post id: 31817
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=31817
 
Skeptisk måndag

Kvantmystik

Kvantmystik


Pseudo­veten­skaplig mysticism

Med kvantmystik menar vi när termer och begrepp från vetenskapen kvantmekanik används för att legitimera pseudo­vetenskapliga uttalanden. Inom kvant­mekaniken förekommer saker som känns väldigt annorlunda från den verklighet vi upplever i vardagen. Detta kan uppfattas som smått magiskt eller övernaturligt och det kan ge både troende och charlataner en ursäkt att komma med alla möjliga påståenden.

Kort om kvantmekanik

Kvantmekanik är den del av fysiken som handlar om hur naturen beter sig på subatomära nivåer, det vill säga dimensioner mindre än molekyler och atomer. Logiken är mycket annorlunda från vad vi är vana vid, till exempel kan partiklar uppträda både som en partikel och en vågform. Andra egenheter är att man inte exakt kan bestämma både en partikels läge och hastighet samtidigt, och att den befinner sig i så kallad superposition tills den observeras. Partiklar kan också under vissa förutsättningar passera genom hinder som skulle varit ogenomträngliga på vår ”makronivå”.

Det är bland annat dessa märkligheter som låg bakom den kände fysikern Richard Feynmans berömda citat:

Om du anser att du förstår kvantmekanik, så förstår du inte kvantmekanik

Kvantmystik använder kvantteoretiska termer för att låta trovärdigt

Deepak Chopra
Deepak Chopra 2006 och 2019 – nog har han väl åldrats lite?
© Wikimedia Commons CC 2.0 (t.v.)
© Gage Skidmore (t.h.)

Kvantmystik är när kvantmekanik felaktigt utnyttjas som förklaring av både fenomen som finns (till exempel medvetande) och inte finns (såsom telepati, synkronicitet, healing). Exempel på försök att förklara märkliga fenomen med kvantmystik:

 • Roger Penrose och Stuart Hameroff har fört fram teorin att medvetandet är en kvantdator i hjärnan.
 • Carl Jung försökte förklara synkronicitet (att samman­träffanden inte sker av slump) med kvantmekanik.
 • Deepak Chopra (se bild) kopplar Ayurveda och chi till ”quantum healing” som han påstår förhindrar åldrande.
 • Från fysikern David Bohm kommer idén om hjärnan som ett kvant­hologram.
 • Enligt boken ”Fysikens tao” av Fritjof Capra innehåller kvant­mekaniken och gammal österländsk mystik i grunden samma idéer.

”Kvantmedicin”

Begreppet kvantmedicin (Quantum Medicine) har använts av förespråkare för alternativmedicin för att legitimera kvacksalveri med hjälp av kvantmystik. Här är ett exempel på hur en alternativutövare använder kvantmystik för att ”förklara” kvantmedicin inom naturopati1) (texten återges i engelskt original på grund av svårigheten att översätta denna ordsallad):

The quantum naturopath recognizes that quantum coherence provides the fundamental resonance communication system of the body. All quantum naturopathic therapies must, therefore, be aimed at re-establishing cellular resonance. Quantum naturopaths are experts in bio-energetic nutrition with an emphasis on providing adequate defenses for free radical damage and re-establishing the body’s bio-electric communication system by detoxifying the connective tissue matrix.

Som synes är detta bara en mängd ord staplade på varandra för att försöka ge sken av vetenskaplighet. Försöker man dechiffrera meningarna visar det sig att det bara är nonsens utan förankring i verkliga och evidensbaserade fenomen.

Not: Texten först publicerad 2014, uppdaterad och bearbetad 17 april 2023

Länkar:

1) Naturopati är en evidenslös alternativmedicinsk behandlingsform som av Karolinska institutet definieras som: ”Ett behandlingssätt, fritt från läkemedel, som tar bruk av fysiska krafter, så som luft, ljus, vatten, värme, massage osv. Behandlingarna är ofta diet- och näringsinriktade, med hänsyn tagen till enskilda patienters personliga bakgrund och livsstil.”

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning