post id: 10156
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=10156
 
Aktuellt

Sanningen om Newsvoice

Bland alla sidor som sprider pseudovetenskap på svenska så är Newsvoice en av de största. Genom att utge sig för att vara en journalistisk produkt förvillar den läsarna att tro att artiklarna bygger på fakta och har en objektiv ambition. Så är inte fallet.

Newsvoice
Newsvoice har publicerat många artiklar om sk. chemtrails.

Chemtrails

Newsvoice har publicerat ett stort antal (98 när denna granskning görs) artiklar som berör ämnet Chemtrails. Idén bygger på föreställningen att en del av de kondensstrimmor som flygplan lämnar efter sig i själva verket består av gifter, tungmetaller eller andra ämnen som medvetet sprutas ut. Det finns en lång rad idéer om vilka som är ansvariga, vad som sprutas ut, hur detta går till och i vilket syfte. Det spekuleras om att orsaken är att man vill kontrollera vädret, använda det som jordbävningsvapen, geoengineering eller för att sprida sjukdomar.

I själva verket består kondensstrimmorna bakom flygplan av just kondens, det vill säga vattenånga som bundits till partiklar i luften, frusit till is och bildat moln.

Vidare läsning:

http://contrailscience.com/ Därför är chemtrails bara påhitt

http://faktoider.blogspot.se/2012/10/chemtrails.html Hur myten växte fram

 

Homeopati

På Newsvoice finns just nu 129 artiklar om homeopati. Det är piller eller vätskor som påstås kunna behandla alla slags sjukdomar om man ordineras rätt dos och preparat. Dess fördel jämfört med riktig medicin sägs vara att den inte ger några biverkningar. Den viktigaste nackdelen är att den heller inte botar något. Homeopatiska preparat tillverkas genom att ett ämne späds ut långt bortom gränsen för effekt och ofta så mycket att inte en enda molekyl återstår av utgångsmaterialet. Förespråkarna hävdar – i strid med den vetenskapliga kunskapen om fysik och kemi – att vätskan “minns” ämnet och att det därför ändå har effekt i kroppen.

Risken med att förlita sig på homeopati är att symptom misstolkas och att man därmed går miste om den vetenskapsbaserade behandling som är nödvändig för tillfrisknande. Eftersom många sjukdomar förvärras ju längre tiden går är det viktigt att patienten inte fördröjs, genom att till exempel vänta på att de overksamma homeopatiska piller man fått ska börja verka (då kommer man få vänta i en evighet). Många som testar homeopati upplever att det fungerar, vilket förklarats vetenskapligt med önsketänkande, spontant tillfrisknande och placebo.

Vidare läsning:

https://sv.wikipedia.org/wiki/Homeopati

 

Vaccin

Det finns ungefär 500 artiklar på Newsvoice som är kritiska mot vaccin. I många fall handlar det om mycket ovanliga biverkningar som blåses upp till förvillande och skrämmande varningstexter i artikelformat. Ibland sprids lögner om orsakerna till varför myndigheter uppmuntrar de som kan att vaccinera sig. Det bygger på oron för att läkemedelsbolagen mutar såväl myndighetspersoner som enskilda läkare för att kunna sälja vaccindoser som egentligen inte behövs (och som till och med påstås vara farliga!). Det är naturligtvis svårt att motbevisa denna konspirationsteori, men den framstår också som orimlig utifrån de kontrollsystem som finns inom den offentliga sektorn i Sverige.

Risken med det allt mer synliga vaccinmotståndet är om färre vaccinerar sig. Någon sådan trend syns inte i statistiken än så länge, men om det blir så skulle det leda till att sjukdomar som idag är mycket sällsynta i västvärlden, återigen skulle blossa upp här. Det har redan hänt lokalt, som när mässlingen brutit ut i Järna. Artiklarna på Newsvoice underskattar riskerna med dessa sjukdomar, som trots vård kan ge bestående skador eller leda till döden för personer med nedsatt immunförsvar. Att vaccinera sig innebär inte bara att man skaffar ett bra skydd åt sig själv, utan också att man undviker att föra smittan vidare till personer som av olika skäl inte kan vaccineras.

Vidare läsning:

https://vaccininfo.com/

 

Felaktiga råd om cancer

Under fliken “Bota cancer” finns 96 artiklar på Newsvoice. Här tar man upp olika alternativa metoder som påstås bota cancer. Gurkmeja, hampaolja, aprikoskärnor, ananas, grönt te och C-vitamin är några exempel på påstådda undermedel.

Gemensamt för dessa påståenden är att inget av dem stämmer. I flera fall bygger argumentationen på berättelser från enskilda människor som säger sig ha blivit friska. Men utifrån enstaka fall är det omöjligt att dra några slutsatser. Det kan ju finnas helt andra orsaker till varför personen blev frisk. Endast med vetenskapliga undersökningar kan man få reda på vad som är verksamma behandlingar för olika typer av cancer.

En del av artiklarna om cancer bygger på vetenskapliga rapporter, men rapporteringen är så snedvriden att slutsatserna ligger långt ifrån vad forskningen egentligen kommit fram till.

I flera texter på Newsvoice påstås det att cancer är en svamp som kan botas med hjälp av bikarbonat. Det stämmer inte. Cancer är kroppens egna celler som har börjat föröka sig på ett okontrollerat sätt och det finns inga som helst belägg för att bikarbonat skulle vara verksamt mot cancer.

Det är viktigt att veta att enligt Patientsäkerhetslagen är det förbjudet för andra än legitimerad vårdpersonal att yrkesmässigt undersöka och behandla cancer. Den person som utger sig gör sig för att kunna bota cancer utan att vara läkare gör sig alltså skyldig till ett lagbrott

Vidare läsning:

www.cancerfonden.se

http://www.metro.se/nyheter/nej-det-gar-inte-att-bota-cancer-genom-att-ata-citron-och-bikarbonat/EVHnls!obcaJJDryekQ/ Vetenskaplig förklaring

http://fof.se/artikel/cancersjuka-som-satsar-pa-alternativ-mar-samre “Cancersjuka som satsar på alternativ mår sämre”

 

Elöverkänslighet

Newsvoice har när denna granskning görs publicerat ett 50-tal artiklar där så kallad elöverkänslighet (ibland även benämnt som ”elallergi”) förutsätts bero på elektromagnetiska fält eller elektromagnetisk strålning. Idén om elöverkänslighet grundar sig i att alla elektromagnetiska fält (d.v.s. även icke-joniserande strålning) skulle påverka hälsan hos människor på ett eller annat sätt. Symtomen som beskrivs av de drabbade inkluderar huvudvärk, koncentrationssvårigheter, yrsel, sömnstörningar, och till och med hjärtklappning.

I de flesta fall har de som upplever att de är överkänsliga mot elektromagnetiska fält faktiska symptom. Till skillnad mot vad Newsvoice vill ge bilden av, finns dock inga studier som stödjer hypotesen att symptomen skulle bero på just elektromagnetiska fält. Istället visar det sig att de som upplever sig vara elöverkänsliga inte kan avgöra om elektromagnetiska fält finns i närheten av dem, utan att först få andra bevis för det (t.ex. se att en lampa eller en skärm slås på och av). I många fall finns det skäl att med hjälp av vården undersöka andra förklaringar till symptomen, vilket förhoppningsvis kan leda till hjälp och symptomlindring.

Vidare läsning:

https://www.vof.se/folkvett/ar-2010/nr-2/vad-vet-vi-idag-om-eloverkanslighet/ Vad forskningen säger

http://www.psykologiguiden.se/www/pages/?ID=172&psykosomatisk Psykosomatisk

http://sv.wikipedia.org/wiki/Noceboeffekt Noceboeffekten

http://ttt.astro.su.se/utbildning/kurser/modern_astronomi/Lektion5.pdf Elektromagnetism (se särskilt sidan 8)

 

ECT – Elbehandling

Elbehandling behandlas i drygt tio artiklar på Newsvoice. Det är en psykiatrisk behandling, mot mycket svåra psykiska tillstånd som inte svarar på mediciner, som svår depression, mani och akut psykos. Behandlingen innebär att patienten sövs och får en liten dos ström genom hjärnan. Detta utlöser ett epileptiskt anfall. I texterna på sidan lyfts biverkningarna av behandlingen upp, utan att nämna de positiva effekterna. ECT är mer effektiv än mediciner när det gäller att behandla svår depression, och har mindre risk för svåra biverkningar. Biverkningarna handlar om minnessvårigheter som oftast snart går över, även om en del patienter kan ha bestående minnesluckor och en liten grupp även verkar få bestående minnesproblem.

Risken med Newsvoices artiklar om elbehandling är att människor som verkligen skulle ha nytta av behandlingen undviker den på grund av den felaktiga informationen. Det är talande att Peter Larsson som skrivit texterna är medlem i Scientologerna, en sekt som utsett psykiatrin som sin värsta fiende.

Vidare läsning

http://www.1177.se/Vastra-Gotaland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Elbehandling/?ar=True Patientinformation

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12642045 Effektivitet

 

Varför varnar vi för Newsvoice?

Att utge sig för att vara oberoende och arbeta utifrån pressetikens regler, men istället arbeta utifrån en agenda med vinklad information, riskerar att förvilla människor som letar efter fakta. Istället för att berätta vad som är vetenskaplig konsensus i en fråga, så låter man enskilda tyckare komma till tals oemotsagda. Vår korta genomgång visar att Newsvoice vill få människor att tro att bikarbonat botar cancer, att verkningsfull behandling mot depression ger hjärnskador och att svenska myndigheter är inblandade i korruption i syfte att gynna läkemedelsbolagen på bekostnad av befolkningens hälsa. För att undvika att människor tar del av förvillande information bör man inte rekommendera Newsvoice som informationskälla, och inte länka till något material på sidan.

28 responses to “Sanningen om Newsvoice

 1. Det där med journalistisk är ett relativt begrepp. Det kan vem som helst kalla sig. Tex i Sverige. Det finns ingen som helst objektiv relevans i, att det som skulle vara journalistiskt skulle vara med verkligheten överensstämmande. Det verkar nästan vara ett undantag….. Att tex Pravda betyder sanning, är ett statement som undandrar sig vetenskaplig relevans.

  1. Fast nog är det sant att sponsorer och starka ekonomiska vinstintressen skiner igenom VoF verksamhet.. Det har politik ofta gjort på befolkningars bekostnad och ohälsa.. Inget pris är för högt för att behålla makten, kontrollen och inflytandet.

    1. Varför går bilförsäljare i samma spår?

     Räcker inte skandalerna, vanvården, vårdskadorna, trixen med mediciner, de våldsamma förskrivningarna, de lönsamma förskrivningarna, de vidlyftiga diagnoserna. Behöver de usla resultaten inom de olika vårdkategorierna ett försvar?

     Vetenskap och beprövad Forskning verkar vara ett töjbart begrepp, lika gummiartat som en terrorlag..

     Krossandet och förnedringen av Annika Dahlqvist var just sådan information som alltså skiner igenom och i det fallet med otroliga kontraster.. Annika råkade antyda att nyttig mat kunde befrämja hälsan och immunsystemet. Det senare har man arbetat hårt på att eliminera..

     Det är alldeles utmärkt att VoF ger gubbröra ett ansikte.. Tyvärr är ju folk lättlurade och det surfar VoF hårt på folkhavets vågor..

     Vem minns inte motståndet mot helicobakter. Tvärsäkerheten stod som cement… Vetandet blev en bockfot. Enbart på grund av att föreställningen inte räckte till.

     Hela industrin och kunnandet är som siamesiska tvillingar. Närmast oskiljaktliga. VoF står bakom en kultur som inte alls värnar om folkbildning.. Om folkbildning ska tas på allvar är det något att varna för i händerna på vinstintressen.. Det är som att skapa demokrati med hjälp av krig..

     1. OK, det var grundlösa påståenden alltså, som jag misstänkte.

      Annika Dahlqvist blev inte utsedd till Årets Förvillare på grund av hennes vurmande för LCHF, för övrigt. Att nyttig mat kan främja god hälsa är i sig inte speciellt kontroversiellt.

     2. Annika Dahlqvist hängdes upp i första bästa mediala lyktstolpe föra att man ville stoppa henne från att lära folk att begripa hur läkemedelsindustrin och kårandan upprätthöll hjärnspöken. Allt i den saligbringande vinstens namn.. Om vi nu ska kalla 20-30 års misstänkta och vanvördiga kostråd för toppen på ett isberg, så finns ju resten av verksamhetshistorien under ytan..
      Hon förlorade sin deltidstjänst på grund av skriverierna så Ni på VoF måste varit så helnöjda sm kan tänka sig..

      Så de trimmde siffrorna om läkemedelsskador är grundlösa! De läkemedelsskadade är en lika eftersatt grupp som de vanvårdade barnen..
      Alla biverkningar edicinerna har är det bästa beviset på att “vetenskap och beprövad Forskning” ofta famlar i mörkret.
      Blindbock är merendels en rolig lek för barn…

      Genera dig inte med att titta på sökresultaten på NewsVoice http://newsvoice.se/category/big-pharma-2/
      Inte ska väl jag hjälpa dig med sådant du klarar av själv!

     3. Du skrev: “Fast nog är det sant att sponsorer och starka ekonomiska vinstintressen skiner igenom VoF verksamhet.”

      Detta var vad som var grundlöst, det övriga ser jag ingen poäng med att kommentera. Det är dock klädsamt att kunna styrka så pass allvarliga påståenden som du slänger ur dig reflexmässigt.

      Annika Dahlqvist utsågs till Årets Förvillare baserat på en rad rent av farliga påståenden från hennes sida, bland annat att “äter man riktig kost får man inte cancer” och påståenden om att läkemedelsindustrin fabricerat svininfluensan. Sådant kan inte passera obemärkt. Dahlqvist har svärtat ner LCHF betydligt mer än vad VoF har.

     4. “äter man riktig kost får man inte cancer” och påståenden om att läkemedelsindustrin fabricerat svininfluensan.” Såå det är farligt att påstå att kvalitativ kost ger hälsa och inte bl.a. cancer? VoF måste väl vara en konstig sammanslutning som följaktligen garanterar att äter man livsmedel med giftrester, GMO och av dålig kvalitet blir man inte sjuk!

      Nog är de flesta i linje med Annikas övertygelse att svininfluensan blott smittade vinstintressen och pressen på länder att ställa sig i kö för att köpa bistod medieormen med.. De trycker ju okritisk Edra propåer också..

      Folkbildning är en seriös sak. Skörlevnad och skräpmat är minst lika farligt som kostråden landstinget faxat ut direkt från läkemedelsbolagens representanter.. Till det lägges med fördel vård och medicinskador till följd av den cyniska hållningen till just kunskap hos befolkningen….

      Du kan väl kommentera min länk till NewsVoice om ödmjukhet räckte för att ta del av informationen. Det är ju länkar man borde hitta hos Er. Folkbildning och vetenskap är två lemmar på samma kropp och är det så att man inte hittar artiklar som de på NewsVoice så vet inte den ena handen vad den andra gör. Priset till Annika Dahlqvist var skändligen huvudlöst och det är ju resten av er verksamhet också då.. Hon överträffade med sin kunskap och vilja att dela med sig den på kort tid allt Ni säger er stå för. Det kan ju på goda grunder tyckas att det just är där skon klämmer.. Med värme, humor, samhörighet och ett genuint intresse för det allmänna lyckades Soran Ismael också locka fram det sämsta ur vissa smala grupper och särintressen.. Tycker Ni att Annika Dahlqvist resonemang och påståenden fjärmar henne från allt annat hon med värme och intresse delar med sig av står det ju klart att det verkar som VoF har de största problemen. Är risken att “skrämma folk” som jag hittar i er blogg gör Annika Dahlqvist mer rätt som anmodar befolkningen att börja äta “god” ogiftig kost och utesluta den industrialiserade “maten”.. Nu lever ju handel, produktion och en hel industri med sin vandel högt på den dystra konsumtionen och där har Ni alltså trätt in och försökt skrämma folk tillbaka i det förödande konsumtionsmönstret, kvarnen eller vad vi ska kalla och likna det vid… Lönsam är den usla matkvaliteten, vartill hållbarheten alltid sjunger på sista versen.. VoF är väl inte sen att döma ut de svårligen betryggande produktionsmetoderna eller medlen man förslösar under sken av att vara seriösa?

      Apropå vaccin kan väl VoF ställa sig bakom de faror och risker som preparaten de facto levererar. Vinsterna kan ju utgöra en enorm faktor i sammanhanget. Då är ju inte pandemins sakrament långt borta. Att de dessutom garanterar att de inte fungerar, förhandlar bort ansvar för skador, borde väl klassa dem och det maskformiga bihanget industrin utgör för VoF’s smala bedömningssystem.. Jag antar att Ni filar på en utnämning för dem..

      För övrigt är det väl på plats med en dementi över vad man kan hitta på er Webbplats. http://new.vof.se/skepdic/lchf/ Det är livsfarligt att försöka leva utan fett.. Man kan skrämma folk till riskabla risktaganden. Medan kalorierna inte ens hjälpte våra idrottsmän eller kvinnor till några imponerande resultat..

      Den våldsamt tränande kompisen sa att det var massor av kalorier i öl, men åt samtidigt bröd och annat rikt på kalorier och kokta grönsaker ställer onekligen allt på sin spets.. Man kan ju välja att minska på kalorierna på tallriken, så även i glaset, men då förlorar ju gymmet större delen av sina inkomster när folk inte behöver gå dit och förbränna sin ständiga överkonsumtion.. Handeln och vandeln går igen i hela samhället. När ska VoF erkänna det och ta på sig dumstruten? Folkbildning är inte så riskabelt annat än för mindre nogräknade krafter..

     5. Blir visst censurerad… Sanningen är svår för folk som inte tål sin egen medicin..

      Är det inte sant att man “inte får cancer” om man äter god kost? Det är ju iaf sant att man får det av den dåliga, giftbesprutade och GMO-manipulerade.. Vem arbetar Ni åt? Farligt påstående av Annika Dahlqvist??? Ni ger då skrämselpropagandan ett ansikte..

      Visst har läkemedelsindustrins intressenter fabricerat pandemin i vinstsyfte. De gnuggar händerna varma.. Känner Ni inte värmen?

     6. Har du någon källa på att du arbetar för folkhälsan?

      Konsekvensen av “Att nyttig mat kan främja god hälsa är i sig inte speciellt kontroversiellt.” har du förstått utan att ha “källa på det”? Hur gör du? Varför skrämmer Ni folk? Är du verkligen inte rädd för att äta nyttig mat?

      Du är säkert välkommen att ta del av fakta om GMO på NewsVoice, såväl som överallt annars..

     7. “Att nyttig mat kan främja god hälsa är i sig inte speciellt kontroversiellt.” För de människor vårdmaskineriet och läkemedelsindustrin profiterade på var och är det en i mångt och mycket en okänd kunskap.. Vetenskapen förstod inte på decennier att bebisar kunde le… Det förstod mammor totalt utan utbildning.. Perspektiv och självöverskattning kan visst orsaka tunnelseende.. Hastigheten i den eventuella karriären är bara en ursäkt..

      Så nu var det VoF som utnämnde Annika Dahlqvist till årets förvillare för vad? Nej just, de ordnade så hon blev av med sin fasta försörjning. Är det någon som har pejl på mobbstämningen i Sverige så är det VoF.. Att media beter sig som eldsprutande drakar på beställning ska ingen förundras över, presstitution är nästan laglig. Det är bara köpa dem som är olagligt..

    2. På sätt och vis hela svaret och begränsningen i “”Elbehandling behandlas i drygt tio artiklar på Newsvoice. Det är en psykiatrisk behandling, mot mycket
     “svåra psykiska tillstånd som inte svarar på mediciner, som svår depression, mani och akut psykos. Behandlingen innebär att patienten sövs och får en liten dos ström genom hjärnan.””

     Är inte “svåra psykiska tillstånd som inte svarar på mediciner” en särdeles usel metod med synnerligen dåliga och ovidkommande resultat? Inte riktigt så grotesk som lobotomin men pacificerande och märklig i sin lösning på en människas problem. Genom att glömma löser man ingen sådan problematik utan determineras att upprepa dem. Det är väl därför man känner igen gardet av patienter. De har köat för något som liknat hjälp i många herrans år men belönas inte för sin trohet till de vita rockarnas självpåtagna invändningsfria helighet.. 10 ECT behandlingar bet inte på den utvisningshotade och av sin make svårt misshandlade kvinnan.. Det kan ju tyda på grava missräkningar och tilltro till elektricitetens magiska krafter.. Att det kunde antyda bristande förstånd kanske man inte ens vågar nämna.. Det på en patient som man enkelt kan finna svaret på hennes både huvudsakliga och grundläggande vånda och enkelt hade kunnat spåra till varför hon hamnat i lag med en våldsam man.. Som sagt man kan om intresse finns bygga bestående styrka och befästa en trygghet i individen som hela samhället kunde vinna på… men inte i ett effektiviserat konsumtionssamhälle.. “One flew over the guckos nest” är enastående talande och pricksäker titel om vem och vad som bestämmer. Talande nog är den både gammal och signifikativ för det bestående destruktiva inom apparaturen och vad som vuxit på det mänskligas bekostnad… Om vården alltid skyllt de mindre lyckade resultaten på patienterna så har de ju inte slutat iom att avdelningarna och dörrarna stängts. Även nu är allt individens eget fel..

     I den stund psykiatrin börjar tala med sina klienter skulle de ju upptäcka att läkemedelsindustrin förlorade en gedigen mjölkkossa och det Arla ljus som skulle inträda ersätta en lång dags färd mot natt vore en katastrof för läkemedelsbolagen. Tror VoF att medicin löser alla problem? Eller en gnutta ström? Tja då står “sponsorer och vinstintressen” som fyrbåkar till den inhägnad Ni föredrar befästa..

     Att arbeta med människor är att lägga ner själ, kunnande och hjärta i sitt engagemang och bli entusiast med all de verktyg och förklaringsmodeller som garanterar bestående förändringar och tillfrisknande.. Det vore ju samhällsekonomiskt fördelaktigt att sprida djupare kunskap och lära människor läka och finna bättre sätt att leva på än profitera på deras besvär, ohälsa och psykiska lidande.. Det är inget annat än njugghet att erbjuda kostnadseffektiva lösningar som bara försäljarna och leverantörerna blir lyckliga och genererar en ström av rikedeom i…

     I annat fall blir prestigen blott ett pansar och vapen mot allt som hotar näringstillförseln i de som har vinning av att påstå “svåra psykiska tillstånd som inte svarar på mediciner”.. Samma andas barn intervjuas i radio och säger att “självskadepatienterna bildar pakter på de statliga (SIS) institutionerna”. Det finns förmodligen inget tydligare sätt att deklarera att man ingen behandling har och skyller sina missuppfattningar och vanföreställningar om vad behandling är, som i alla andra fall, på patienterna.. I detta fall de som skriker på hjälp och skulle sluta skada sig själva om man begynte tala med dem istället för att bedriva tvångsmetoder.. Det enda som klår självdestruktiviteten hos dessa patienter är tydligen SIS själva och deras vita rockar av självutnämnda helgon.. Så skapar man själva den spiral som man säger sig bekämpa och har fräckheten att kalla det vård/behandling… VoF har inte kommit mycket längre i sin vurm för ECT, får bli mina slutord..

     Längre ner skriver Björnfot. “Dahlqvist har svärtat ner LCHF betydligt mer än vad VoF har.” Hon har kvar sina anhängare och vinner fler och fler medan VoF mest låter allt högre.. Resten av befolkningen har förstått att pandemin var ett lönsamt såväl som skadligt påhitt och med ett Smittskyddsinstitut som ett rö för vinden låg röda mattan snart utrullad för de intresserade.. med alla klausuler om åtalsfrihet mot skador, trissade priser i paniken, som också de smittade perspektivet med alla falsariets kännetecken.. Har Herr Björnfot har ingen som helst fog eller källa för sina egna påståenden och det vore väl på sin plats om inte VoF utgör den, att själv vara ett föredöme… Välkommen upp ur bunkern..

 2. finns väl ingen som vinklar informationen mer än ni på VOF. Jag rekomenderar all att läsa Newsvoice men ignorera VOF, jag länkar allt till dem inget till er

  1. Jag rekommenderar i stället att läsa både VoF och Newsvoice och att jämföra källorna som refereras.

 3. Tack återigen VOF för att ni håller hårt på er linje att försöka hacka ner på eller kritisera newsvoice.se. Ni gör er bara ännu dummare än vad ni redan är. Ni hänger verkligen inte med överhuvudtaget i det som sker i omvärlden. Vaken.se och newsvoice.se är redan idag de kanaler som sprider mest korrekt och intressant information. Vad är ni rädda för? Ja just ja, sanningen.

 4. Jag har skrivit en replik på sajten Vetenskap-Folkbildning.nu rubricerad: “Sanningen om NewsVoice och Vetenskap & Folkbildning”

   1. Jag håller med Micke.
    Torbjörn, kan du inte bemöta åtminstone ett av de konkreta ämnena som tas upp i artikeln?

    1. Jag svarar på min egen kommentar nu, för att säga att jag tycker att det är tråkigt att Torbjörn Sassersson inte kan diskutera sakfrågor. 🙁

  1. Uppenbarligen har du ingen som helst kunskap om Googles sökalgoritm. Google listar inte alls din skitsajt högre än vof.se. Det är bara för att du är totalt enögd som du inte kan se det. Och som så många ggr förut beslås du nu med ännu en lögn.

   1. Wazowski. Visst listades Vetenskap-Folkbildning.nu högre än VoF.se under kortare period då min artikel skrevs, ingen lögn alltså, bara en graverande situation för humorsajten VoF. Listningen konstaterades av flera webbläsare på olika IP:nr, webbläsare med nollställda cache-minnen, historik och cockies. Sedan är det en annan sak att VoF.se klättrade upp igen. Ni kan ju skriva en artikel om det.

    1. Efterkonstruktioner. Men man kan nog inte begära mer av en sån notorisk lögnare som du. Du vet uppenbarligen inte hur googles algoritm fungerar. Den fungerar inte på något sätt så som du försöker påskina. Läs på, som i allt annat. Din sajt ligger långt ner på pageranken. Vof ligger betydligt högre. Det är magnituder i skillnad. Du är *snip*. Sök *snip*.

 5. VoF är välkomna att bekräfta LCHF och den vetenskapliga forskning som ligger bakom. Är det så att man gjort tvärtom vilket ju ligger för handen har VoF visat sig från den rätta sidan.. Är man trogen i det lilla..

  NewsVoice satsar på bredd och folkupplysning i bland annat hälsans tecken. VoF sitter i en bunker och beskjuter allt som inte passar den rådande ordningen eller vinsterna.

 6. “Elbehandling behandlas i drygt tio
  artiklar på Newsvoice. Det är en psykiatrisk behandling, mot mycket
  svåra psykiska tillstånd som inte svarar på mediciner, som svår
  depression, mani och akut psykos. Behandlingen innebär att patienten
  sövs och får en liten dos ström genom hjärnan.”

  Jag går inte in på skadorna eller biverkningarna av ECT. Det gör de drabbade och deras företrädare alldeles utmärkt på och genom bl.a. Newsvoice.

  Det vårdapparaten konsekvent uteslutit som metod i “behandling” som dialog, förståelse och förtroendeskapande relationer såväl som attityder, skapar givetvis utrymme för ett vinstintresserat menageri som läkemedelsindustrin. Där det bristande intresset för patienternas situation och lidande kompenseras med fyllda nävar i pillerburkar.. Vad skiljer lobotomin från ECT ifråga om resultat? Inte särskilt mycket, men att de behandlade slutar störa vårdens mer eller mindre ointresserade. Men mest skrämmande kanske dock är att “vetenskap och beprövad forskning” hördes nämnas när skadorna och övergreppen skulle kompenseras för de på den tiden drabbade.. Man ska väl inte glömma att de självkritiska rösterna mer eller mindre kastrerats.. Det lär ju betyda att starka ekonomiska intressen ligger bakom.

  När vetenskapen blir “religiös” blir den lika farlig som när religionen tror att den är en makt..

  Själva får vi bidra med sanningarna om Templen, månglarna och offerduvorna. http://wp.me/p1zCpc-6a2a

 7. Sanningen om VoF vore roligare att läsa! Alla jag träffat som är med i VoF har Aspergers, armsvett eller jättefula kläder. Ungefär samma klientel som låtsas vara headhuntade av Mensa.

Comments are closed.
Vetenskap och Folkbildning