post id: 34168
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=34168
  
Skeptisk måndag

Kallbad

Vinterbad
Bild: Wikimedia CCSA 2.0


Så här i vintertider är det inte ovanligt att höra hur iskalla vinterbad ska medföra stora hälsofördelar. Även vanligtvis vederhäftiga källor räknar gärna upp positiva effekter såsom smärtlindring, förbättrat humör, bättre sömn, stresslindring, lägre blodtryck. Kallbad hävdas till exempel minska risken för diabetes typ 2 samt motverka övervikt, trötthet, nedstämdhet och utmattning. Listan kan göras längre än så.

En första anledning till att ta vinterbadandets förträfflighet med en nypa salt är hälsofördelarna ska vara så många och olika. Att en enda sak kan ha så många positiva effekter låter helt enkelt lite för bra för att vara sant och tyder på önsketänkande. Men detta bevisar ju inte i sig att vinterbad helt saknar fördelar.

Wim Hof-metoden

Wim Hof
Wim Hof 2007, Bild: Wikimedia CCSA 2.0

Wim Hof, även känd som ”the Iceman”, är en motivationstalare och extremidrottare från Nederländerna. Han påstår att om man följer hans metod kan man successivt lära sig att uthärda extrem kyla. Detta ska i sin tur medföra bland annat ökad energi, bättre sömn, ökad fokusering och beslutsamhet, förbättrade idrottsprestationer, ökad viljestyrka, minskade stressnivåer, större köldtolerans, snabbare återhämtning, ökad kreativitet och ett starkare immunförsvar. Wim Hof har i publika uppvisningar demonstrerat att han kan stå ut med kyla utöver vad de flesta klarar av. Han innehar ett antal världsrekord (dock inte så många som han hävdar), bland annat har han sprungit det snabbaste barfota-maratonloppet på snö och is.

Wim Hof har blivit hårt kritiserad för att använda vetenskapliga begrepp på ett sätt som kan låta bra, trots att det vid närmare granskning mestadels är nonsens och motsägelsefullt. Det har också påpekats att Wim Hof har en tvillingbror, André Hof, som verkar tåla kyla lika bra som han själv, trots att brodern inte har tränat upp sig enligt Wim Hof-metoden. Wim Hofs förmåga kan med andra ord vara en medfödd egenskap snarare än en förvärvad.

En mörkare sida av Wim Hof-metoden är ett tiotal rapporterade dödsfall gällande personer som försökt följa Wim Hofs rekommendationer. Dödsfallen har främst gällt drunknings- och nedkylningsolyckor.

Frisk utan Flum
Jessica Norrbom från Frisk utan Flum (Årets folkbildare 2021) testar vinterbadandets eventuella hälsofördelar
Bild: Fortasana

Vinterbad

De flesta vinterbadare går naturligtvis inte till sådana extrema överdrifter som Wim Hof. Men vad kan man säga om den eventuella nyttan?

Kortsiktiga effekter

En stor och plötslig nedkylning påverkar naturligtvis kroppen ganska omedelbart. Hjärnan signalerar till hjärtat att slå snabbare och snabba upp andningen för att värma upp kroppen. Det motverkar trötthet och gör att många känner sig pigga direkt efter ett kallbad. Till viss nivå leder det till ökad fettförbränning, men det har ännu inte kunnat påvisas att det skulle ha någon effekt för att motverka övervikt och fetma. Men många upplever att de känner en positiv avslappning timmarna efter badet.

Långsiktiga effekter

I en studie från 20231) gick en forskargrupp igenom och sammanställde ett antal vetenskapliga studier publicerade mellan 1953 och 2022. De menar att mer forskning krävs och att mer standardiserade protokoll borde införas för att underlätta jämförelser mellan olika studier. Den analys som de kunde göra ledde till slutsatsen att de långsiktiga effekterna var motsägelsefulla eller vaga. Det går helt inte att påvisa några tydliga långsiktiga fördelar utifrån den forsknings som finns.

Risker

Iskalla bad är inte riskfria. Kraftig och hastig nedkylning kan i vissa fall leda till chocktillstånd, kraftig nedkylning eller i värsta fall hjärtattack. Man kan också bli desorienterad, så därför bör man alltid vara mer än en person på plats om behov av hjälp uppstår.

Slutsatser

Om det skulle finnas positiva hälsoeffekter med kallbad så känner vi inte till dem i dagsläget. Påståenden om sådana effekter är därför mestadels rena spekulationer. Vill man ändå vinterbada så är det naturligtvis fortfarande fritt fram att göra så, men då bör det vara för att man tycker om att göra det och inte för att det är hälsosamt.

Källor och vidare information:

 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

 

2 responses to “Kallbad

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning