post id: 34893
  cats: 1
  out: 1
  tn: https://loremflickr.com/960/480/nature,sky,clouds?lock=34893
 
Skeptisk måndag

Havanna­syndromet

Ambassad
Amerikanska ambassaden i Havanna, 2016
[State Department photo/ Public Domain]


Allt började 2016 med att amerikansk ambassad­personal i Havanna på Kuba rapporterade ett antal märkliga och mystiska symptom. Dessa inkluderade bland annat öronbesvär, hörsel­ned­sättning, yrsel, huvudvärk, trötthet, kognitiva problem och sömn­svårigheter. Man ansåg sig utsatt för någon form av attack riktad mot själva ambassaden.
Något senare bekräftade det amerikanska utrikes­depart­ementet det hela i ett uttalande:

Under de senaste månaderna har 21 anställda vid USA:s ambassad drabbats av en rad olika skador till följd av attacker av okänd natur. […] Utredarna har inte kunnat fastställa vem som är ansvarig eller vad som orsakar dessa attacker.

Uppsättningen rapporterade medicinska symptom har sedermera hänvisats till som Havannasyndromet. Det dröjde inte länge förrän rapporter kom in också från andra platser. I slutet av 2017 rapporterades liknande misstänkta attacker riktade mot amerikansk underrättelse­personal, i Moskva, Tbilisi i Georgien, Polen, Taiwan och Australien. Detta följdes av rapporter från Colombia, Kirgizistan, Uzbekistan och Österrike. I början av 2018 evakuerades minst två amerikanska diplomater från Kina. I augusti 2021 fick vicepresident Kamala Harris sitt besök i Hanoi i Vietnam försenat, på grund av misstänkta attacker mot den amerikanska ambassaden där. Senare följde incidenter i Washington, D.C., Wien och Berlin.
Sound

Nya uppgifter

Den 1 april 2024 (men inte som ett skämt) presenterades en medierapport framtagen av The Insider, Der Spiegel och CBS:s 60 Minutes. De menade att det mystiska syndromet kan kopplas till en rysk under­rättelse­enhet, mer specifikt den ryska GRU-enheten 29155. Denna enhet har sedan tidigare ansetts skyldig till flera incidenter utomlands, inklusive förgiftnings­försöket av den ryske avhopparen Sergei Skripal i Storbritannien 2018.

Innan man ger sig på att förklara något, bör man vara säker på att det finns någonting att förklara.

Kan det stämma?

Utan att gå in på de nya uppgifterna om GRU (som absolut inte har dragit sig för illasinnade attacker tidigare) så finns det en gammal skeptisk devis som kan komma väl till pass här: innan man ger sig på att förklara något, bör man vara säker på att det finns någonting att förklara.

Tre möjliga mekanismer har förts fram för hur ett Havanna­syndrom-vapen skulle kunna fungera:

Poison
 • Ljudvågor. Detta är den oftast framförda förklaringen. Någon har tagit fram en form av riktad ”kanon” baserad på ultraljud eller liknande, och använt den mot ambassaderna i fråga.
 • Förgiftning. Någon form av hittills okänt gift har administrerats och spridits i byggnaderna.
 • Strålningsvapen. Detta är i stort sett samma som idén om ett ljudbaserat vapen, men att det i stället rör sig om en riktad ”mikrovågsstråle” eller liknande.

Det är självklart inte omöjligt att vapen har tagits fram som inte är kända av amerikanska myndig­heter. Alternativt känner de mycket väl till deras existens men vill av försvars­tekniska skäl inte avslöja sanningen.

Men det finns fortfarande ett problem, nämligen att det är svårt att rent teoretiskt förklara hur någon av de föreslagna vapnen skulle kunna fungera:

 • Ljudvågor: Det finns vapen baserade på ljud, så kallade LRAD (Long Range Acoustic Device), men då pratar vi om mycket höga decibeltal, uppåt 160 dB. Attackerna vad gäller Havanna­syndromet har inte registrerats av något instrument. Vissa personer har sagt sig ha uppfattat störande ljud men meningarna går isär om hur det skulle ha yttrat sig.
 • Förgiftning: Det är etablerat att rysk underrättelsetjänst har tagit fram giftiga substanser för att skada och även mörda personer (kändast är ’Novichok’), men symptomen i Havanna­syndromet stämmer inte med dessa. Effekterna är dessutom så olika från person till person att det i så fall skulle behöva vara fråga om en stor mängd olika gifter som alla administrerats samtidigt.
 • Strålningsvapen: Vad gäller skador från farlig strålning så orsakar det främst strålsjuka eller brännskador. Inget av detta har rapporterats från attackerna.
LRAD
LRAD-utrustning på Japanskt örlogsfartyg. Bild: CC-A 4.0

Det finns ytterligare ett problem: hälsoproblemen har endast drabbat personer med diplomatiska arbetsuppgifter. Lokalt anställda (städpersonal, vaktmästare, chaufförer, med mera) har undersökts noggrant men utan att man funnit skador. Vilken typ av vapen, som tagen från en från en James Bond-film, skulle kunna riktas mot en byggnad och exklusivt drabba enbart viss typ av personal?

Stress

Om det verkligen har varit fråga om en fysisk attack av något slag är det mest plausibla förklaringen en pulserande ljudvåg, precis i övre eller nedre delen i frekvens av vad som är möjligt för ett mänskligt öra att uppfatta.

Men det kan finnas en enklare förklaring. Låt oss titta igen på vad symptomen är enligt amerikanska försvars­makten: ”öronbesvär, hörsel­ned­sättning, yrsel, huvudvärk, trötthet, kognitiva problem och sömnsvårigheter”. Det finns ett välbekant exempel på något som kan orsaka alla dessa symptom: gammaldags hederlig stress.

Bakgrunden till hur det började är att Havannasyndromet uppstod på Kuba omedelbart efter att Trump hade valts till president. Trump hade lovat att ta i med hårdhandskarna gällande relationerna mellan USA och Kuba. Detta innebar en kraftigt ökad stress för de amerikanska diplomaterna. Det är inte alls märkligt att några som arbetade där började att må dåligt. När “Havannasyndromet” väl hade etablerats och fått stor uppmärksamhet fick ambassadpersonal på andra platser något att hänga upp sin egen stressfyllda situation på. Mitt i allt fanns det ett namn och en “förklaring” på deras besvär.

Man kan lätt förstå hur det fungerar. Om många i en organisation befinner sig i en utsatt situation och en person börjar beskriva att de mår dåligt, så sprids det lätt. Alla är under stor press, man har hört talas om Havannasyndromet och plötsligt känner man efter: “Ja, jag kanske också känner mig lite konstig.” Sedan nämner någon annan att de hade huvudvärk tidigare i veckan, en annan kände sig ovanligt trött. Det här är vad som vanligen kallas masspsykos eller med ett mer föråldrat uttryck, masshysteri.

Men hörselproblemen då? Vid närmare undersökning visade det sig att bara en person i Havanna kunde konstateras ha fått nedsatt hörsel. Sådant händer ju, men vid det här laget var bollen redan i rullning. Havannasyndromet var ett etablerat “faktum”. Det hjälper ju inte saken att stress upplevs som lite skamligt och något man inte gärna vill erkänna, inte ens för sig själv.

Slutsats

Betyder detta att Havannasyndromet bara är “ett påhitt” och något som folk har “fått för sig”? Man bör vara väldigt försiktig och respektfull mot de som har drabbats. Deras upplevda symptom är säkert verkliga och att anklaga personer för att “bara ha inbillat sig något” leder sällan till något konstruktivt. Men om vi tillämpar Ockhams rakkniv är det nog helt klart så att stress är en bättre förklaring till fenomenet än spekulationer om okända vapen.

Förmodligen är det också därför som fem amerikanska underrättelsetjänster i mars 2023 1) drog slutsatsen att det är “mycket osannolikt” att en fiende med ett hemligt vapen ligger bakom Havannasyndromet.

Länkar:

 

Skeptisk måndag med VoF
Varje måndag publicerar vi ett blogginlägg om ett ämne som berör våra intresse­områden, dvs vetenskap, pseudo­vetenskap, myter, kon­spirations­teorier eller skeptiker­rörelsen som sådan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Vetenskap och Folkbildning