, inte ens vi teologer”, sade biskopen.

– Martin Rundkvist

 

2004-09-08

Slut på friden för Storsjöodjuret
DN rapporterar 2004-09-08 att Storsjöodjuret, som varit fridlyst sedan 1986, nu får sin fridlysning hävd efter att Miljödomstolen konstaterat att det saknas belägg för odjurets existens. Jämtlands läns länsstyrelse genmäler att “Vi ifrågasätter inte att Storsjöodjuret finns, för det är ju självklart, men vi måste följa lagarna”.

Artikeln kan läsas i sin helhet på DN:s hemsida.

– Dan Tilert

 

2004-09-08

Tankeläsare förnekar hokus pokus
Henrik Fexeus från Bagarmossen är på fritiden underhållare, står på scen och läser publikens tankar. Han hävdar dock inte att han har några övernaturliga förmågor: “Om det inte lät så tråkigt skulle jag kalla mig psykologisk illusionist”, sade han i september till lokaltidningen Mitti Nacka. “Att intuitivt förstå hur människor tänker är inte övernaturligt. Det handlar om att iaktta och lyssna. Och om att manipulera personen framför dig till att ge tecken som avslöjar. Jag har övat upp min förmåga till det”. Till sina förebilder räknar Fexeus britten Derren Brown.

Fexeus föreställning heter Mind Melt och gavs i september på Nacka kommuns kulturcentrum Dieselverkstaden. Hans vanliga jobb är på en gång helt följdriktigt och djupt oroande: Henrik Fexeus arbetar med marknadsföring.

– Martin Rundkvist

 

2004-09-03

Mer om den stora oredan vid Ales stenar
Folkvett har tidigare skrivit om kalabaliken vid Ales stenar i Skåne, där Riksantikvarieämbetets information utsätts för envis konkurrens av grupper som förespråkar en strikt arkeoastronomisk förklaring av skeppssättningen. När undertecknad i somras besökte området visade det sig att Riksantikvarieämbetets skyltar bara var på svenska. Detta är olyckligt eftersom andelen utländska besökare är stor, och den enda information som då finns lätt tillgänglig för dessa besökare är de skyltar på engelska som arkeoastronomins förespråkare satt upp. Påringning hos Riksantikvarieämbetet gav svaret att man är medveten om problemet och sedan en tid är i besittning av ett stort antal informativa broschyrer på svenska, engelska och tyska som egentligen redan skulle ha satts upp på plats. Rent praktiska problem hade dock satt käppar i hjulet, men man sade att det var på gång att lösas. Bättre lycka nästa sommar!

– Dan Tilert

 

2004-08-26

Nätastrolog behöver ingen utbildning
I augusti sökte stockholmsföretaget Tocca Affärskonsult AB via Arbetsförmedlingen en astrolog till en ny “konsumenttjänst” på Internet. Den sökande skulle “ha god datorvana, vara flexibel och öppen för nya möjligheter”. Några särskilda astrologiska kvalifikationer krävdes dock inte: “Fördel om du har dokumenterad utbildning inom astrologi, dock inget krav”. Av detta kan man kanske sluta sig till att Toccas ledning är skeptiker som insett att relationen mellan horoskopet och konsumentens framtid är slumpmässig. I det läget är det förstås förnuftigt att rekrytera personal utan fördyrande utbildningsmeriter.

– Martin Rundkvist

 

2004-08-20

Avhoppare berättar om new age
I Skeptical Inquirer May/June 2004 finns en mycket intressant artikel skriven av Karla McLaren, som under många år var new age-förespråkare och skrev flera böcker om auror m.m. Hon berättar hur hon långsamt blev mer och mer skeptisk för att till slut bryta med new age-rörelsen. Hennes artikel handlar framför allt om hur svårt detta var, och vilka stora kulturella skillnader som finns mellan new age och skeptikerrörelsen. Artikeln innehåller även några allmänna iakttagelser om new age, till exempel:

Vi säger gärna att vi välkomnar mysterier i new age-kulturen, men det är kulturell självhävdelse och det är helt fel. Egentligen kan vi inte alls tolerera mysterier. Allt, från det minsta enskilda göromål till vår planets övergripande utveckling har en specifik metafysisk eller mystisk orsak. Enligt min åsikt är denna oförmåga att tolerera mysterier ett direkt resultat av att min kultur förkastar intellektet. En av de mest skrämmande sakerna med att klara av att tänka skeptiskt och kritiskt är att så många frågor inte har tydliga svar. Skeptiker och kritiska tänkare skapar inte svar bara för att hålla sin ångest i schack.

Hela artikeln finns utlagd på nätet.

– Jesper Jerkert

 

2004-08-09

Landmark lämnar Sverige
Landmark Education, ett amerikanskt företag som anordnar kurser i personlig utveckling, lägger ner verksamheten i Sverige, uppger DN2004-06-08. Orsaken är ett kraftigt minskat intresse för kurserna. Det torde hänga samman med flera kritiska reportage om kurserna i olika massmedier, bl.a. i TV4. Kritikerna menar att kurserna liknar extatiska väckelsemöten och huvudsakligen går ut på att värva nya kursdeltagare eller att deltagarna ska utföra annat gratisarbete åt Landmark. Flera fall av psykiska sammanbrott har förekommit hos personer som genomgått Landmarks kurser.

– Jesper Jerkert

 

2004-08-09

Antroposofisk medicin ej undersökt
I en systematisk översikt över prövningar av mistelextrakt mot cancer, däribland det antroposofiska paradläkemedlet Iscador, drog E.Ernst och K. Schmidt slutsatsen att mistelns cancerläkande egenskaper ännu är obevisade (International Journal of Cancer 107, 262-7, 2003).Ur detta följer förstås inte att antroposofisk läkekonst som helhet är ineffektiv, särskilt inte som patienter på antroposofiska sjukhusbrukar utsättas för ett helt paket av behandlingsmetoder: massage, olika naturläkemedel, speciell diet, konstterapi, eurytmi. Kanske kan kombinationen av alla dessa metoder vara effektiv? Ernst har gjort ytterligare en systematisk översikt för att undersöka just detta (Wiener Klinische Wochenschrift 116, 128-30, 2004). Resultatet blev att inte en enda studie kunde inkluderas i översikten. Det finns helt enkelt inga studier av den antroposofiska medicinen som helhet, åtminstone inte av godtagbar kvalité. “Frågan om antroposofisk medicin gör mer nytta än skada kan för närvarande inte besvaras”, sammanfattar Ernst. Man kan väl också uttrycka det så, att antroposofisk medicin – som funnits i drygt 80 år – tyvärr har fått förespråkare som inte är intresserade av att vetenskapligt undersöka det hela.

– Jesper Jerkert

 

2004-07-29

Lillfingermassage mot trötthet
Shiatsu-stimulans kallas en kur mot trötthet som utgår ifrån höger lillfinger. Detta kan man läsa i Aftonbladets bilaga Kropp och själ (27/7). “Kläm den yttersta lillfingerleden på höger hand mellan vänstra handens tumme och pekfinger. Tryck till och öka trycket gradvis. Håll kvar i 20 sekunder, släpp sedan långsamt greppet. Vänta i tio sekunder och upprepa sedan upp till fem gånger” lyder instruktionen.

Enligt Nationalencyklopedin är shiatsu ett betydligt vidare begrepp, teoretiskt och praktiskt mycket nära besläktat med akupressur.

För lillfingerkuren kan viss värk i lillfingret nämnas som negativ bieffekt.

– Johan Sperling

 

2004-07-12

Bigfoot-bluff avslöjad
Det mest berömda beviset för Bigfoots existens – den amerikanska motsvarigheten till snömannen – är en minutlång filmsekvens tagen av Roger Patterson vid Bluff Creek (!), Kalifornien, 1967. Filmen visar en apliknande varelse som tittar över axeln mot kameran och sedan försvinner in i vegetationen.

Efter sex års efterforskningar redovisar nu Greg Long i boken The Making of Bigfoot: The Inside Story (2004) starka indicier för att filmen är en bluff. Long har helt enkelt hittat personen som bar apdräkten. Bob Hieronimus heter han, och han beskriver hur Patterson och kollegan Bob Gimlin bad honom bära dräkten, som var gjord av konstpäls. Dräktens huvud var gjort med en amerikansk fotbollshjälm som grund, och Hieronimus bar även axelskydd för att bli större. Long har även intervjuat flera andra som bekräftar Hieronimus berättelse, bl.a. hans mamma som såg dräkten i en väska dagen därpå, hans då åttaårige brorson som lekte med dräkten, och hans två bröder. Även andra människor såg dräkten strax efter inspelningen: det verkar ha varit allmänt känt i trakten att filmen var en bluff och att Hieronimus var personen i dräkten. Flera personer säger spontant att man omedelbart kan se att varelsen går på samma karakteristiska sätt som Hieronimus. En teknisk detalj som ytterligare stödjer avslöjandet är att varelsens ena öga blixtrar till på en filmruta. Ögat reflekterar ljus på ett sätt som borde vara omöjligt för organiskt material. Och faktum är att Hieronimus ena öga är konstgjort, av glas.

(Skeptical Inquirer July/Aug 2004, s. 35-40.)

– Jesper Jerkert

 

2004-07-12

Dödsfall vid exorcism
I augusti 2003 dog åttaårige Terrance Cottrel Jr när medlemmar i Faith Temple Church of the Apostolic Faith i Milwaukee, Wisconsin, försökte driva ut onda andar som ansågs orsaka hans autism. Flera vuxna personer höll honom hårt insvept i tyg, och det har framkommit att predikanten som ledde utdrivningen tidvis låg med hela sin kroppstyngd mot Cottrel. Pojken dog av kvävning orsakad av alltför stort tryck mot bröstet.

Dödsfallet är tyvärr inte unikt ens i USA:

  • 1995: Medlemmar i Jesus-Amen Ministries i San Francisco slog Kyung-A Ha så illa att hon dog vid ett försök att driva ut demoner.
  • 1996: En 53-årig koreanska i Glendale, Kalifornien, dog efter att ha blivit slagen och sparkad i flera timmar av tre män, varav en var hennes make som var präst, och en annan var befattningshavare i Glendale Korean Methodist Church. Kvinnan hade godkänt utdrivningen.
  • 1997: En femårig flicka i Bronx, New York, dog efter att hennes mor och mormor tvingat henne att dricka en giftig blandning innehållande ammoniak, vinäger och olivolja. Efteråt hade kvinnorna bundit henne och tejpat för flickans mun. Kvinnorna försvarade sig med att de försökte förgifta en demon.
  • 1998: Efter flera timmars utdrivningsförsök kvävdes 17-åriga Charity Miranda i Sayville, New York, till döds när hennes mor och syster med en plastpåses hjälp försökte bli av med en demon.

(Skeptical Inquirer Nov/Dec 2003, s. 11.)

– Jesper Jerkert

 

2004-07-12

Prins Charles förvillar
En av de märkligaste ovetenskapliga kurerna mot bröstcancer är Gerson-terapi, som bl.a. innefattar kaffelavemang och stora mängder morotsjuice (se notis i Folkvett 3/2001, s. 64-65). I Storbritannien är Prins Charles en varm anhängare av diverse icke-fungerande medicin, däribland Gerson-terapi. Bröstcancerforskaren prof. em. Michael Baum ber i ett öppet brev till Charles att denne ska utöva sin makt med “extrem försiktighet” när det gäller rekommendationer till patienter med livshotande sjukdomar om att använda obevisade metoder. “Det ligger i Er världs natur att vara omgiven av lismare, inklusive medlemmar i det medicinska samfundet som är sugna på att bli omnämnda i gratulationslistan vid drottningens födelsedag, och som hela tiden stödjer vad de antar vara Era förutfattade meningar. Sir, de beskyddar Er!” Hela Baums brev publicerades i British Medical Journal vol. 329 (2004), s. 118.

– Jesper Jerkert

 

2004-07-04

Telefonhäxor sökes
Den som vill tala med en häxa kan ringa Häxligan AB i Skogås utanför Stockholm. Samtalet kostar 18,90 kronor per minut. “Hos Häxligan kan du få lite tips och idéer hur du kan gå tillväga, vilka magiska riter du kan utföra, vilka brygder att koka osv. Men även kan du få veta vad som händer i framtiden, hur du skall kunna stärka din egen kraft, tala med djuren, eller kanske en ande?”, står det på företagets hemsida.

Tydligen är det ont om kvalificerade häxor, för Häxligan AB har i rekryteringssyfte kontaktat arbetslösa kvinnor i övre medelåldern som registrerat sig i Arbetsförmedlingens sökandebank. Då dessa kvinnor inte tidigare sysslat med trolldom utan arbetat bl.a. som kontorister har några reagerat med missnöje på erbjudandet, rapporterade DN 3 juli.

Om telefonhäxornas råd inte ger önskad effekt behöver det dock inte bero på att de saknar erfarenhet på området. “Ibland fungerar inte riterna med en gång. Det kan bero på att du är okoncentrerad, blockerad eller att du har missat något i din magiska rit. Det är då ingen ide att du utför samma rit igen dagen efter eller så. Du måste låta tid gå, innan du kan utföra en ny och det skall vara en ny, med en ny besvärjelse tex. även om innebörden är den samma.”

– Martin Rundkvist

 

2004-07-03

Död nobelpristagare ger presskonferens
Poesitidskriften Casagrande hyllar nobelpristagaren Pablo Nerudas 100-årsdag den 12 juli genom att hålla presskonferens i Santiago med ingen mindre än jubilaren själv – trots att han varit död i över 30 år. Detta meddelar tidningen Metro i en notis (2/7). “Pablo Neruda direkt från andra sidan” kallas spektaklet, där alla besökare ska kunna ställa frågor till Neruda. En spiritist ska stå för kontakten.

– Johan Sperling

 

2004-06-27

Skånska lärare får ovetenskaplig fortbildning
Vellinge kommun har under fem fortbildningsdagar skickat sina lärare till kursen “Human Dynamics”, rapporterar Margareta Edling för tidningen Skolvärlden (nr 2/2004), organ för Lärarnas Riksförbund. Utbildningen är skapad av amerikanen Sandra Seagal, och bygger på att människan kan delas in i olika grundtyper baserade på tre grundläggande principer i det mänskliga psyket: det emotionella, det mentala och det fysiska. En personlighetstyp, t.ex. en “emotionell-mental” typ, kommer till uttryck i personens gester, rörelser och samtalsämnen. För just denna typ ska t.ex. orden börja, idé, direkt och rättvis vara extra betydelsefulla, skriver Edling. LR:s skyddsombud i Vellinge, Lars Hemzelius, är mycket kritisk och menar att det finns många fortbildningskurser att välja på som vilar på vetenskaplig grund. Anmärkningsvärt är att en av kommunens rektorer arbetar som utbildare inom Human Dynamics. På ett par skolor är utbildningen också ett lönekriterium. Lars-Ingvar Ljungman, nämndordförande i Vellinge, försvarar dock valet av fortbildning och hävdar att man aldrig kan få alla deltagare nöjda. “En del får man ta med en nypa salt, men det är icke desto mindre ett intressant innehåll” menar han.

Artikeln kan läsas i sin helhet på Skolvärldens hemsida. (Gör en sökning på Human Dynamics.)

– Johan Sperling

 

2004-06-27

DN sågar Chopra
Deepak Chopras senaste bok, Att välja glädjen, klingade inte an hos DN:s recensent Gabriella Håkansson (16/5 2004). “För den kritiskt sinnade och historiskt skolade är det en ren och skär plåga att ta del av Deepak Chopras motbjudande lögner” skriver hon, och varnar samtidigt för synkronodestiniteten, ett av bokens viktigaste begrepp. “En av de mest vanliga vanföreställningarna hos sjuka psykotiker […] är att det finns dolda korrespondenser mellan till synes slumpartade incidenter. Det intensiva sökandet efter mönster leder inte sällan till paranoia” konstaterar Håkansson. Att välja glädjen är utgiven av förlaget Forum.

Recensionen kan läsas i sin helhet på DN:s hemsida.

– Johan Sperling

 

2004-06-27

Aftonbladet: “Astrologi är vetenskap”
Ovanstående kunde man läsa i Aftonbladets nätupplaga måndag den 17 maj 2004. Aftonbladet citerar i sin tur Times online som rapporterar om en ansedd och respekterad brittisk astronom, Percy Seymour, som i en nyutkommen bok hävdar denna ståndpunkt. Detta är ju inte konstigare än att det i Sverige finns en geolog som tror på slagrutor men man blir ändå lite nyfiken på hur och varför.

P.A.H. Seymour återfinns mycket riktigt i vetenskapliga databaser med både publicerade och citerade arbeten. Letar man efter publicerade böcker visar det sig att han också publicerat böcker i pseudovetenskapliga ämnen som astrologi och det paranormala, åtminstone sedan sent 80-tal, delvis på eget förlag. Den nu aktuella boken heter The Scientific Proof of Astrology: Tune into the Music of the Planets (Quantum, 2004). På Internet kan man också hitta en intervju med Seymour med titeln “The Magus of Magnetism: An Interview with Dr. Percy Seymour” (ur The Mountain Astrologer 1998). Huvudpunkten verkar vara att Seymour anser sig kunna förklara astrologiska effekter med kosmiska magnetfält och deras resonansfrekvenser. Just solsystemets magnetfält har varit ett av Seymours seriösa forskningsområden. Den grundläggande frågan om vad det är som finns att förklara besvaras av Seymour med hänvisning till M. Gauquelins arbeten. Det är alltså en enda persons vaga, kritiserade och delvis motbevisade studier (se Astrology: True or False?, R.B. Culver & P.A. Ianna, Buffalo, NY, 1988), som åberopas av Seymour som vetenskaplig grund för astrologin.

Enligt Seymours teorier påverkar de planetära magnetiska signalerna nervsystemet hos fostret i mammans livmoder och därmed är astrologin bevisad. Seymour hävdar att astronomikollegorna inte har en korrekt vetenskapsfilosofi och att deras avvisande av astrologin är bigotteri. Sammanfattningsvis består Seymours vetenskapliga beviskedja för astrologin av tre länkar: 1) Gaquelins statistik, 2) planetära magnetfält växelverkar med solens och skapar resonanser, 3) dessa påverkar fostrets nervsystem. Det finns inte någon vetenskaplig konsensus om någon av dessa länkar utan snarare tvärtom. Det är svårt att säga vilken som är svagast men kanske den tredje. Att vi alls skulle påverkas av dessa extremt små effekter är osannolikt och skulle fordra stark empirisk evidens för att bli det minsta intressant. Man kan nog lugnt säga att det är Percy Seymour som inte arbetar med en sund vetenskapsfilosofi.

– Hanno Essén

 

2004-06-27

Feng shui i DN
I en annons i DN 2004-05-19 inbjuds till seminarier och workshops om feng shui med föredragshållaren Karen Kingston. Annonsen har liksom en av Kingstons böcker rubriken “Rensa i röran med Feng Shui”. DN subventionerar entréavgiften för dem som har DN-kort, 1150 kronor för två personer i stället för 1500.

Feng shui (uttalas ungefär “fang sju-ej”) är en av många pseudovetenskapliga new age-inspirerade läror som ivrigt använder begreppet energi, dock utan att tala om vad det innebär. Därmed kan de som utger sig för att vara feng shui-mästare godtyckligt påstå vad de vill. Som så ofta hänvisas till lärans flertusenåriga existens som om detta skulle legitimera dess utövande (vad visste människan om energi för 3 000 år sedan?). Feng shui används framför allt inom heminredning och arkitektur och riktar sig till köpstarka konsumenter utan allmänbildning i fysik. Kunderna föreslås ändra sin möblering för att förbättra flödet av den odefinierbara och omätbara energin. Allt detta kostar givetvis pengar, ofta mycket pengar. Exklusiva böcker och flashiga inredningsmagasin utger sig för att tillämpa feng shui, men läsaren får aldrig någon förklaring till det mystiska energibegreppet.

På Google får man över 18 000 träffar på föredragshållarens namn och 1,2 miljoner träffar på feng shui. Nästan alla dessa sväljer läran med hull och hår. Det är inte lätt att hitta några kritiska röster, men de som finns är desto mer avslöjande, se exempelvis här. Det är bara att hoppas att DN:s chefredaktör kan “rensa i röran” som uppenbarligen råder på den redaktion som vill locka tidningens läsare till bluffevenemanget.

– Dan Larhammar

 

2004-06-27

Ideologisk psykoterapi?
Dagens Nyheter (24/6 2004) intervjuade Rickard Östergren, som studerar på psykologprogrammet vid Linköpings universitet. Tillsammans med en grupp kurskamrater bedriver han fritidsstudier i kognitiv beteendeterapi. Det vetenskapliga stödet för denna metod är avsevärt bättre än för de s k psykodynamiska terapier som dominerar i universitetets undervisning. “Det vi haft om KBT under de fyra år jag gått på universitetet är tre eller fyra föreläsningar, och institutionens företrädare tar mer eller mindre avstånd från vetenskapligt utvärderade metoder” säger Östergren, och fortsätter: “Mitt intryck är att institutionen drivs mer av en psykodynamisk ideologi än av ett forskningsintresse.” En privat psykologgrupp i Linköping, Psykologpartners W&W, har ställt upp och håller gratis kvällsföreläsningar för studenterna om kognitiv beteendeterapi.

I samma artikel konstateras att psykodynamiska inriktningar dominerar i svensk psykoterapi, trots att behandlingsforskning entydigt visar att de har sämre resultat än den kognitiva beteendeterapin. Av landets 4500 legitimerade psykoterapeuter har bara drygt 150 utbildning i kognitiv beteendeterapi.

– Sven Ove Hansson

 

2004-05-17

Siare sökes
“Kan du se in i framtiden? Har du vana av att spå din omgivning? Har du en telefon? Vill du arbeta hemifrån? Har du svarat ja på ovanstående frågor och dessutom gillar att prata i telefon så är detta det perfekta sommarjobbet för dig.” Så inleds en annons där inte mindre än 12 platser utlyses över sommaren hos företaget Tarot Queens AB i Sorunda söder om Stockholm. Mer specifikt söker de “ett antal kunniga spådamer/spåmän, runtolkare, Iching utövare och astrologer för att kunna tillgodose våra kunders behov”.

– Jesper Jerkert

 

2004-04-19

Sista spiken i Kensingtonstenen?
Den s.k. Kensingtonstenen, en stenhäll med runinskrift hittad i Minnesota 1898, berättar om skandinavisk närvaro i området 1362. Stenen har av en enig forskarkår dömts ut som förfalskad, huvudsakligen av språkliga skäl. Några amatörforskare tror dock på stenens äkthet, och de har under senare år fått en hel del hjälp att föra ut sina teorier genom journalisten Lars Westman, som skrivit många artiklar i Vi.

Runorna på stenen är säregna, och typen är inte känd från någon annan medeltida källa. Däremot förekommer runvarianten på ett ok från Dalarna från 1907. Kritiker har menat att detta visar att även Kensingtonstenen är sentida, men alldeles säker har man inte varit – okrunorna kan i princip vara efterapningar av de publicerade stenrunorna. Nu har dock runvarianterna återfunnits på några ark daterade 1883 och 1885, efterlämnade av Edward Larsson (1867-1950), som var från Dala-Floda och som i sin ungdom var kringvandrande gesäll. Larssons runor visar stor likhet med Kensingtonstenens, och stenentusiasterna måste därmed välja mellan två möjligheter: (1) Larsson har kommit över en 500 år gammal runtyp som i övrigt är okänd i Skandinavien och som bara finns bevarad på Kensingtonstenen. (2) Runskrift av Kensingtontyp har förekommit i Sverige in på 1800-talet och var känd för den skandinaviska invandrare som högg stenen i Minnesota.

Edward Larssons runor behandlas i två artiklar av Tryggve Sköld i Daum-katta 2003, s. 5-11. Tidskriften utges av Dialekt-, Ortnamns- och Folkminnesarkivet i Umeå.

– Jesper Jerkert

 

2004-04-15

Vetenskapligt bevis: Antroposofiskt intresserade står ut med antroposofi!
Ett koppel svenska forskare har i Acta Oncologica publicerat en artikel med innebörden att bröstcancerpatienter som frivilligt sökt sig till den antroposofiska Vidarkliniken upplevde större livskvalitetsförbättring än patienter som fick konventionell vård. Den specifikt antroposofiska behandlingen bestod i naturläkemedel, diet, konstterapi, eurytmi, massage och vattenterapi. Studien gjordes med hjälp av matchade par och var således varken randomiserad eller blindad. Skillnaderna var inte speciellt stora mellan grupperna. Bortfallet var stort i Vidar-gruppen, vilket kan betyda att de som inte trivdes där hoppade av. Om vi bortser från bortfallsproblematiken berättar studien alltså något som inte förefaller överraskande: att patienter som frivilligt söker sig till antroposofisk medicin också står ut med det som den antroposofiska medicinen erbjuder. Undertecknad gissar att somliga landstingspolitiker med positiv inställning till ovetenskaplig medicin kommer att hänvisa till studien och låtsas att den ger stöd åt helt andra påståenden.

(M. Carlsson m.fl., Acta Oncologica 43(1), 2004, s. 27-34. Abstract)

– Jesper Jerkert

 

2004-04-08

Sakkunniga utsedda i Lund
Tre personer har utsetts till sakkunniga för att granska meriterna hos de sökande till professuren i psykologi inkluderande parapsykologi och hypnologi vid Lunds universitet. De tre är prof. em. Sven Carlsson, Göteborg, prof. Henry Montgomery, Stockholm, och prof. Jessica Utts, UCLA, USA. Carlsson är professor i psykologi och har, enligt sin hemsida, forskat om tandvårdsrädsla och kronisk smärta. Montgomery är också professor i psykologi, och har forskat om mentala processer som har att göra med människors värderingar, attityder och beslut, enligt denna sida. Undertecknad känner inte till att Carlsson eller Montgomery skulle ha någon forskningserfarenhet av parapsykologi eller hypnologi. Den tredje sakkunniga, amerikanskan Jessica Utts, är professor i statistik och har skrivit en hel del om parapsykologi. Hon måste sägas tillhöra det troende lägret.

– Jesper Jerkert

 

2004-04-07

Urban myt om antiperspirant och bröstcancer
En ny våg sprids av ett e-brev som påstår att antiperspirant mot svett i armhålorna orsakar bröstcancer. Detta e-brev har cirkulerat sedan 1999 och påståendet finns på otaliga av webbsidor. Uppgifterna sägs komma från forskaren Gabriela Casanova Larrosa som ibland anges vara verksam i “den orientaliska republiken Uruguay”. Det är tveksamt om denna forskare existerar och hon har i vart fall inte publicerat några vetenskapliga studier av antiperspirant och bröstcancer. Redan i september 2000 varnades för dessa falska rykten i Journal of the National Cancer Institute (vol. 92, s. 1469-71). I oktober 2002 kommenterades i samma tidskrift (vol. 94, s. 1578-80) ryktena av Dana K. Mirick och medarbetare från Fred Hutchinson Cancer Research Center i Seattle. Deras studier kunde inte finna något stöd för hypotesen om ett samband mellan antiperspirant och bröstcancer (se denna länk). En studie gjord av K. G. McGrath i Chicago, publicerad i European Journal of Cancer Prevention i december 2003, drog slutsatsen att antiperspirant/deodorant skulle kunna spela en roll i bröstcancer i samband med rakning av armhålorna, men denna studie saknar kontrollgrupp och har ett bortfall på över 80% vilket gör alla slutsatser meningslösa. En varning för det falska ryktet finns hos Läkemedelsverket (se här) liksom hos Norges Apotekerforening (se här). Se även artikel i GöteborgsPosten 2004-03-30.

– Dan Larhammar

 

2004-04-06

Femman fortsätter förvilla
“Kanal 5 (…) gav dumheten en nytt ansikte. I ‘Tidigare liv’ skickade Pontus Gårdinger, med hjälp av lite hokuspokus-hypnos, konstnären Ernst Billgren tillbaka i tiden. Billgren visade sig ha varit dansk soldat på 1400-talet och dansk snapphane på 1500-talet. Helt otroligt, eller hur? Man undrar hur det kan gå till. Det verkar dessutom ha varit Billgren som låg bakom bortförandet av Mora sten, Per Jönsen hette han på den tiden. Den riktige Jönsen är väl ändå den som kläckt den här programidén och det tv-geni som bestämt sig för att sända det. Hundra procent humbug.”

(Johan Croneman i en tv-krönika i DN 2004-04-06)

– Jesper Jerkert

 

2004-04-06

Försenat aprilskämt om alternativmedicin i DN
I DN Söndag 2004-04-04 berättar redaktören för avdelningen Hälsa, Astrid Johansson, hur man hos massören Ulf Kilman för 900 kronor kan bli undersökt på följande sätt: “[Ulf Kilman] lägger små glasrör med vätskor, som han kallar för markörer, på Katarinas mage. Katarina får blunda och titta och blunda igen, hålla fingrarna i olika positioner. Och gång på gång mäter Ulf armarnas och benens längd , kontrollerar om de är lika långa. Ibland är de det, ibland inte säger han.” Undersökningen är typisk för den icke-vetenskapliga läran kinesiologi. Kinesiologer tänker sig att alla skelettmuskler i kroppen har någon koppling till inre organ och endokrina körtlar. Kilman använder den typiska pseudovetenskapliga jargongen: spåra blockeringar i kroppen, sjukdom är en brist på balans, hjälpa kroppen att läka sig själv. Men så är han också utbildad på Axelsons Gymnastiska Institut. Verksamheten rättfärdigas med att det i Tyskland finns läkare som arbetar med kinesiologi (säg den alternativmedicinska lära som inte används av någon läkare någonstans) och att simmarstjärnan Lars Frölander blev av med sin klorallergi tack vare Kilmans ordination av selen. Kilman beskriver klor som ett gift men nämner inget om att även selen är giftigt i höga doser och att kroppen behöver mycket mer klor än selen för sin normala funktion. Det är betecknande att Kilman kontrollerar hur långa klientens ben och armar är, men inte om hon fått lång näsa.

– Dan Larhammar

 

2004-03-26

Hjärngympa
Uttrycket “gnugga geniknölarna” har fått en bokstavlig tolkning på Friskispressens hemsida. Under rubriken “Träna dig smartare” hävdas där på fullt allvar att man får bättre minne och hörsel genom att gnugga öronen, dvs genom att “rulla ut ytteröronen uppifrån och ned 3-4 gånger”. Töjning av vadmusklerna påstås ge bra integration mellan främre och bakre delen av hjärnan. Inlärningsförmågan sägs underlättas om man håller armarna och fötterna i kors samt placerar tungan mot gommen under några minuter. Genom att tänka på, se på och göra kryss väcks hjärnan till liv och ger tillgång till mer av hjärnkapaciteten. Dessa idéer presenteras i Friskispressen av författaren Lena Holmsäter som intervjuat Susanne Wolmesjö, lärare på Bosöns Idrottsfolkhögskola, som hänvisar till hemsidan för Brain Gym. Organisationens namn är ett registrerat varumärke och den säger sig representera International and Educational Kinesiology. Den alternativmedicinska läran kinesiologi grundades av George Goodheart Jr (http://www.icak.com/biograph/goodheart.html) på 1960-talet och är en blandning av kiropraktik och traditionell kinesisk medicin och utgår från att flödet av den mystiska energikraften chi i kroppens tänkta system av akupunkturmeridianer på något sätt avspeglar musklerna. När flera pseudovetenskapliga läror på detta sätt förenas uppstår ljuv komik. Med tanke på bristen på evidens och logik bakom påståendena tycks hjärngympan inte haft någon effekt på lärans förespråkare.

– Dan Larhammar

 

2004-03-19

Kristen annektering av Astrid Lindgren
Journalisten Arne Reberg har utgivit boken Du och jag, Astrid. En andlig historia (Libris, 2004), där Astrid Lindgrens böcker tolkas kristet. Enligt en mycket kritisk anmälan av Lena Törnqvist i DN 2004-03-15 vimlar Rebergs bok av uppgifter som inte kan beläggas, och de påståenden som kan kontrolleras är de ofta felaktiga. Reberg säger sig t.ex. ha haft en omvälvande upplevelse av en Madicken-berättelse när han var 14 år. Törnqvist skriver: “Men den episod han refererar till ingår i ‘Madicken och Junibackens Pims’, som utkom 1976. Då var Reberg, född 1939, 37 år! Även ‘Bröderna Lejonhjärtas’ livsavgörande betydelse för Rebergs tidiga utveckling kan ifrågasättas då man upptäcker att han var 34 år då boken gavs ut! Som tioåring rymmer han hemifrån och sitter i en grotta vid Svartån och sjunger för sig själv (s 138). Men sången han sjunger, ‘Pippis sjörövarsång’ är från 1970. Den period då han bar Emils ‘mysse och bysse’ (s 49) infaller enligt samma tideräkning då han var 24. Exemplen kunde mångfaldigas.”

Reberg hävdar att Lindgren egentligen var kristen, trots att hon gång på gång offentligt sade sig vara humanist och agnostiker. Törnqvist avslutar sin artikel: “[Boken] är troligen menad som en hyllning till Astrid Lindgren. Tyvärr har den fått rakt motsatt effekt och kränker allvarligt Astrid Lindgrens personliga integritet. För det bär inte författaren ensam skulden – också ett förlag måste ta ansvar för sina böcker. Den här boken borde aldrig ha givits ut.”

– Jesper Jerkert

 

2004-03-05

Till den psykiska kirurgins försvar
Göran Brusewitz, ordförande för Sällskapet för Parapsykologisk Forskning, blev inte så imponerad av James Randis föredrag i Stockholm. Randi har ju bl.a. visat att s.k. psykisk kirurgi kan utföras som ett illusionsnummer, men Brusewitz är inte övertygad: “Det har nämnts att blodet skulle kunna döljas i ampuller i handen, vilka ‘mediet’ kan tillföra när han hämtar papper för att torka upp. Det är möjligt att Randi skulle kunna utföra tricket på det sättet, men frågan är om man kunnat visa att dessa ‘kirurger’ faktiskt gjort så. Rymmer ampullerna så mycket att det motsvarar det som kommer fram? Kan de dölja så många ampuller som behövs, utan att det syns? Dylika frågor måste besvaras innan man kan avfärda psykisk kirurgi som bluff och trolleritrick” (Sökaren 2/2004, s. 17).

Detta är ett utmärkt exempel på omvänd bevisbörda. Att det skulle vara möjligt att tränga in i en patients buk med bara händerna, utföra operationer och sedan blixtsnabbt få öppningen att läka så att intet spår syns, är ett fantastiskt påstående. Ingen har demonstrerat en sådan förmåga under kontrollerade former, och därför finns ingen anledning att tro att det rör sig om något annat än ett illusionsnummer. Att Randi demonstrerat hur tricket kan utföras är bara ett skeptiskt bonusargument. Bevisbördan ligger på de psykiska kirurgerna och deras anhängare.

– Jesper Jerkert

 

2004-02-29

Osakliga beskyllningar
Soul Travel Magazine, en nättidning med till ca 95% pseudovetenskapligt material, har låtit publicera en anonym artikel i vilken flera häpnadsväckande felaktigheter förs fram. Artikeln är en kommentar till ett program i TV3 där olika rutgängare filmades med dold kamera när de pekade ut s.k. currylinjer. Det kanske mest uppseendeväckande påståendet är att representanten från Vetenskap och Folkbildning (eller “Folkbildning och Vetenskap”, som det står i artikeln) skulle vara en “icke påläst knäppskalle”. Låt gå för knäppskalle, men “icke påläst” stämmer inte – se denna sida.

[Tillägg 2004-03-05: Efter några dagar tog Soul Travel bort artikeln.]

– Jesper Jerkert

 

2004-02-29

Sune Nordwall på krigsstigen
En förening som Vetenskap och Folkbildning skaffar sig fiender. En av de mest offensiva just nu är Waldorfläraren Sune Nordwall, som på sin hemsida fyrar av en rad anklagelser mot VoF. Det hela har sin grund i antologin Antroposofin – en kritisk granskning, som VoF gav ut 2003. Nordwall har höga tankar om Rudolf Steiner, och vill därför försvara honom mot VoF:s kritik. Mer specifikt så har Nordwall hittat ett fel i Peter Staudenmaiers bidrag, som handlar om antroposofins raslära. Nordwall har funnit att Steiner aldrig använde ett visst begrepp i ett visst föredrag, fastän Staudenmaier påstår detta. Denna typ av faktafel finns i alla typer av texter, såväl akademiska som icke-akademiska. De uppkommer i regel genom slarv eller genom att man litat på en felaktig uppgift i en sekundärkälla. Nordwall har inte angivit några skäl för att just detta fel skulle ha något annat ursprung. Trots detta kallar han felet “historieförfalskning”, och hans anklagelse, kryddad med en stor mängd invektiv, är alltså att VoF sprider historieförfalskningar.

Men var och en som förstår innebörden i begreppet “historieförfalskning” vet att detta är något mycket allvarligare än att bara ha fel. Felet ska vara medvetet gjort, och mer konkret brukar man med “förfalskning” syfta på en artefakt, alltså ett föremål eller en urkund som man påstår är något annat än det är. Att t.ex. ge ut en påhittad bok och påstå att Rudolf Steiner skrivit den vore förfalskning. Det aktuella felet är inte i närheten att ha med historieförfalskning att göra. Felet i texten ändrar ingenting när det gäller den övergripande bilden av Steiners raslära.

Det kan tilläggas att Sune Nordwall aldrig har tagit direkt kontakt med någon företrädare för Vetenskap och Folkbildning. Den debatt som han har lagt ut på sin hemsida är från Forskning & Framstegs diskussionssida. (F&F tog efter ett tag bort debatten, antagligen eftersom de inte gillade att Nordwall framförde så allvarliga anklagelser utan att ha täckning för dem.) Undertecknad råkade hitta debatten på F&F-sidan och skrev några inlägg där.

– Jesper Jerkert

 

2004-02-27

Christina Doctares tro på alternativmedicin
Läkaren och författaren Christina Doctare berättar i en intervju i ICA-kuriren nr 6 i år (2004-02-02) om sitt stora intresse för alternativmedicin, särskilt ayurvedisk medicin. Doctare hävdar i intervjun att studien av alternativmedicinens användning i Stockholms Läns Landsting år 2000 visade att 70% av invånarna hade använt sig av någon form av alternativmedicin. Hon tolkade detta som ett tecken på brister inom skolmedicinen. Men faktum är att hela 77% av de tillfrågade hade en positiv inställning till skolmedicinen. Även bland dem som besökt alternativterapeuter hade 72% en positiv inställning till skolmedicinen. Dessutom är Doctares siffra på 70% användare av alternativmedicin fel. Undersökningen visade att det var 49% som någon gång i livet varit hos en alternativ behandlare. 42% hade någon gång i livet provat naturläkemedel. Under det senaste året hade 20% besökt en alternativ behandlare.

Doctare berättar att den medicinska litteraturdatabasen Medline innehåller tusentals vetenskapliga studier som visar på effekter av alternativmedicin. Men många av dessa studier har låg kvalitet och berättigar därför inte slutsatser om effekt. Välgjorda studier visar att många alternativmedicinska metoder tycks sakna effekt utöver placebo.

Doctare är nu i Indien för att under tre månader lära sig mer om ayurveda. Intervjuaren Charlotte Schröder skriver i en faktaruta att ayurvedisk medicin delar in mänskligheten i tre grundläggande personlighetstyper utifrån vilka behandlingen anpassas. Samtidigt sägs varje människa vara unik. Vi väntar med spänning på att Doctare ska återvända och reda ut dessa motsägelser.

(ICA-Kurirens intervju finns här.)

– Dan Larhammar

 

2004-02-24

“Sanningen sannerligen sållad” säger bekymrade vetenskapsmän
I Folkvett 3/2003 berättade vi om en rapport utgiven i augusti av en grupp oppositionspolitiker i USA:s Representanthus. Där sades att Bush-administrationen i många dokumenterade fall manipulerat akademiska beslutsgångar och förvrängt eller förtigit vetenskapliga resultat. Tendensen i dessa ingrepp är att de generellt gynnat grupper som stödjer president Bush, bl.a. konservativa organisationer och industrikonglomerat.

I februari offentliggjorde politiskt oberoende Union of Concerned Scientists ett upprop undertecknat av 60 betydande vetenskapsmän inklusive 20 nobelpristagare. Några av dessa har tidigare tjänat som vetenskapliga rådgivare åt både demokratiska och republikanska presidenter. UCS upprepar budskapet från i augusti 2003: Bush-administrationen har censurerat och hemligstämplat rapporter från sina egna forskare, fyllt rådgivande församlingar med vetenskapligt okvalificerade politiker, upplöst andra rådgivande organ som framfört obekväma synpunkter och i några fall helt enkelt vägrat att inhämta synpunkter från oberoende vetenskaplig expertis.

Kurt Gottfried, professor emeritus i fysik vid Cornell och ordförande i UCS, sade vid ett seminarium att Bush-administrationen har en nonchalant inställning till vetenskapen som kan utgöra ett hot mot USA:s långsiktiga ekonomiska välstånd, folkhälsotillstånd och militära slagkraft. Kanske borde USA:s fiender i själva verket satsa sina terrorpengar på landets egen tokhöger för att nå resultat?

(http://www.ucsusa.org/global_environment/rsi/index.html)

– Martin Rundkvist

 

2004-02-24

Ehdin i ny skepnad
Susanna Ehdin, av VoF utsedd till Årets förvillare 2000, har bytt namn, uppger Expressen Magasinet 14-15 december 2003. Susanna har förkortats till “Sanna”, och dessutom har hon tagit sig mellannamnet “Oceania”. Hennes nya namn är således Sanna Oceania Ehdin, och på sin hemsida kallar hon sig kort och gott Sanna Ehdin. Med tanke på hennes verksamhet kanske “Osanna Ehdin” hade varit mer passande.

– Jesper Jerkert

 

2004-01-05

Årets folkbildare och Årets förvillare utsedda
VoF har till Årets folkbildare 2003 utsett Marie Rådbo för hennes engagerade arbete med att sprida kunskap om naturvetenskapens arbetssätt och resultat. Hon har på ett inspirerande sätt, och under många år, verkat för att begripliggöra fysiken och främst astronomin för en större publik. Läs mer.

Till Årets förvillare 2003 utsågs samtidigt Kanal 5 för programserien “Förnimmelse av mord”, som försökt förvilla publiken till att tro på s.k. medier med påstått paranormala förmågor. Läs mer.

– Jesper Jerkert

 

2004-01-02

Sämre helande
År 2000 publicerade J. A. Askin m.fl. en systematisk översikt över randomiserade prövningar av helande på avstånd (distant healing) i Annals of Internal Medicine 132, 903-10. Antalet inkluderade studier var 25. De flesta redovisade positiva resultat, men översiktens författare var ändå ganska återhållsamma i sina slutsatser. Nu har E. Ernst gjort en uppdatering av översikten genom att analysera nio randomiserade och åtta icke randomiserade studier som tillkommit sedan dess (Wiener Klinische Wochenschrift 115, 241-5, 2003). Ernst drar slutsatsen att helandets vetenskapliga stöd väsentligen har försvagats. Dessutom har det framkommit att en av de positiva studierna i den tidigare översikten, av Elisabeth Targ m.fl., har förfuskats av “datafiske”. Med detta menas att forskarna prövat många statistiska metoder och mått men att bara de som gav intressanta resultat har redovisats. En artikel i Wired Magazine, december 2002, handlar om detta fusk.

– Jesper Jerkert

 

2004-01-02

Svenska sjukdomar
“Jag kom till Sverige 1997 som färdigutbildad läkare och tillträdde en ST-tjänst i allmänmedicin. Mycket snart mötte jag patienter med fibromyalgi, elöverkänslighet, pisksnärtsskada och utbrändhet – diagnoser som för mig var okända eller mycket ovanliga. Även om diagnoserna till viss del förekommer också i Tyskland skiljer sig uppmärksamheten kring dem mycket åt. Förklaringen till detta förbryllande fenomen tror jag står att finna i den svenska kulturen och det svenska samhällets särdrag. Kultursjukdomar är sjukdomstillstånd eller syndrom som kanaliserar diffus sjukdomskänsla i en kulturspecifik kontext. Symtomen formas efter tillgängliga och av samhället sanktionerade mönster. Sjukdomsbilden förändras i takt med förändringar i samhällskulturen och den medicinska kunskapen. En viktig förutsättning för att en kultursjukdom ska uppstå är att tillgång till rationell förklaring och behandlingsarsenal saknas samt att sjukdomen institutionaliseras.”

(Ur en artikel av Markus Beland i Läkartidningen 48/2003, 3998-4001)

– Jesper Jerkert

 

2004-01-02

Dänikenland
Tidernas mest framgångsrike pseudovetenskaplige författare, Erich von Däniken, har tillsammans med Swatch och en rad andra schweiziska storföretag öppnat en temapark, Mystery Park. Anläggningen ligger i den lilla staden Interlaken. Det hela går ut på att mystifiera människans förhistoria. Däniken har varit särskilt förtjust i att lägga fram “bevis” för forntida besök från rymden.

– Jesper Jerkert

 

2004-01-02

Förklarat ljus
Natten till den 5 maj 2003 såg två bilburna undersköterskor som arbetade i äldreomsorgens nattpatrull ett litet ljusstarkt föremål rusa fram lågt över himlen nära Tvååker i Halland. De trodde att något störtat och att det eventuellt brann i åkern, men tillkallad brandkår fann inget. Händelsen slogs upp stort i lokala massmedia. Förklaringen, rapporterad i UFO-Aktuellt 2/2003, visade sig dock vara ett ytterbelysningen på ett boningshus. Sedda från bilvägen var lamporna delvis skymda av träd, och när dessa vajat i nattens kraftiga vind fick ljusen ett flammande utseende.

– Jesper Jerkert

 

2004-01-02

HumaNova – bluff
HumaNova är ett företag som under devisen “Bli den du är” ordnar utbildningar i “psykosyntes”. Eleverna utexamineras som “diplomerade samtalsterapeuter”. Basutbildningen kostar 29000 kr och omfattar då blott 16 lärarledda tillfällen, två böcker och några korta häften. Utbildningsträffarna består mest av meditationsövningar och samtal mellan eleverna. HumaNovas rektor Peter Löfwendahl grundade företaget 1990, men då som “Automatisk Teletjänst 3L AB”. Han drog i januari 2003 tillbaka sin uppgivna fil dr-titel, sedan det framkommit att den köpts av ett bluffuniversitet på nätet. HumaNova har även erbjudit utbildningar upp till påstådd doktorsnivå i samarbete med Greenwich University, ett annat bluffuniversitet. PsykosyntesAkademin i Stockholm, som ej är knuten till HumaNova, uppger att Löfwendahl var elev där 1992-95 men att han aldrig tog någon examen. Allt detta avslöjas i en debattartikel av Catharina Frank i Personal & Ledarskap nr 10/2003.

HumaNovas VD Lars-Olof Fors svarar i samma nummer bl.a.: “Vi kan konstatera att det på ingen punkt i insändaren framhålls kritik mot kvaliteten i den utbildning som HumaNova bedriver.” Goddag yxskaft.

– Jesper Jerkert

Vetenskap och Folkbildning