post id: 13882
    cats: 1
    out: 1
    tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=13882
  
Aktuellt

In Memoriam: James “the Amazing” Randi

7 augusti 1928 – 20 oktober 2020

Den moderna skepticismens “grand old man”

James Randi är en av grundarna av den skeptiska rörelsen. Han föddes i Kanada och redan tidigt i sitt liv visade han sitt förakt för de som använda trick för att lura andra att de har övernaturliga krafter. Som illusionist hade han som han själv hävdade, en särskild expertis när det gäller hur människor lurar andra och lurar sig själva. Det var 1976 som han var med och grundade the Committee for Scientific Investigation of Claims of the Paranormal (CSICOP) idag Committee for Skeptical Inquiry (CSI), tillsammans med kända skeptiker som Paul Kurtz, Isaac Asimov, Carl Sagan och Martin Gardner. Den 20:e oktober 2020 avled James Randi i Florida i en ålder av 92 år. Hans närmaste familj förutom alla de fans han fått genom åren är maken Deyvi Peña (också känd som José Alvarez ).

Avslöjade bedragare och bluffare

Trots att han för många blev känd som en ”debunker” för sitt idoga arbete med att avslöja de som hävdade sig ha övernaturliga förmågor, var han själv alltid noga med att framställa sig som en undersökare av övernaturliga påståenden då han menade att det skulle vara metodologiskt fel att förutsätta att det man undersöker är en bluff. Han nådde ut med sitt skeptiska budskap genom sina böcker och tv-framträdanden och inte minst genom att resa över hela världen både för att föreläsa och för att undersöka otroliga påståenden.
I sin karriär som illusionist var han välkänd som utbrytarkung och för att föra ihop Penn Jilette och Teller så att de kunde bilda duon Penn & Teller, vilka inte var de enda illusionister som han tog sig tid att hjälpa. Mentalisten Banachek var en av två ungdomar han hade kontakt med under tiden som de lyckades lura en grupp forskare att de kunde böja metall med tankekraft.
Som skeptiker var han välkänd för sin kritik av Uri Geller och för sin ”$ 1.000.000 challenge” där den som kunde uppvisa en övernaturlig förmåga i ett vetenskapligt test under förhållanden som bägge parter kunde godkänna lovades en miljon dollar.

En internationell förebild

James Randi var den direkta inspirationen för uppstarten av flera skeptiska organisationer världen över, bland annat i Australien och Europa. Han var ett antal gånger i Sverige som föreningen Vetenskap och Folkbildnings gäst och de föreläsningar som han då hade var mer än fullsatta. Det råder ingen tvekan om att han var en av de människor som gjort mest för att sprida kunskap om vad ett skeptiskt förhållningssätt innebär.

Från oss i föreningen Vetenskap och Folkbildning går våra tankar till hans nära och kära.

James Randi på Wikipedia
JREF, The James Randi Educational Foundation

One response to “In Memoriam: James “the Amazing” Randi

  1. Scepticism är i grunden självbevarelsedrift, överlevnadsinstinkt och nyfikenhet efter fakta och relevanta resultat. Självklart för samhällen i utveckling och förändring som vilar på västerländsk liberal demokratisyn.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning